عنوان تصاویر
سه شنبه، 26 تیر 1397 - Tue, 17th Jul 2018
 
پست الکترونیکی:

 

 
جدول لیگ آزادگان   بروزرسانی: 18:31
نتایج زنده - لیگ ایران - آزادگان - قهرمانان آسیا - جام جهانی (آسیا) - جام جهانی (اروپا)
لیگ قهرمانان اروپا - لیگ انگلیس - لیگ اسپانیا - لیگ ایتالیا - لیگ آلمان - لیگ فرانسه


 

بروز شده در: 24 خرداد 1397 ساعت 22:30

 

#نام تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1نفت مسجد سلیمان341811546252165
2نساجی مازندران34197849262364
3خونه به خونه341713439172264
4فجرسپاسی34187948252361
5بادران تهران341514554322259
6ملوان341316539261355
7گل گهر341313847351252
8مس کرمان34157123733452
9اکسین البرز341312940271351
10مس رفسنجان34111583829948
11شهرداری ماهشهر34118154243-141
12برق شیراز341011133034-441
13آلومینیم اراک34815112934-539
14شهرداری تبریز34108163645-938
15ماشین سازی تبریز34813132732-537
16ایران جوان بوشهر3489173349-1633
17صبا قم3419242490-6612
18راه آهن3424281571-56109 اردیبهشت 1397
پایان بازیآلومینیم اراک0 - 2اکسین البرز
پایان بازیفجرسپاسی6 - 1صبا قم
پایان بازیگل گهر3 - 2شهرداری ماهشهر
پایان بازیایران جوان بوشهر2 - 0مس کرمان
پایان بازیخونه به خونه2 - 1برق شیراز
پایان بازیماشین سازی تبریز2 - 1بادران تهران
پایان بازیملوان3 - 0شهرداری تبریز
پایان بازینفت مسجد سلیمان2 - 2مس رفسنجان
پایان بازیراه آهن0 - 6نساجی مازندران
 
3 اردیبهشت 1397
پایان بازیبادران تهران1 - 0نفت مسجد سلیمان
پایان بازیبرق شیراز4 - 0گل گهر
پایان بازیمس کرمان0 - 0آلومینیم اراک
پایان بازیمس رفسنجان2 - 1ایران جوان بوشهر
پایان بازینساجی مازندران2 - 0فجرسپاسی
پایان بازیاکسین البرز0 - 0خونه به خونه
پایان بازیصبا قم0 - 4ماشین سازی تبریز
پایان بازیشهرداری ماهشهر2 - 1ملوان
پایان بازیشهرداری تبریز4 - 1راه آهن
 
28 فروردین 1397
پایان بازیآلومینیم اراک1 - 0برق شیراز
پایان بازیبادران تهران7 - 0صبا قم
پایان بازیفجرسپاسی0 - 1مس کرمان
پایان بازیگل گهر5 - 2شهرداری تبریز
پایان بازیایران جوان بوشهر1 - 1اکسین البرز
پایان بازیخونه به خونه3 - 0شهرداری ماهشهر
پایان بازیماشین سازی تبریز1 - 1مس رفسنجان
پایان بازیملوان1 - 0راه آهن
پایان بازینفت مسجد سلیمان0 - 0نساجی مازندران
 
21 فروردین 1397
پایان بازیشهرداری ماهشهر1 - 0آلومینیم اراک
پایان بازیبرق شیراز1 - 1ایران جوان بوشهر
پایان بازیملوان1 - 0خونه به خونه
پایان بازیمس کرمان0 - 0بادران تهران
abdمس رفسنجان7 - 0صبا قم
پایان بازینساجی مازندران1 - 0ماشین سازی تبریز
پایان بازیاکسین البرز0 - 1نفت مسجد سلیمان
پایان بازیراه آهن0 - 4گل گهر
پایان بازیشهرداری تبریز1 - 3فجرسپاسی
 
15 فروردین 1397
پایان بازینفت مسجد سلیمان3 - 0برق شیراز
پایان بازیایران جوان بوشهر1 - 0شهرداری ماهشهر
پایان بازیآلومینیم اراک4 - 0راه آهن
پایان بازیبادران تهران1 - 0مس رفسنجان
پایان بازیفجرسپاسی2 - 0اکسین البرز
پایان بازیگل گهر0 - 0ملوان
پایان بازیخونه به خونه1 - 0شهرداری تبریز
پایان بازیماشین سازی تبریز0 - 1مس کرمان
پایان بازیصبا قم1 - 6نساجی مازندران
 
9 فروردین 1397
پایان بازیشهرداری ماهشهر1 - 1ماشین سازی تبریز
پایان بازیبرق شیراز1 - 1مس رفسنجان
پایان بازیگل گهر1 - 1آلومینیم اراک
پایان بازیملوان2 - 1فجرسپاسی
پایان بازیمس کرمان1 - 2نفت مسجد سلیمان
پایان بازینساجی مازندران4 - 1بادران تهران
پایان بازیاکسین البرز8 - 0صبا قم
پایان بازیراه آهن0 - 3خونه به خونه
پایان بازیشهرداری تبریز2 - 1ایران جوان بوشهر
 
28 اسفند 1396
پایان بازیآلومینیم اراک0 - 0شهرداری تبریز
پایان بازیخونه به خونه0 - 0گل گهر
 
26 اسفند 1396
پایان بازیایران جوان بوشهر3 - 2راه آهن
پایان بازینفت مسجد سلیمان1 - 1شهرداری ماهشهر
پایان بازیبادران تهران2 - 2اکسین البرز
پایان بازیفجرسپاسی2 - 0برق شیراز
پایان بازیماشین سازی تبریز1 - 2ملوان
پایان بازیمس رفسنجان0 - 0نساجی مازندران
پایان بازیصبا قم0 - 2مس کرمان
 
23 اسفند 1396
پایان بازیخونه به خونه0 - 0آلومینیم اراک
 
20 اسفند 1396
پایان بازیشهرداری ماهشهر1 - 1بادران تهران
پایان بازیبرق شیراز0 - 1نساجی مازندران
پایان بازیگل گهر2 - 1نفت مسجد سلیمان
پایان بازیملوان0 - 0ایران جوان بوشهر
پایان بازیمس کرمان2 - 1مس رفسنجان
پایان بازیاکسین البرز0 - 0ماشین سازی تبریز
پایان بازیراه آهن1 - 7فجرسپاسی
پایان بازیشهرداری تبریز3 - 1صبا قم
  

" " " "