عنوان تصاویر
چهارشنبه، 1 شهریور 1396 - Wed, 23rd Aug 2017
 

 
جدول لیگ آزادگان   بروزرسانی: 20:17
نتایج زنده - لیگ ایران - آزادگان - قهرمانان آسیا - جام جهانی (آسیا) - جام جهانی (اروپا)
لیگ قهرمانان اروپا - لیگ انگلیس - لیگ اسپانیا - لیگ ایتالیا - لیگ آلمان - لیگ فرانسه


 

بروز شده در: 1 شهریور 1396 ساعت 19:30

 

5 شهریور 1396
17:30آلومینیم اراک - نساجی مازندران
17:30فجرسپاسی - مس رفسنجان
17:30خونه به خونه - صبا قم
17:30ملوان - بادران تهران
17:30راه آهن - مس کرمان
18:00 - اکسین البرز
19:00گل گهر - ماشین سازی تبریز
19:00ایران جوان بوشهر - نفت مسجد سلیمان
19:00 -
 
6 شهریور 1396
19:30بادران تهران - آلومینیم اراک
19:30 -
19:30ماشین سازی تبریز - ایران جوان بوشهر
19:30مس کرمان - گل گهر
19:30مس رفسنجان -
19:30نفت مسجد سلیمان - فجرسپاسی
19:30نساجی مازندران - خونه به خونه
19:30اکسین البرز - راه آهن
19:30صبا قم - ملوان
 
11 شهریور 1396
17:00نساجی مازندران - خونه به خونه
17:15 -
17:15مس رفسنجان -
17:15صبا قم - ملوان
17:30بادران تهران - آلومینیم اراک
17:30اکسین البرز - راه آهن
17:45ماشین سازی تبریز - ایران جوان بوشهر
18:00مس کرمان - گل گهر
19:15نفت مسجد سلیمان - فجرسپاسی
 
تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1shahrdari mahshahr22008266
2نفت مسجد سلیمان22004046
3بادران تهران22004136
4مس کرمان21103214
5اکسین البرز21102114
6گل گهر21102114
7نساجی مازندران21011103
8bargh shiraz21011103
9ملوان21011103
10ماشین سازی تبریز210134-13
11خونه به خونه20203302
12مس رفسنجان20203302
13آلومینیم اراک20202202
14صبا قم201101-11
15shahrdari tabriz200225-30
16فجرسپاسی200214-30
17ایران جوان بوشهر200214-30
18راه آهن200205-5030 مرداد 1396
19:30آلومینیم اراک - نساجی مازندران
19:30فجرسپاسی - مس رفسنجان
19:30گل گهر - ماشین سازی تبریز
19:30ایران جوان بوشهر - نفت مسجد سلیمان
19:30خونه به خونه - صبا قم
19:30ملوان - بادران تهران
19:30راه آهن - مس کرمان
19:30 -
19:30 - اکسین البرز
 
23 مرداد 1396
پایان بازیصبا قم0 - 1نفت مسجد سلیمان
پایان بازی4 - 2
پایان بازیبادران تهران3 - 1ایران جوان بوشهر
پایان بازی1 - 0راه آهن
پایان بازیماشین سازی تبریز3 - 0فجرسپاسی
پایان بازیمس کرمان2 - 2خونه به خونه
پایان بازیاکسین البرز1 - 0ملوان
پایان بازینساجی مازندران0 - 1گل گهر
پایان بازیمس رفسنجان2 - 2آلومینیم اراک
 
16 مرداد 1396
پایان بازینفت مسجد سلیمان3 - 0ماشین سازی تبریز
پایان بازیایران جوان بوشهر0 - 1نساجی مازندران
پایان بازیگل گهر1 - 1اکسین البرز
پایان بازیآلومینیم اراک0 - 0صبا قم
پایان بازیفجرسپاسی0 - 1بادران تهران
پایان بازیخونه به خونه1 - 1مس رفسنجان
پایان بازیملوان1 - 0
پایان بازیراه آهن0 - 4
پایان بازی0 - 1مس کرمان
 
