موضوعات داغ: - نيروگاه رامين - همسان سازي حقوق بازنشستگان - استان كرمانشاه - خلاصه بازي رئال مادريد - تقويت سيستم ايمني - پرسپوليس و سپاهان - بازي رئال مادريد - شبكه هاي اجتماعي - حقوق بازنشستگان - انفجار تروريستي - پرسپوليس ايران و الوحده امارات - كميسيون ويژه حمايت از توليد - فرمانداري مشهد - آرنولد شوارزنگر - شبكه نسيم - باج - حال همه ما خوب است - پاقلات - مصطفي كارخانه - كيانشهر - بچه دره - طبيعت گردي - شكار طعمه

مطالب مرتبط:
مجازات فحاشی چیست؟ | آنلاین و آفلاین هتک حرمت آدم های دیگر مجازات هایی جدی دارد
آلکنو یکشنبه وارد ایران می شود
مشکل اصلی ایران در فروش نفت چیست؟
افشای پشت پرده کاهش صادرات ایران از سوی رییس بانک مرکزی/پای وزیر اقتصاد در میان است
آلکنو یکشنبه وارد ایران می شود
-14 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 28 فروردین 1400 ساعت 00:052021-04-16اقتصادي

مروری بر آسیب هایی که به پیکره اقتصاد وارد شد/ درمان کنونی اقتصاد ایران چیست؟


در این گزارش با بررسی وضعیت تولید در چند حوزه مهم اقتصادی سال 1399 به اولویت های اقتصاد ایران در سال 1400 می پردازیم.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصاد کلان و بودجه مثبت در فصول پایانی سال 1398 نشان از تخلیه اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور داشت، اما با شــیوع ویروس کرونــا از ابتدای اســفند 1398 اقتصاد کشــور متحمل شــوک جدیدی شد.

بر این اســاس صندوق بین المللی پــول و بانــک جهانی با تعدیــل پیش بینی خود از اقتصاد ایران، رشــد اقتصادی کشور در سال 1399 را به ترتیب منفی 5.

4 و 5.

5 درصد برآورد کردند.

بیشتر بخوانید: منفی شده اســت.

با این حال به نظر می رسد نهادهای بین المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخــش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شــده اند.

مانــدگاری ویروس کرونا رکود را در اقتصاد ایران پایدار کرد و شــیوع این ویروس به مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد سال 1399 بدل شد اما اعمال تحریم ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروســازی را متاثر ســاخت و در مقابل شــیوع ویــروس کرونا برخــلاف تحریم ها، بر بخش هــای خدماتی و صنایع کوچک اثر گذاشت.

تعدیل کاهش درآمد اصناف در سال 99 نتایج بررسی ها نشان می دهد باوجود تاثیر قابل توجه شــیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی تعدیل شد.

به طور کلی، باتوجه به عملکرد 6 ماه اول اقتصاد در سال گذشته و پیش بینی عملکرد آن تا پایان ســال 99، رشد بخش خدمات در ســال 1399 صفر درصد برآورد شد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره چشــم انداز رشــد اقتصادی در ســال 1400 نشــان می دهد حتی با تداوم تحریم ها به دلیل روندهــای مثبت شــکل گرفته در ســال 1399 در بخش های صنعت، نفت و ســاختمان رشــد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت خواهد بود؛ به ویژه آنکه با چشــم انداز مثبت نســبت به واکسیناســیون به نظر می رسد اثر شوک کرونا بر کسب و کارها و به طورکلی بخش خدمات در سال 1400 به اندازه سال 1399 نباشد.

نتایج بررسی ها در بخش کشــاورزی نشان داد تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده های دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشــین شــد و انگیزه پایین کاشت این محصولات به ویژه گندم به دلیل پایین بــودن نرخ تضمینی، منجر به کاهــش قابل توجه تولید این محصول اســتراتژیک شد، این در حالی است که با در نظر گرفتن پیش بینی های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید اقلام مختلف محصولات کشــاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال 1399 حدود 2.

