مطالب مرتبط:
نباید به السد فرصت بدهیم/ بازیکنان ایرانی تاثیر زیادی روی پیشرفت فوتبال قطر داشته اند
چاووش اوغلو: اجازه نمی دهیم مشکل سوریه بر روابطمان با روسیه تاثیر بگذارد
قلعه نویی: ایرانی ها تاثیر مثبتی روی فوتبال قطر داشته اند
اثر رسانه ای روی سیستم های شناختی مغز انکارناپذیر است/تاثیر رسانه ها بر روی اجزای سلامت فردی
تاثیر کاهش قدرت خرید شهروندان در نرخ بیکاری/ بیکاری از تورم جلو افتاده است
-5 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 29 بهمن 1398 ساعت 02:052020-02-17پزشكي

تاثیر یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس


یوگا ورزشی روحی، جسمی، قدیمی و سنتی است که طی چندین دهه برای تعیین اثر آن بر بیماری‎های مزمن مانند پرفشاری خون، آسـم، چـاقی، بیمـاری هـای عصبی- عضلانی، - ایسنا/خراسان رضوی یوگا ورزشی روحی، جسمی، قدیمی و سنتی است که طی چندین دهه برای تعیین اثر آن بر بیماری‎های مزمن مانند پرفشاری خون، آسـم، چـاقی، بیمـاری هـای عصبی- عضلانی، هورمونی و روانی مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت.

ام اس شایع ترین بیماری ناتوان کننده افراد بالغ جوانی است که بـه علـت فراینـد التهـابی دمیلینـه بیماری ام اس در سیستم عصبی مرکزی ایجاد مـی شـود.

ایـن بیمـاری یـک اخـتلال التهـابی مـزمن و عودکننـده سیسـتم اعصاب مرکزی است و سبب آسیب غلاف میلین، الیگودندروسیت ها و با وسعت کمتـر اکسـون هـا و نـورون هـا می شود.

محققان در پژوهشی با عنوان تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس این موضوع را بررسی کردند.

در این پژوهش که توسط سیدمحسن آوندی، استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان، اکرم حیدریان دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان، نبی اله اصغری زاده پزشک تخصصی مغز و اعصاب و محسن ابراهیمی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان انجام شده، آمده است: ام اس پیش بینی نشدنی و یکی از بیماریهای تغییردهنده زندگی فرد است زیرا به طـور معمـول بـه بهترین دوران زندگی فرد صدمه می زند و به تدریج به سمت ناتوانی پـیش می برد.

شیوع این بیماری در زنان دو برابر مردان است.

ام اس امید زندگی را 10 سال کمتر از سن واقعی فـرد می کند .

پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است.

جامعـه آمـاری تحقیـق زنـان 25 تا 45 سال مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن بیماری های خـاص است که امتیاز وضعیت گسترش ناتوانی آن ها کمتر از 3.

5 بوده است.

تعداد 33 نفر از زنان مبتلا به ام اس با انتخاب و به طور تصـادفی بـه دو گروه تمرینی یوگا و گروه کنترل تقسیم شدند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد، تفاوت معناداری در میانگین امتیاز استقامت عضلانی بین دو گروه کنترل و آزمـون قبـل و پس از هشت تمرین یوگا نشان می دهد.

پژوهشگران درباره معیارهای ورود به این مطالعه می گویند: گروه تجربی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته (24 جلسه) به تمرین یوگا در هوای سالن 25 تا 26 درجه سانتی گراد پرداخت.

تعداد حرکـات جلسـه تمرین 15 حرکت در دو بخش 10 ثانیه ای اجرا شد و هر دو هفته 5 ثانیه به مدت کشش و یـک حرکـت جدیـد طبق اصل اضافه بار اضافه شد که در انتهای هشت هفته به 15 ثانیه و 18 حرکت رسید.

فواصل استراحت بین هـر کشش به صورت غیرفعال بوده و نسبت آن به زمان تمرین 2:1 بود.

گـروه کنتـرل تنهـا بـه فعالیـت هـای روزانـه پرداخت.

استقامت عضلانی، 2 دقیقه پیاده روی برای سنجش سرعت و استقامت در راه رفتن تجویز شد .

