عنوان تصاویر
یکشنبه، 3 تیر 1397 - Sun, 24th Jun 2018
 

 
جدول لیگ فرانسه   بروزرسانی: 17:53
نتایج زنده - لیگ ایران - آزادگان - قهرمانان آسیا - جام جهانی (آسیا) - جام جهانی (اروپا)
لیگ قهرمانان اروپا - لیگ انگلیس - لیگ اسپانیا - لیگ ایتالیا - لیگ آلمان - لیگ فرانسه


 

بروز شده در: 24 خرداد 1397 ساعت 22:50

 

#نام تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1پاری سن ژرمن382963108297993
2موناکو38248685454080
3لیون38239687434478
4مارسی382211580473377
5رن381610125044658
6بوردو38167155348555
7سنت اتین381510134750-355
8نیس38159145352154
9نانت381410143641-552
10مون پولیه38111893633351
11دیژون38139165573-1848
12گینگام381211154859-1147
13آمیان38129173742-545
14آنجرز38914154252-1041
15استراسبورگ38911184467-2338
16کائن38108202752-2538
17لیل38108204167-2638
18تولوز38910193854-1637
19تروا3896233259-2733
20متز3868243476-422629 اردیبهشت 1397
پایان بازیکائن0 - 0پاری سن ژرمن
پایان بازیدیژون2 - 1آنجرز
پایان بازیتروا0 - 3موناکو
پایان بازیلیون3 - 2نیس
پایان بازیمارسی2 - 1آمیان
پایان بازیمتز0 - 4بوردو
پایان بازینانت1 - 0استراسبورگ
پایان بازیرن1 - 1مون پولیه
پایان بازیسنت اتین5 - 0لیل
پایان بازیتولوز2 - 1گینگام
 
22 اردیبهشت 1397
پایان بازیآمیان2 - 0متز
پایان بازیآنجرز0 - 2نانت
پایان بازیبوردو4 - 2تولوز
پایان بازیلیل2 - 1دیژون
پایان بازیموناکو1 - 0سنت اتین
پایان بازیمون پولیه1 - 1تروا
پایان بازینیس4 - 1کائن
پایان بازیپاری سن ژرمن0 - 2رن
پایان بازیاستراسبورگ3 - 2لیون
 
21 اردیبهشت 1397
پایان بازیگینگام3 - 3مارسی
 
16 اردیبهشت 1397
پایان بازیمارسی2 - 1نیس
پایان بازیکائن1 - 2موناکو
پایان بازیدیژون3 - 1گینگام
پایان بازیمتز1 - 2آنجرز
پایان بازینانت0 - 2مون پولیه
پایان بازیرن2 - 1استراسبورگ
پایان بازیتولوز2 - 3لیل
پایان بازیلیون3 - 0تروا
پایان بازیسنت اتین1 - 3بوردو
 
14 اردیبهشت 1397
پایان بازیآمیان2 - 2پاری سن ژرمن
 
9 اردیبهشت 1397
پایان بازیپاری سن ژرمن2 - 2گینگام
پایان بازیآنجرز1 - 1مارسی
پایان بازیرن2 - 1تولوز
 
8 اردیبهشت 1397
پایان بازیبوردو3 - 1دیژون
پایان بازیتروا3 - 1کائن
پایان بازیلیل3 - 1متز
پایان بازیموناکو0 - 0آمیان
پایان بازیاستراسبورگ1 - 1نیس
پایان بازیلیون2 - 0نانت
 
7 اردیبهشت 1397
پایان بازیمون پولیه0 - 1سنت اتین
 
5 اردیبهشت 1397
پایان بازیکائن0 - 0تولوز
 
2 اردیبهشت 1397
پایان بازیبوردو0 - 1پاری سن ژرمن
پایان بازیسنت اتین2 - 1تروا
پایان بازینیس1 - 0مون پولیه
  

" " " "