1 درصد پیش بینی شده بود.

نوسان نفت در سال 1399 در حوزه تولید نفت باوجود رشــد منفی 14 درصدی این بخش در 3 ماه نخســت ســال 1399 تحت تاثیر اعمال با شرایط چندان مساعدی در سال 1399 بسته نشد.

رشد صنعت در سال 1399 به رغم اپیدمی کرونا در بخش صنعت اما شرایط کمی متفاوت به نظر می رسد نتایج بررسی ها نشــان می دهد در 6 ماه نخست سال 1399 عمده زیربخش های صنعت رشــد مثبت داشته اند.

با این حال با شــیوع ویروس کرونا برخی صنایع مانند صنایع منسوجات و پالایش با رشــد منفی همراه شــد که می تواند متاثر از شــیوع این ویروس باشــد.

بر این اساس برای بخش صنعت در سال 1399 رشد 6.

4 پیش بینی می شد که باید منتظر آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی برای پایان سال 1399 باشیم.

مشکل مواد اولیه در سال گذشته بــا این حال شــاخص موجــودی مــواد اولیه در اسفند 99 نشــان دهنده کمتر شــدن موجودی مواد اولیه نســبت به ماه قبل از آن در تمامــی ماه های نیمه اول ســال 1399 اســت که این موضوع ســیگنالی نگران کننــده در زمینــه تامین مــواد اولیه صنعت داشــت و در صورت تداوم می توانست رشــد پیش بینی شده این بخش را مــورد تهدید جدی قرار دهد.

افول جذابیت ساختمان سازی در سال 1399 همچنین شــواهد موجــود از پروانه های ســاختمانی صادره در نیمه دوم ســال 1398 و برخی شــاخص های مرتبط با تولید و فروش نهاده ها و مصالح ســاختمانی در نیمه اول ســال 1399 نشــان دهنده رشــد منفی و قابل توجه ســرمایه گذاری در بخش ساختمان اســت و بر این اســاس رشــد این بخش منفی 14.

6 درصد پیش بینی شده است.

اینکه چرا باوجود صرفه اقتصادی آمار پروانه های ســاختمانی نشــان از رکود این بخش دارد، می تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی ها مثل طلا، دلار، ســهام و.

و همچنین افزایش شــدید نااطمینانی در اقتصاد کشــور در نیمه نخست سال 1399 باشد.

با در نظر گرفتن تحلیل های ارائه شــده، انتظار می رفت پس از تجربه 2 ســال رشد اقتصادی منفی، رشــد اقتصادی در سال 1399 از دامنه منفی خارج شود.

با این حال ماندگاری ویروس کرونا مســأله را سخت کرد و رکود را ماندگار، تا آنجا که شیوع ویروس کرونا به مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد سال گذشته بدل شد.

بزرگترین ویژگی شیوع این ویروس اثرگذاری بسیار متفاوت آن نسبت به اعمال تحریم ها بود.

در واقع در حالی که تحریم ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروســازی را متاثر ســاخته بود، شــیوع ویروس کرونا برخالف تحریم ها، عمدتا بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثر گذاشت.

کاهش جذابیت بازار ارز کارشناســان پیش بینــی می کردند، در نیمه دوم ســال 1399 باتوجه به ثبات نســبی انتظارات نســبت به نرخ ارز"، جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد.

این گروه امیدوار بودند این موضوع به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشــد برآورد شده در نیمه دوم ســال را تا حدی تعدیل کند.

هرچنــد انتظار نمی رود در نتیجه شــیوع ویروس کرونا ارزش افــزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی داشــته باشــد، اما به نظر می رسد باتوجه به ســهم زیاد بخش های خدماتی در اشتغال کشــور، آثار رفاهی آن بســیار قابل توجه باشد.

در نهایت نتایج بررسی ها نشان می دهد باوجود تاثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونــا بر بخــش خدمات، کاهــش درآمد اصناف بــه میزان قابل توجهی تعدیل شــد.