11 اردیبهشت 1396
پایان بازیپارس جنوبی جم0 - 1بادران تهران
پایان بازیآلومینیم اراک2 - 3فجرسپاسی
پایان بازیفولاد یزد1 - 2گل گهر
پایان بازیخونه به خونه4 - 2خیبر خرم آباد
تعویقمس رفسنجان - استقلال اهواز
پایان بازینفت مسجد سلیمان1 - 1ملوان
پایان بازیاکسین البرز2 - 0مس کرمان
پایان بازیراه آهن0 - 1ایران جوان بوشهر
پایان بازیسپیدرود رشت3 - 2نساجی مازندران
 
4 اردیبهشت 1396
پایان بازیبادران تهران1 - 1آلومینیم اراک
پایان بازیاستقلال اهواز1 - 2پارس جنوبی جم
پایان بازیفجرسپاسی2 - 0فولاد یزد
پایان بازیگل گهر3 - 2سپیدرود رشت
پایان بازیایران جوان بوشهر0 - 1اکسین البرز
پایان بازیخیبر خرم آباد1 - 1مس رفسنجان
پایان بازیملوان1 - 1خونه به خونه
پایان بازیمس کرمان2 - 2نفت مسجد سلیمان
پایان بازینساجی مازندران4 - 1راه آهن
 
28 فروردین 1396
پایان بازیاستقلال اهواز0 - 1خیبر خرم آباد
پایان بازیپارس جنوبی جم2 - 0ملوان
پایان بازیآلومینیم اراک1 - 1گل گهر
پایان بازیفولاد یزد1 - 0نساجی مازندران
پایان بازیخونه به خونه1 - 1فجرسپاسی
پایان بازیمس رفسنجان1 - 2بادران تهران
پایان بازیاکسین البرز1 - 1نفت مسجد سلیمان
پایان بازیراه آهن1 - 0مس کرمان
پایان بازیسپیدرود رشت1 - 1ایران جوان بوشهر
 
22 فروردین 1396
پایان بازینفت مسجد سلیمان4 - 0راه آهن
پایان بازیایران جوان بوشهر2 - 1فولاد یزد
پایان بازیبادران تهران1 - 0خیبر خرم آباد
پایان بازیفجرسپاسی4 - 0استقلال اهواز
پایان بازیگل گهر0 - 1پارس جنوبی جم
پایان بازیملوان2 - 1مس رفسنجان
پایان بازیمس کرمان1 - 2خونه به خونه
پایان بازینساجی مازندران0 - 1آلومینیم اراک
پایان بازیاکسین البرز1 - 2سپیدرود رشت
 
16 فروردین 1396
پایان بازیاستقلال اهواز0 - 1بادران تهران
پایان بازیپارس جنوبی جم2 - 0نساجی مازندران
پایان بازیآلومینیم اراک3 - 0ایران جوان بوشهر
پایان بازیفولاد یزد1 - 0نفت مسجد سلیمان
پایان بازیخیبر خرم آباد0 - 1ملوان
پایان بازیخونه به خونه5 - 1گل گهر
پایان بازیمس رفسنجان2 - 3فجرسپاسی
پایان بازیراه آهن0 - 0اکسین البرز
پایان بازیسپیدرود رشت1 - 0مس کرمان
 
10 فروردین 1396
پایان بازیایران جوان بوشهر0 - 0مس رفسنجان
پایان بازینفت مسجد سلیمان1 - 0سپیدرود رشت
پایان بازیفجرسپاسی0 - 0پارس جنوبی جم
پایان بازیگل گهر1 - 0خیبر خرم آباد
پایان بازیملوان2 - 1استقلال اهواز
پایان بازیمس کرمان1 - 0آلومینیم اراک
پایان بازینساجی مازندران2 - 2بادران تهران
پایان بازیاکسین البرز1 - 1خونه به خونه
پایان بازیراه آهن0 - 0فولاد یزد
 
23 اسفند 1395
پایان بازیاستقلال اهواز0 - 2گل گهر
پایان بازیپارس جنوبی جم2 - 1ایران جوان بوشهر
پایان بازیآلومینیم اراک1 - 2نفت مسجد سلیمان
پایان بازیبادران تهران1 - 1ملوان
پایان بازیفولاد یزد1 - 0مس کرمان
پایان بازیخیبر خرم آباد0 - 0فجرسپاسی
abdخونه به خونه1 - 1نساجی مازندران
پایان بازیمس رفسنجان2 - 1اکسین البرز
پایان بازیسپیدرود رشت1 - 0راه آهن
  


" " " "