عنوان تصاویر
سه شنبه، 6 تیر 1396 - Tue, 27th Jun 2017
 

 
جدول لیگ آزادگان   بروزرسانی: 09:49
نتایج زنده - لیگ ایران - آزادگان - قهرمانان آسیا - جام جهانی (آسیا) - جام جهانی (اروپا)
لیگ قهرمانان اروپا - لیگ انگلیس - لیگ اسپانیا - لیگ ایتالیا - لیگ آلمان - لیگ فرانسه


 

بروز شده در: 6 تیر 1396 ساعت 09:30

 

تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1پارس جنوبی جم341614429141562
2سپیدرود رشت341710735241161
3گل گهر341612649341560
4ملوان34151363427758
5خونه به خونه341511847321556
6بادران تهران341414634211356
7مس کرمان341116735251049
8اکسین البرز341310113829949
9آلومینیم اراک341212103831748
10نساجی مازندران341210124441346
11مس رفسنجان3411101342321043
12ایران جوان بوشهر34911143941-238
13نفت مسجد سلیمان34716113332137
14فجرسپاسی34812143238-636
15راه آهن34812143149-1836
16خیبر خرم آباد34810162341-1834
17فولاد یزد34612162042-2230
18استقلال اهواز34011231868-501111 اردیبهشت 1396
پایان بازیپارس جنوبی جم0 - 1بادران تهران
پایان بازیآلومینیم اراک2 - 3فجرسپاسی
پایان بازیفولاد یزد1 - 2گل گهر
پایان بازیخونه به خونه4 - 2خیبر خرم آباد
تعویقمس رفسنجان - استقلال اهواز
پایان بازینفت مسجد سلیمان1 - 1ملوان
پایان بازیاکسین البرز2 - 0مس کرمان
پایان بازیراه آهن0 - 1ایران جوان بوشهر
پایان بازیسپیدرود رشت3 - 2نساجی مازندران
 
4 اردیبهشت 1396
پایان بازیبادران تهران1 - 1آلومینیم اراک
پایان بازیاستقلال اهواز1 - 2پارس جنوبی جم
پایان بازیفجرسپاسی2 - 0فولاد یزد
پایان بازیگل گهر3 - 2سپیدرود رشت
پایان بازیایران جوان بوشهر0 - 1اکسین البرز
پایان بازیخیبر خرم آباد1 - 1مس رفسنجان
پایان بازیملوان1 - 1خونه به خونه
پایان بازیمس کرمان2 - 2نفت مسجد سلیمان
پایان بازینساجی مازندران4 - 1راه آهن
 
28 فروردین 1396
پایان بازیاستقلال اهواز0 - 1خیبر خرم آباد
پایان بازیپارس جنوبی جم2 - 0ملوان
پایان بازیآلومینیم اراک1 - 1گل گهر
پایان بازیفولاد یزد1 - 0نساجی مازندران
پایان بازیخونه به خونه1 - 1فجرسپاسی
پایان بازیمس رفسنجان1 - 2بادران تهران
پایان بازیاکسین البرز1 - 1نفت مسجد سلیمان
پایان بازیراه آهن1 - 0مس کرمان
پایان بازیسپیدرود رشت1 - 1ایران جوان بوشهر
 
22 فروردین 1396
پایان بازینفت مسجد سلیمان4 - 0راه آهن
پایان بازیایران جوان بوشهر2 - 1فولاد یزد
پایان بازیبادران تهران1 - 0خیبر خرم آباد
پایان بازیفجرسپاسی4 - 0استقلال اهواز
پایان بازیگل گهر0 - 1پارس جنوبی جم
پایان بازیملوان2 - 1مس رفسنجان
پایان بازیمس کرمان1 - 2خونه به خونه
پایان بازینساجی مازندران0 - 1آلومینیم اراک
پایان بازیاکسین البرز1 - 2سپیدرود رشت
 
16 فروردین 1396
پایان بازیاستقلال اهواز0 - 1بادران تهران
پایان بازیپارس جنوبی جم2 - 0نساجی مازندران
پایان بازیآلومینیم اراک3 - 0ایران جوان بوشهر
پایان بازیفولاد یزد1 - 0نفت مسجد سلیمان
پایان بازیخیبر خرم آباد0 - 1ملوان
پایان بازیخونه به خونه5 - 1گل گهر
پایان بازیمس رفسنجان2 - 3فجرسپاسی
پایان بازیراه آهن0 - 0اکسین البرز
پایان بازیسپیدرود رشت1 - 0مس کرمان
 
10 فروردین 1396
پایان بازیایران جوان بوشهر0 - 0مس رفسنجان
پایان بازینفت مسجد سلیمان1 - 0سپیدرود رشت
پایان بازیفجرسپاسی0 - 0پارس جنوبی جم
پایان بازیگل گهر1 - 0خیبر خرم آباد
پایان بازیملوان2 - 1استقلال اهواز
پایان بازیمس کرمان1 - 0آلومینیم اراک
پایان بازینساجی مازندران2 - 2بادران تهران
پایان بازیاکسین البرز1 - 1خونه به خونه
پایان بازیراه آهن0 - 0فولاد یزد
 
23 اسفند 1395
پایان بازیاستقلال اهواز0 - 2گل گهر
پایان بازیپارس جنوبی جم2 - 1ایران جوان بوشهر
پایان بازیآلومینیم اراک1 - 2نفت مسجد سلیمان
پایان بازیبادران تهران1 - 1ملوان
پایان بازیفولاد یزد1 - 0مس کرمان
پایان بازیخیبر خرم آباد0 - 0فجرسپاسی
abdخونه به خونه1 - 1نساجی مازندران
پایان بازیمس رفسنجان2 - 1اکسین البرز
پایان بازیسپیدرود رشت1 - 0راه آهن
 
17 اسفند 1395
پایان بازینفت مسجد سلیمان1 - 2خونه به خونه
پایان بازیفجرسپاسی0 - 0بادران تهران
پایان بازیمس کرمان1 - 0خیبر خرم آباد
پایان بازینساجی مازندران2 - 1ملوان
 
16 اسفند 1395
پایان بازیایران جوان بوشهر5 - 0استقلال اهواز
پایان بازیگل گهر2 - 1مس رفسنجان
پایان بازیاکسین البرز0 - 1آلومینیم اراک
پایان بازیراه آهن0 - 2پارس جنوبی جم
پایان بازیسپیدرود رشت0 - 0فولاد یزد
 
11 اسفند 1395
پایان بازیخیبر خرم آباد1 - 0نفت مسجد سلیمان
پایان بازیملوان1 - 0فجرسپاسی
  


" " " "