عنوان تصاویر
چهارشنبه، 27 تیر 1397 - Wed, 18th Jul 2018
 
پست الکترونیکی:

 

 
جدول لیگ اسپانیا   بروزرسانی: 15:32
نتایج زنده - لیگ ایران - آزادگان - قهرمانان آسیا - جام جهانی (آسیا) - جام جهانی (اروپا)
لیگ قهرمانان اروپا - لیگ انگلیس - لیگ اسپانیا - لیگ ایتالیا - لیگ آلمان - لیگ فرانسه


 

بروز شده در: 24 خرداد 1397 ساعت 23:14

 

#نام تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1بارسلونا38289199297093
2اتلیکومادرید382310558223679
3رئال مادرید382210694445076
4والنسیا38227965382773
5ویارئال38187135750761
6بتیس38186146061-160
7سویا38177144958-958
8ختافه381510134233955
9ایبار38149154450-651
10جیرونا38149155059-951
11اسپانیول381213133642-649
12رئال سوسیه داد38147176659749
13سلتاویگو381310155960-149
14آلاوس38152214050-1047
15لوانته381113144458-1446
16اتلیکو بیلبائو381013154149-843
17لگانس38127193451-1743
18لاکرونیا38611213876-3829
19لاس پالماس3857262474-5022
20مالاگا3855282461-372030 اردیبهشت 1397
نیمه اولبارسلونا0 - 0رئال سوسیه داد
پایان بازیاتلیکومادرید2 - 2ایبار
پایان بازیاتلیکو بیلبائو0 - 1اسپانیول
پایان بازیوالنسیا2 - 1لاکرونیا
 
29 اردیبهشت 1397
پایان بازیویارئال2 - 2رئال مادرید
پایان بازیلاس پالماس1 - 2جیرونا
پایان بازیمالاگا0 - 1ختافه
پایان بازیسویا1 - 0آلاوس
پایان بازیلگانس3 - 2بتیس
پایان بازیسلتاویگو4 - 2لوانته
 
23 اردیبهشت 1397
پایان بازیلوانته5 - 4بارسلونا
پایان بازیاسپانیول4 - 1مالاگا
 
22 اردیبهشت 1397
پایان بازیرئال مادرید6 - 0سلتاویگو
پایان بازیآلاوس3 - 1اتلیکو بیلبائو
پایان بازیبتیس2 - 2سویا
پایان بازیلاکرونیا2 - 4ویارئال
پایان بازیایبار1 - 0لاس پالماس
پایان بازیختافه0 - 1اتلیکومادرید
پایان بازیجیرونا0 - 1والنسیا
پایان بازیرئال سوسیه داد3 - 2لگانس
 
19 اردیبهشت 1397
پایان بازیسویا3 - 2رئال مادرید
پایان بازیبارسلونا5 - 1ویارئال
 
17 اردیبهشت 1397
پایان بازیلگانس0 - 3لوانته
 
16 اردیبهشت 1397
پایان بازیبارسلونا2 - 2رئال مادرید
پایان بازیلاس پالماس0 - 1ختافه
پایان بازیاتلیکومادرید0 - 2اسپانیول
پایان بازیمالاگا0 - 3آلاوس
 
15 اردیبهشت 1397
پایان بازیویارئال1 - 0والنسیا
پایان بازیسلتاویگو1 - 1لاکرونیا
پایان بازیاتلیکو بیلبائو2 - 0بتیس
پایان بازیجیرونا1 - 4ایبار
 
14 اردیبهشت 1397
پایان بازیسویا1 - 0رئال سوسیه داد
 
10 اردیبهشت 1397
پایان بازیبتیس2 - 1مالاگا
  

" " " "