به طور کلی، باتوجه به عملکرد 6 ماه اول اقتصاد و پیش بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال 1399 صفر درصد برآورد شد.

چشم انداز رشد اقتصادی سال 1400 گزارش مرکــز پژوهش های مجلس درباره چشــم انداز رشــد اقتصادی سال 1400 نشان می دهد حتی با تداوم تحریم ها به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال 1399 در بخش های صنعت، نفت و ســاختمان رشد اقتصادی کشــور در سال 1400 مثبــت خواهد بود؛ به ویژه آنکه با چشــم انداز مثبت نســبت به واکسیناسیون به نظر می رسد اثر شوک کرونا بر کسب وکارها و به طورکلی بخش خدمات در سال بعد به اندازه امسال نباشد.

با این حال رشــد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بــزرگ ناشــی از ظرفیت های خالــی موجود در ایــن صنایع، می تواند رشــد اقتصــادی را به میــزان قابل توجهــی افزایش دهــد، اما به دلیل عدم تاثیرگذاری جدی بر اشــتغال، وضعیت معیشــتی خانوارها به احتمــال زیاد تغییــر چندانی نخواهد داشــت.

در صورتی که محیط اقتصاد در شرایط بلا تکلیفی، نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد، این موضوع می تواند روندهای مثبت فوق را تخریب کرده و حتی رشــد اقتصادی را نزدیک صفــر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.

باتوجه به رشدهای منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398 مطمئنا مهمترین اولویت اقتصاد ایران در ســال 1400 افزایش پیش بینی پذیری و ثبات اقتصاد است.

براســاس اعلام بانک مرکزی درآمد ملی در سال های 1397 و 1398 کاهشــی 8.

5 درصدی داشته که با لحاظ رشد جمعیت این موضوع به معنای کاهش حدود 16 درصدی درآمد ســرانه سال 1398 نســبت به سال 1396 است.

همچنین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان داد درآمد ملی سرانه در سال 1399 نیز کاهشی 2.

1 درصدی داشت؛ به طور کلی درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا 1399 کاهشی 34 درصدی را تجربه کرد.

در واقع می توان گفت درآمد ســرانه کشور در سال 1399 حدود دوسوم (66 درصد) درآمد ســرانه سال 1390 بود.

در نهایت اینکه باتوجه به رشــدهای منفی ســرمایه گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398 مطمئنا مهمترین اولویت اقتصاد ایران در ســال 1400 افزایش پیش بینی پذیری و ثبات اقتصاد است.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: اقتصاد - اقتصاد ایران - ایران - ویروس کرونا - ویروس - بین المللی - برآورد - شیوع ویروس کرونا - اقتصادی - سال 1399 - اقتصاد کلان - اقتصاد کشور - گزارش - کرونا - شیوع ویروس - کشور - منفی - تحریم ها - پیش بینی - خبرنگار - اولویت - پایدار - سال 1400 - جهانی - تخلیه - تولید - حقیقی - تحریم - وضعیت - بررسی

آخرین اخبار سرویس:
ثروت دیوانه کننده بیل گیتس چگونه تقسیم خواهد شد؟

عشایر گیلان به تولید گیاهان دارویی روی آورده اند

دریافت برخی مجوزهای اداری برای سرمایه گذاران خسته کننده است

رانت میلیاردی فولاد، کجا آب می شود؟

فقط یک مرغ با نرخ مصوب داریم/نظارت بهبود یابد

رییس اتاق کرمان: همکاری های اقتصادی کرمان و مجارستان افزایش می یابد

قیمت روز گوشی شیائومی در 20 اردیبهشت + جدول

وقتی متهم تورم 680درصدی ژست می گیرد!