نویسندگان این مقاله می گویند: تجزیـه و تحلیل آماری بعد از تعیین نرمال بودن داده ها توسط آزمون کلموگراف- اسمیرنوف به وسیله آزمون T مستقل انجام گرفت.

با توجه به اینکه این تأثیر احتمالی در تحقیقـات محـدودی گـزارش شـده اسـت، همچنین بـا در نظـر داشتن این موضوع که در کمتر جایی تأثیر تمرینات یوگا بر درصد چربی و ترکیب بدن بیمـاران مبـتلا بـه ام اس سنجیده شده است، پیشنهاد می شود، پژوهش های بیشتر و جامع تری درباره آثار این ورزش بـر ترکیـب بـدن ایـن قبیل بیماران انجام گیرد.

با وجـود ایـن، علـی رغـم علائـم واقعـی مربـوط بـه فـرد خسـته، تعریـف پاتوفیزیولوژی خستگی در بیماران ام اس هنوز در حال بحث و بررسی است.

خسـتگی یکـی از اصـلی تـرین عوامل کاهش توانایی در ایـن بیمـاران بـوده و در بـیش از 70 تـا 90 درصـد بیمـاران گـزارش شـده اسـت.

مکانیسم خستگی در بیماران ام اس هنوز مشخص نیست، اما اظهار عقیده محققان این است کـه عوامـل عصـبی و ایمنی می تواند عامل توسعه خسـتگی باشـند.

متأسـفانه حـدود 75 -95 درصـد از مبتلایـان بـه دو هورمونی بیماری ام اس از خستگی شکایت می کنند، در حالی که خستگی مهمترین عامل کاهش استقلال فردی و کیفیت زندگی در بیماران ام اس بوده و جزء مهمترین دلایل عدم شرکت بیماران در فعالیت های بدنی محسوب می شود.

با توجه به فواید ورزش درمانی که در این باره تحقیقات معدودی هم صورت گرفته می توان سـایر فعالیـت هـای اثرگذار بر این عوامل را مورد بررسی قرار داد .

احمـدی و همکـاران در دو کـار تحقیقی جداگانه به مطالعه تأثیرات تمرین یوگا و برنامه تمرینی تردمیل بر تعادل، سرعت و استقامت راه رفتن، خستگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسـکلروز یس پرداختـه و بهبـود ایـن فاکتورهـا را در پایان مداخله گزارش دادند: کلوس رد و همکارانش در تحقیقی، تـأثیر هفت هفته تمرینات یوگا بر حالت، استرس، کیفیت زندگی و فعالیت جسمانی افراد مبتلا به سرطان را سنجیده و مشخص کردنـد در افـرادی که تمرینات یوگا انجام داده بودند، مسافت طولانی تری را در تست 6 دقیقه راه رفتن طی کردند، اما در سـایر فاکتورها تفاوت معنـاداری وجـود نداشـت.

محققان می گویند: براساس این رویکرد، تـأثیر ورزش یوگـا بـر فاکتورهـای آمـادگی جسـمانی (تعـادل، استقامت، خستگی) افراد در سال های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است.

همچنین تمرینات ورزشـی متفاوت در جهت کمک به کاهش نشانه های بیماری و بهبود توانایی حرکتی بیماران ام اس و بـا توجـه بـه نتـایج ضد و نقیض تحقیقات در این زمینه، بنابراین تحقیق حاضر بر این شد که، تـأثیر هشـت هفتـه تمـرین یوگـا را بـر استقامت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس بسنجد.

شرایط ورود افـراد به پژوهش، عدم ابتلا به بیماری قلبی- عروقی، عدم سابقه ابتلا به صرع، عدم ابتلا به بیماریهای روانـی و نداشـتن سابقه بیماریهای متابولیکی بود.

بیماران یک روز قبل از شروع برنامه تمرینی، در محل مورد نظـر گـرد آمدنـد.

پس از توضیحات در مورد نحوه تمرین، شدت تمرین و تعداد تکرار در هر جلسه صحبت شد، سپس گروه هـای تجربی و کنترل در پیش آزمون شرکت کردند.

