عنوان تصاویر
پنجشنبه، 8 تیر 1396 - Thu, 29th Jun 2017
 

 
جدول لیگ آلمان   بروزرسانی: 08:22
نتایج زنده - لیگ ایران - آزادگان - قهرمانان آسیا - جام جهانی (آسیا) - جام جهانی (اروپا)
لیگ قهرمانان اروپا - لیگ انگلیس - لیگ اسپانیا - لیگ ایتالیا - لیگ آلمان - لیگ فرانسه


 

بروز شده در: 8 تیر 1396 ساعت 07:42

 

تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1بایرن مونیخ34257289226782
2لیپزیگ34207766392767
3دورتموند341810672403264
4هافنهایم341614464372762
5کلن34121395142949
6هرتابرلین34154154347-449
7فرایبورگ34146144260-1848
8وردربرمن34136156164-345
9مونشن گلادباخ34129134549-445
10شالکه341110134540543
11فرانکفورت34119143643-742
12لورکوزن34118155355-241
13آگزبورگ34911143551-1638
14هامبورگ34108163361-2838
15ماینس34107174455-1137
16ولفسبورگ34107173452-1837
17اینگال استدت3488183657-2132
18دارمشتات3474232863-352530 اردیبهشت 1396
پایان بازیهافنهایم0 - 0آگزبورگ
پایان بازیبایرن مونیخ4 - 1فرایبورگ
پایان بازیدورتموند4 - 3وردربرمن
پایان بازیمونشن گلادباخ2 - 2دارمشتات
پایان بازیفرانکفورت2 - 2لیپزیگ
پایان بازیاینگال استدت1 - 1شالکه
پایان بازیکلن2 - 0ماینس
پایان بازیهامبورگ2 - 1ولفسبورگ
پایان بازیهرتابرلین2 - 6لورکوزن
 
23 اردیبهشت 1396
پایان بازیلورکوزن2 - 2کلن
پایان بازیآگزبورگ1 - 1دورتموند
پایان بازیشالکه1 - 1هامبورگ
پایان بازیماینس4 - 2فرانکفورت
پایان بازیلیپزیگ4 - 5بایرن مونیخ
پایان بازیفرایبورگ1 - 1اینگال استدت
پایان بازیدارمشتات0 - 2هرتابرلین
پایان بازیولفسبورگ1 - 1مونشن گلادباخ
پایان بازیوردربرمن3 - 5هافنهایم
 
17 اردیبهشت 1396
پایان بازیفرایبورگ2 - 0شالکه
پایان بازیهامبورگ0 - 0ماینس
 
16 اردیبهشت 1396
پایان بازیهرتابرلین1 - 4لیپزیگ
پایان بازیبایرن مونیخ1 - 0دارمشتات
پایان بازیدورتموند2 - 1هافنهایم
پایان بازیمونشن گلادباخ1 - 1آگزبورگ
پایان بازیفرانکفورت0 - 2ولفسبورگ
پایان بازیاینگال استدت1 - 1لورکوزن
 
15 اردیبهشت 1396
پایان بازیکلن4 - 3وردربرمن
 
10 اردیبهشت 1396
پایان بازیهافنهایم1 - 0فرانکفورت
پایان بازیآگزبورگ4 - 0هامبورگ
 
9 اردیبهشت 1396
پایان بازیولفسبورگ0 - 6بایرن مونیخ
پایان بازیدورتموند0 - 0کلن
پایان بازیماینس1 - 2مونشن گلادباخ
پایان بازیلیپزیگ0 - 0اینگال استدت
پایان بازیدارمشتات3 - 0فرایبورگ
پایان بازیوردربرمن2 - 0هرتابرلین
 
8 اردیبهشت 1396
پایان بازیلورکوزن1 - 4شالکه
 
3 اردیبهشت 1396
پایان بازیشالکه1 - 1لیپزیگ
پایان بازیفرایبورگ2 - 1لورکوزن
 
2 اردیبهشت 1396
پایان بازیمونشن گلادباخ2 - 3دورتموند
پایان بازیبایرن مونیخ2 - 2ماینس
پایان بازیفرانکفورت3 - 1آگزبورگ
پایان بازیاینگال استدت2 - 4وردربرمن
پایان بازیهامبورگ1 - 2دارمشتات
پایان بازیهرتابرلین1 - 0ولفسبورگ
  


" " " "