توکن های NFT در شبکه ققنوس منتشر می شود

افزایش ناچیز قیمت دلار

فقط یک مرغ با نرخ مصوب داریم/نظارت بهبود یابد

افزایش هزینه پروژه های عمرانی با عدم تصمیم گیری صحیح دستگاه های اجرایی/ ورود به موقع قوه قضاییه به حقوق عامه

زمانی برای استراحت دلار

دانش پول ساز در دست انداز! / سهم محصولات دانش ‎بنیان از صادرات فقط 2.5 درصد است،چرا؟

مذاکرات وین چه تاثیری بر تورم و قیمت دلار دارد؟

کاهش 50 درصدی تقاضا برای خدمات حمل اثاث

تزریق واکسن روسی به بیش از 20 میلیون نفر در سراسر جهان/ اسپوتنیک وی عارضه نداشته است

زمان واریز یارانه اردیبهشت 1400 اعلام شد

مذاکرات وین چه تاثیری بر تورم و قیمت دلار دارد؟

قیمت ارزهای دیجیتال دوشنبه 20 اردیبهشت/ بیت کوین در آستانه 58 هزار دلار

5 توصیه برای مقابله با پدیده واکسن هراسی سالمندان

ویدئو / صنایع دستی، نیمه جان پشت کرکره های نیمه باز

دو تغییر مهم بورسی

قیمت طلای جهانی، امروز 1400/02/20

فیلم: مروری بر تیتر مهم روزنامه های دوشنبه اصفهان

کیهان: تورم 45 درصدی سوغات پایان دوره دولت به مردم!

بهبودی بیش از 136 میلیون بیمار کرونایی در جهان

تجهیز آزمایشگاه پژوهشگاه زیست فناوری برای اعلام 12 ساعته نتایج PCR/کاهش نتایج کاذب کرونا

قیمت بیت کوین، امروز 1400/02/20

تورم در ارمنستان و آذربایجان رکورد زد

تزریق واکسن کرونای chr(034)پاستورchr(034) به 8000 نفر تاکنون

استراتژی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران چیست؟

کاهش 6 میلیارد دلاری قاچاق گوشی تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری

زمزمه افزایش بیشتر قیمت خودرو/ مصوبه شورای رقابت برای افزایش نرخ ابلاغ نشد؟

قیمت پنیر به 100 هزار تومان رسید!

کاهش 70 درصدی تقاضا برای خرید ظروف یک بار مصرف/ تکرار بی توجهی دولت

راه و بیراهه توسعه معادن

افزایش 40 درصدی تولید قطعات خودرو در کشور

بررسی تاثیر مذاکرات و انتخابات بر نرخ ارز

کاهش یا افزایش صادرات؟/ نظر تجار با مسئولان متفاوت است

کاهش یا افزایش صادرات؟/ نظر تجار با مسئولان متفاوت است

آیا هزینه نجومی برای تزریق داروی رمدسیویر صحت دارد؟

دلایل تعطیلی واحد تولیدی مرغ تخمگذار در قروه از زبان یک سرمایه گذار

آغاز واکسیناسیون مرحله دوم مراکز نگهداری معلولان در 22 استان

سواستفاده از حساب های ارزی برای ‎دلارپاشی انتخاباتی

آخرین خبرها از ساماندهی حاشیه نشینی در قصرشیرین

افزایش ظرفیت سردخانه های کرمانشاه تا 300 هزار تن

سیاست های مخرب در اقتصاد

احیای کارخانه های راکد در کرمانشاه با کمک دستگاه قضا

رکود در بازار خودرو ادامه دارد

آمریکایی ها از مالیات های بالا شاکی هستند

تزریق واکسن کرونای «پاستور» به 8000 نفر تاکنون / عوارضی گزارش نشده است

تردید ها در بازار ارز های دیجیتالی بیشتر شد

گران قیمت ترین مرحله تولید کاتد های باتری حذف می شود

از سر گیری عرضه اولیه شرکتها در فرابورس/چهارشنبه فگستر می آید

متقاضیان وام ازدواج پشت دیوار بی مهری بانک ها

یارانه نقدی ماهانه خانوارها دوشنبه واریز می شود

تردید ها در بازار ارز های دیجیتالی بیشتر شد

دو فلزی که از موج گرانی جا ماندند

رانندگان بدحساب سد راه الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی

بالسینی: کسری بودجه سنگین اجازه تعدیل قیمت به بازار ها نمی دهد/ عوامل موثر و کلیدی کاهش نرخ ارز چیست؟