در این مرحله برای انـدازه گیـری اسـتقامت عضـلانی، 2 دقیقـه پیاده روی برای سنجش سرعت و استقامت در راه رفتن تجویز شد.

فردی با فرمان رو و شروع زمان 2 دقیقـه شروع به راه رفتن نمود و پس از پایان 2 دقیقه مسافت طی شده به عنوان رکورد فرد ثبت شد .

فعالیت ورزشـی نقـش مهمی در نگهداری عملکرد مغزی بیماران دارد در این پژوهش آمده است: هشت هفته تمرین یوگا باعث افزایش استقامت عضلانی در گروه آزمون نسبت به گـروه کنتـرل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شد.

این نتیجه می تواند نشان دهنده تأثیر تمرین یوگـا بـر افـزایش میـزان استقامت عضلانی این بیماران باشد.

همسو با نتایج پژوهش حاضر در مطالعه احمدی و همکاران که بـه منظور بررسی تأثیر یوگا بر تعادل و استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت، نتـایج نشـان داد که پروتکل یوگا باعث ایجاد تفاوت معناداری در میانگین استقامت عضلانی بین گروه کنترل و آزمون شد و تمرینات فوق به عنوان روش های درمانی مکمل توانستند موجب افزایش استقامت عضلانی بیماران گـروه آزمـون نسبت به گروه کنترل شوند.

همچنین، کارلون و همکارانش، اثر سه هفته برنامه بازتوانی جسمانی را بر پارامترهای گام برداری بیماران مبتلا به ام اس سنجیدند.

در نهایت به این نتیجه رسیدند که در پارامترهای گـام برداری تفاوت معنادری بین گروه ها مشاهده شد.

همچنین مسافت راه رفتن و سرعت گام بـرداری افـزایش یافـت.

در مطالعات اخیر مشخص شده است که میزان آمادگی قلبی- تنفسی بالاتر با عملکـرد بهتـر سیسـتم مغـزی - عروقی در بیماران مبتلا به ام اس همراه است.

این موضوع بیان کننده این واقعیت است که فعالیت ورزشـی نقـش مهمی در نگهداری عملکرد مغزی بیماران دارد .

اطلاعات تحقیق حاضر نشان داد، فعالیت بدنی نقش تعدیل کننـدگی ضـد التهـابی دارد.

بنابراین، احتمال دارد که پتانسیل کـاهش فرآینـدهای بیمـاری را دارا باشـد.

بـا توجـه بـه این کـه ایـن تـأثیر احتمالی در تحقیقات محدودی گزارش شده است، همچنین بـا در نظـر داشـتن ایـن موضـوع کـه در تحقیقـات اندکی، تأثیر تمرینات یوگا بر استقامت عملکردی بیماران مبتلا به ام اس سنجیده شـده اسـت، پیشـنهاد مـی شـود پژوهش های بیشتر و جامع تری درباره آثار این ورزش بر استقامت عملکردی این قبیل بیماران انجام گیرد .

این پژوهش در سال 1394، در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی منتشر شده است.

انتهای پیام
کلید واژه ها: بیماری - یوگا - استقامت - بیماران - ام اس - بیماری ام اس - قدیمی - مرکزی - ورزشی - سنتی - مزمن - هورمونی - محققان - پژوهشی - مطالعه - روانی - افراد - سیستم - تمرین - منتخب - اعصاب - جوانی - قرار - هفته - رضوی - آسیب - مورد - بالغ

آخرین اخبار سرویس:
12 بیمارستان گلستانی درگیر ویروس کرونا/ کاهش 60 درصدی بیماران کرونایی در گلستان

تدفین جانباختگان کرونا براساس پروتکل وزارت بهداشت/ روی اجساد آهک ریخته نمی شود

تمجید پزشک کویتی از تغییر کاربری یک حسینیه در ایران

بانوی 98ساله مشهدی کرونا را شکست داد

از عدم ثبت جان باخته کرونایی تا خبر خوش استاندار به گلستانی ها/ بیش از 80 درصد بیمار «کووید19» از بیمارستان های گلستان ترخیص شدند

