عنوان تصاویر
چهارشنبه، 7 تیر 1396 - Tue, 27th Jun 2017
 

 
جدول لیگ فرانسه   بروزرسانی: 02:52
نتایج زنده - لیگ ایران - آزادگان - قهرمانان آسیا - جام جهانی (آسیا) - جام جهانی (اروپا)
لیگ قهرمانان اروپا - لیگ انگلیس - لیگ اسپانیا - لیگ ایتالیا - لیگ آلمان - لیگ فرانسه


 

بروز شده در: 7 تیر 1396 ساعت 02:50

 

تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1موناکو383053107317695
2پاری سن ژرمن38276583275687
3نیس382212463362778
4لیون382051377482967
5مارسی3817111057411662
6بوردو381514953431059
7نانت38149154054-1451
8سنت اتین381214124142-150
9رن381214123642-650
10گینگام38148164653-750
11لیل38137184047-746
12آنجرز38137184049-946
13تولوز381014143741-444
14متز381110173972-3343
15مون پولیه38109194866-1839
16دیژون38813174658-1237
17کائن38107213665-2937
18لوران38106224470-2636
19نانسی3898212952-2335
20باستیا38811192954-253430 اردیبهشت 1396
پایان بازیآنجرز2 - 0مون پولیه
پایان بازیگینگام1 - 0متز
پایان بازیلیل3 - 0نانت
پایان بازیلوران1 - 1بوردو
پایان بازیلیون3 - 3نیس
پایان بازیمارسی1 - 0باستیا
پایان بازینانسی3 - 1سنت اتین
پایان بازیپاری سن ژرمن1 - 1کائن
پایان بازیرن2 - 3موناکو
پایان بازیتولوز0 - 0دیژون
 
27 اردیبهشت 1396
پایان بازیموناکو2 - 0سنت اتین
 
24 اردیبهشت 1396
پایان بازیباستیا2 - 0لوران
پایان بازیبوردو1 - 1مارسی
پایان بازیکائن0 - 1رن
پایان بازیدیژون2 - 0نانسی
پایان بازیمتز1 - 1تولوز
پایان بازیموناکو4 - 0لیل
پایان بازیمون پولیه1 - 3لیون
پایان بازینانت4 - 1گینگام
پایان بازینیس0 - 2آنجرز
پایان بازیسنت اتین0 - 5پاری سن ژرمن
 
17 اردیبهشت 1396
پایان بازیمارسی2 - 1نیس
پایان بازیلیون3 - 2نانت
پایان بازیرن1 - 0مون پولیه
 
16 اردیبهشت 1396
پایان بازیگینگام4 - 0دیژون
پایان بازیلیل0 - 2متز
پایان بازیلوران1 - 1آنجرز
پایان بازینانسی0 - 3موناکو
پایان بازیتولوز0 - 1کائن
پایان بازیپاری سن ژرمن5 - 0باستیا
 
15 اردیبهشت 1396
پایان بازیسنت اتین2 - 2بوردو
 
10 اردیبهشت 1396
پایان بازینیس3 - 1پاری سن ژرمن
پایان بازیدیژون0 - 0بوردو
پایان بازیکائن1 - 5مارسی
 
9 اردیبهشت 1396
پایان بازیباستیا1 - 0رن
پایان بازیگینگام0 - 2سنت اتین
پایان بازیمتز2 - 1نانسی
پایان بازیمون پولیه0 - 3لیل
پایان بازینانت1 - 0لوران
پایان بازیموناکو3 - 1تولوز
 
8 اردیبهشت 1396
پایان بازیآنجرز1 - 2لیون
 
3 اردیبهشت 1396
پایان بازیلیون1 - 2موناکو
پایان بازیسنت اتین1 - 1رن
پایان بازیتولوز1 - 1نیس
  


" " " "