تیپ خفن و زیبای لیلا بلوکات /عکس

تداوم ممنوعیت های کرونایی در محورهای شمال

کلیپ| حمایت جهاد کشاورزی لرستان از کاشت چغندر به جای برنج

ریزش قیمت ها دامن گیر گوشی های لاکچری شد+ جدول

کرونا به جریان سرمایه چه شوکی وارد کرد؟

تزریق واکسن کرونای پاستور به 8000 نفر تاکنون / عوارضی گزارش نشده است

تردیدها در بازار ارزهای دیجیتالی بیشتر شد

حرکت به سوی نقشه های زمین شناسی نسل 2

بومی سازی 33 نوع قطعه نیروگاهی در نیروگاه رامین اهواز

حشره ای که هر 17سال یک بار از زیر زمین بیرون می آید

تحریک تقاضا با تسهیلات ارزان و توسعه صادرات

مجاز به تاخیر در واکسیناسیون نیستیم

دورهمی های خانوادگی عامل 80 درصد موارد مثبت کرونا در دشتی است

رشد 111 درصدی ایجاد و توسعه مراکز جوارکارگاهی در کشور

گفتگوی ویژه خبری؛ مشکل تورم ناشی از تراز نبودن تجارت خارجی و بودجه است (کامل)

دورهمی های خانوادگی عامل 80 درصد موارد مثبت کرونا در دشتی است

تیتر امشب؛ تحریک تقاضا با تسهیلات ارزان و توسعه صادرات

زندگینامه مانی خوشبین میلیاردر ایرانی ساکن کالیفرنیا

بهره مندی هر 44 روستای شهرستان محروم میامی از طرح توسعه

جزییات دریافت وام صد میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج اعلام شد

جزییات پرداخت وام 70 میلیون تومانی ازدواج

ترفند هایی برای داشتن شیشه هایی براق

الزام صدور شناسنامه فنی ساختمان برای متراژ 1500 متر به بالا

نوبخت: مطلقاً کاندیدا نمی شوم

همتی: دو ناترازی مهم در کشور موجب ایجاد تورم می شود/ قیمت ارز پایین تر هم می آید+ فیلم

فریاد بی صدای اَنترن ها از جهان به گوش می رسد!

بهبود بازار مرغ خوزستان در روزهای آینده / تخصیص 2 هزار میلیارد تومان به فاضلاب و آب شرب

برکت اردیبهشت برای چایکاران گیلانی

ادامه حمایت از خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده تا پایان کرونا

بازار جهانی نفت در انتظار ایران

تردید ها در بازار ارز های دیجیتالی بیشتر شد

بیشترین سهم تسهیلات کرونایی ,وزارت ارشاد نصیب چه کسانی شد؟/ تهرانی ها در صدر دریافت!

احتمال گرانی بنزین در پی تعطیلی بزرگترین شبکه خط لوله آمریکا

واکنش تند آقای وزیر به گرانی های بازار

همتی: بانک مرکزی اعتقادی به ارزپاشی ندارد/ نرخ دلار پتانسیل پایین رفتن از 20 هزار تومان را دارد

بهبود بازار مرغ خوزستان در روزهای آینده / تخصیص 2 هزار میلیارد تومان به فاضلاب و آب شرب

بدهی 4200 میلیارد تومانی شرکت رسا تجارت نوین به شهرداری

رانندگان بدحساب سد راه الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی

مشکلی در تأمین ارز واکسن کرونا نداریم / بانک ها می توانند به شرکت های سرمایه گذاری وام بدهند

مروری بر آسیب هایی که به پیکره اقتصاد وارد شد/ درمان کنونی اقتصاد ایران چیست؟

مروری بر آسیب هایی که به پیکره اقتصاد وارد شد/ درمان کنونی اقتصاد ایران چیست؟