پذیرش رایگان بیماران کرونایی اتباع خارجی

هوش مصنوعی افکار را به جمله تبدیل می کند

قرعه کشی برای انتخاب قهرمان لیگ برتر فوتبال تکذیب شد

فاصله گذاری اجتماعی و اپلیکیشن های کاربردی آن

بوشهری ها: 13 را در خانه بمانیم

فیلم| غربالگری بیش از 400 هزار نفر از مردم سمنان

افزایش مبتلایان به کرونا در عربستان به 1563 نفر؛ مرگ 2 نفر

تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 820 هزار نفر گذشت

زالی: رفتن به طبیعت یعنی استقبال از مرگ

تست کرونای پزشکی که با پوتین ملاقات کرد، مثبت شد

پویش پل سلامت

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع مجدد کرونا در آسیا

تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 820 هزار نفر گذشت

اطلاعیه برای جامعه محترم روان شناسی و مشاوره

قرعه کشی برای انتخاب قهرمان لیگ برتر فوتبال تکذیب شد

تشریح آخرین وضعیت بیماران مبتلا به کرونا در هرمزگان

سازمان غذا و داروی آمریکا پلاسما درمانی برای کرونا تایید کرد

فرق کم خونی با تالاسمی چیست؟

پویش ملی احسان سلامت در کشور آغاز شد

خانه ها امن ترین مکان برای مردم در روز سیزده بدر است

پذیرش 103 نفر در بیمارستان های قم با تشخیص احتمالی کرونا

عزیمت به تفرجگاهها به استقبال مرگ رفتن است

پیشرفت های چشمگیر پزشکی به برکت انقلاب اسلامی

جشنواره رسانه ای با موضوع پیشگیری از کرونا برگزار می شود

مبتلایان به کرونا در 6 شهرستان سمنان به 418 نفر رسید

سازمان غذا و داروی آمریکا پلاسما درمانی برای کرونا را تایید کرد

در خانه بمانیم و شولی بخوریم

نظارت دیجیتالیِ شهروندان برای کنترل کرونا

مصرف ماهی در طول بارداری برای جنین پرفایده است

اجرای پروتکل مداخله های روانی-اجتماعی مقابله با ویروس کووید 19 در استان های کشور

سیگاری ها بیشتر در معرض ابتلا به کرونا/ عدم انتقال کرونا از راه هوا

سامانه روانشناختی بحران کرونا در البرز راه اندازی شد

لزوم اهتمام مردم برای ثبت نام در سامانه سلامت

نفوذ کرونا به اردوگاه های پناهندگان یونان

غربالگری بیش از 65 میلیون نفر در بسیج ملی مقابله با کرونا

⁣اتاق فرد مبتلا به کرونا چه شرایطی باید داشته باشد؟

رهاسازی عضلانی یکی از راه های مقابله با استرس کرونا

با بیماری پرخوری عصبی بیشتر آشنا شوید

استاندار تهران: پذیرش رایگان بیماران کرونایی اتباع خارجی

توزیع 333 بسته مواد غذایی و بهداشتی بین نیازمندان

تهیه محتوای پروتکل کمک به بهداشت روانی بیماران بستری شده مبتلا به کرونا در بیمارستان ها

تکذیب تعیین قهرمانی لیگ برتر فوتبال با قرعه کشی 

30 هزار نفر در کهگیلویه علیه ویروس کرونا غربالگری شد

جدیدترین اخبار کرونا در آذربایجان شرقی| از آماده باش پلیس تا برگزاری جشن مجازی روز طبیعت در تبریز

اطلاعیه معاونت مطبوعاتی درباره رسانه ها در دوران کرونا

تکذیب تعیین قهرمانی لیگ برتر فوتبال با قرعه کشی 

آمار مبتلایان به کرونا در مهاباد به 43 نفر رسید

تشدید نظارت بر تعطیلی اماکن تفریحی گردشگری در روز طبیعت

مرگ 367 نفر از مبتلایان به کرونا در انگلیس طی 24 ساعت

غربالگری کرونایی بیش از 65 میلیون نفر در کشور

آزمایش خونی که 50 نوع سرطان متفاوت را تشخیص می دهد

بهبود یافتن 121 نفر از بیماران کرونایی در کردستان

اسامی 74 دکتر و پرستار که کرونایی شهید شدند / آمار کل ایران

9 اشتباه خطرناکی که هر روز ندانسته مرتکب می شویم

رویترز: شمار جان باختگان کرونا در آمریکا از چین پیشی گرفت

جدیدترین اخبار کرونا در لرستان|واحدهای فاقد مجوز تولید ماسک پلمب می شوند

زالی: عزیمت به تفرجگاهها در 13 فروردین به استقبال مرگ رفتن است

ثبت 6 فوتی در امارات به دلیل ابتلا به کرونا

روایت زندگی اولین شهید مدافع سلامت قم

مبتلایان به کرونا در 6 شهرستان سمنان به 418 نفر رسید+ نمودار جزییات

مرگ یک جراح سرشناس در اثر ابتلا به کرونا در نیویورک

وضعیت کاری ادارات تا 20 فروردین اعلام شد

شناسایی 3111 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ مشارکت در غربالگری کرونا از مرز 65 میلیون نفر گذشت

تکذیب تعیین قهرمانی لیگ برتر فوتبال با قرعه کشی 

پنج مورد مثبت ابتلا به کرونا در سمنان

شمار مبتلایان به کرونا در هرمزگان به 198 نفر رسید/ 15 فوتی

بهبودی 291 بیمار مبتلا به کرونا در شاهرود و میامی+ نمودار جزییات

5 فناوری برتر حوزه سلامت در سال گذشته از نگاه مجله فوربز

تشدید نظارت بر تعطیلی اماکن تفریحی گردشگری در روز طبیعت

قدردانی وزیر بهداشت از خدمات گسترده ستاد اجرایی فرمان امام در مبارزه با کرونا

غربالگری کرونایی بیش از 65 میلیون نفر در کشور

تهران در نوروز 99

شمار مبتلایان به کرونا در هرمزگان به 198 نفر رسید

مرگ یک جراح سرشناس در اثر ابتلا به کرونا در نیویورک

قابلیت انجام 100 تست کرونا در بخش ویروس شناسی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی نیشابور

عجیب ترین خبر از فوتبال ایران که می شد شنید!

جلوگیری از خستگی گرمایی در فصل گرم تابستان + میوه های مخصوص فصل تابستان

زالی: رفتن به تفرجگاهها در روز 13 فروردین به استقبال مرگ رفتن است

پزشکانِ فضانورد

گزارش ویدئویی تسنیم| توصیه مردم گیلان به ایرانی ها / برای حفظ سلامتی روز سیزده به در در خانه بمانید

فیلم | چند ثانیه با 13 بدر امسال

مرگ 393 نفر در اثر ابتلا به کرونا در بریتانیا ظرف 24 ساعت

12 بیماری که با بیماری های دیگری اشتباه گرفته می شوند

غربالگری بیش از 65 میلیون نفر در بسیج ملی مقابله با کرونا

زالی: رفتن به تفرجگاهها در روز 13 فروردین به استقبال مرگ رفتن است

قدردانی وزیر بهداشت از خدمات گسترده ستاد اجرایی فرمان امام در مبارزه با کرونا

استاندار تهران: پذیرش رایگان بیماران کرونایی اتباع خارجی

کرونا در اروپا؛ کاهش اپیدمی کرونا در ایتالیا/ شتاب ابتلا به ویروس کرونا در روسیه/ قربانیان کرونا در فرانسه بیش از 3 هزار نفر شد

باید و نباید های مصرف ویتامین D

عملکرد فدراسیون پزشکی ورزشی در سال 98

توضیحات معاونت مطبوعاتی درباره توقف انتشار نسخه کاغذی رسانه ها

سازمان بهداشت جهانی: سیگاری ها بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا/ عدم انتقال ویروس کرونا از راه هوا

تکثیر امید ؛ سهم خانواده بهبود یافته کرونایی

قدردانی وزیر بهداشت از خدمات گسترده ستاد اجرایی فرمان امام برای مبارزه با ویروس کرونا

بایدها و نبایدهای تغذیه ای در دوران نقاهت کرونا

تاثیر یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس

تاثیر یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس