مطالب مرتبط:
پروپوزال سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان
مدل سازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی
پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی
تاثیر مدیریت استراتژیک بر مدیریت دانش
کدام کشور ها بیشترین کاربر اینترنت را دارند؟
-102 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 21 آذر 1398 ساعت 23:152019-12-12فناوري

تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی


روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی چکیده امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای دستیابی به تحقیقات و اطلاعات جدید یک امر مهم و اساسی [.

- دسته بندی: مقالات" امروز, 23:15 روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی چکیده امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای دستیابی به تحقیقات و اطلاعات جدید یک امر مهم و اساسی می باشد و افرادی که توانایی بیشتری را در جستجوگری و یافتن اطلاعات داشته-باشند، می توانند موفقیت بیشتری را در نوشتن تحقیقات علمی بدست آورند.

از این رو، مهارت ها باید در بین دانشجویان به عنوان جویندگان علم، گسترش بیشتری یافته تا از اضطراب آن ها کاسته شود.

باید توجه داشت که میزان کاربست اینترنت توسط دانشجویان به عنوان یک رسانه یادگیری، به نگرش آن ها به این ابزار بستگی دارد که در صورت نگرش مثبت نه تنها می تواند عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کند بلکه به اثربخشی آموزش اساتید نیز منجر می شود.

به همین جهت آگاهی و شناخت از نگرش دانشجویان نسبت به کاربست اینترنت می تواند مبنای کلیدی برای طراحان و سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی باشد که در دانشگاه ها تمایل به اجرای موفقیت آمیز آموزش های ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) در بافت آموزش سنتی دارند.

بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت پرداخت که شامل چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت بخش بودن اینترنت می باشد.

روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود.

جامعه آماری پژوهش شامل دو نمونه دانشجویان سال اول رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی 1389-1390 و دانشجویان سال آخر رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی 1386-1387 بوده که جمعاً 91 نفر است.

در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند.

همچنین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد "سنجش نگرش نسبت به اینترنت" برای پژوهش حقایق و همکاران بود که از طیف لیکرت بهره جویی شده است.

این پرسشنامه مشتمل بر 40 سؤال و پنج سؤال جمعیت-شناختی می باشد.

با توجه به چارچوب پژوهش، پرسشنامه از چهار بخش و با توجه به زمینه های موضوع مدلIAS مشتمل بر چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت بخش بودن اینترنت تنظیم شده که هر خرده مقیاس شامل 10 سؤال در طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد.

از فرمول آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی مجدد استفاده شده که در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برابر 96/0 محاسبه گردید.

همچنین تعداد پاسخ نامه های دریافتی صحیح 79 عدد و نرخ بازگشت برابر 87 درصد بود.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و از آمار استنباطی (نظیر آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون های t تک متغیره، آزمون لوین ، و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)) استفاده شد.

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه 1 1-1- شرح و بیان مسأله پژوهشی 2 1-2- اهداف پژوهش 5 1-2-1-اهداف کلی 5 1-2-2- اهداف جزیی 5 1-3- اهمیت و ارزش پژوهش 5 1-4- کاربرد نتایج پژوهش 6 1-5- سؤال های پژوهش 7 1-6- تعریف اجزاء مسأله 7 1-6-1- استفاده از اینترنت 7 1-6-2- اضطراب 8 1-6-3- اضطراب رایانه 8 1-6-4- اینترنت 8 1-6-5- خودکارآمدی 9 1-6-6- سودمندی یا مفید بودن 9 1-6-7- لذت بردن 10 1-6-8- نگرش 10 1-7- جمع بندی 10 فصل دوم: پیشینه پژوهش مقدمه 11 2-1- اینترنت چیست؟ 12 2-1-1- اینترنت و اهمیت آن 12 2-2- پیدایش اینترنت 13 2-2-1- تاریخچه پیدایش اینترنت در جهان 14 2-2-2- تاریخچه اینترنت در ایران 15 2-3- اینترنت و جامعه اطلاعاتی 17 2-4- کاربردها و کارکردهای اینترنت 18 2-4-1- کاربردهای ارتباطی 18 2-4-2- کاربردهای اطلاع رسانی 19 2-4-3- کارکردهای اینترنت 20 2-5- محیط های اینترنت 20 2-6- میزان استفاده از اینترنت در جهان 21 2-6-1- گزراش رسمی درباره میزان کاربران اینترنت تا آغاز سال 2011 22 2-6-2- میزان استفاده از پست الکترونیکی 22 2-6-3-میزان استفاده از اینترنت در ایران 23 2-6-4- نوع کاربری ها در ایران 23 2-7- اضطراب 24 2-7-1- تعریف اضطراب و اختلالات اضطرابی 26 2-7-2- علایم اضطراب 27 2-7-3- علایم اضطراب از دیدگاه کاپلان و سادوک 28 2-8- اضطراب اینترنتی 28 2-8-1- تاریخچه اضطراب اینترنتی 29 2-8-2- تعریف اضطراب اینترنتی 29 2-9- نشانه های اضطراب اینترنتی در دانشجویان 30 2-10- میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت 31 2-11- پیامدهای اضطراب رایانه و اینترنت در محیط کار و آموزش 32 2-12- لذت درک شده 32 2-13- سودمندی درک شده 33 2-14- خودکارآمدی 34 2-15- مروری بر مطالعات انجام شده 34 2-15-1- پژوهش های داخلی 34 2-15-2- پژوهش های خارجی 37 2-16- نتیجه گیری 39 2-17- جمع بندی 40 فصل سوم: روش پژوهش مقدمه 41 3-1- روش پژوهش 42 3-2- جامعه آماری 42 3-3- روش و طرح نمونه گیری 43 3-4- حجم نمونه و روش محاسبه 43 3-5- ابزار گردآوری داده ها 43 3-5-1- روایی پرسشنامه 44 3-5-2- پایایی پرسشنامه 44 3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات 45 3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 45 3-8- جمع بندی 46 فصل چهارم: تحلیل داده ها مقدمه 47 4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها 48 4-2- یافته های توصیفی 53 4-3- یافته های پژوهش 57 4-4- یافته های فرعی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، وضعیت تأهل، دانشگاه، سن و سال تحصیلی) 64 4-4-1- یافته های فرعی بر اساس جنسیت 64 4-4-2- یافته های فرعی بر اساس وضعیت تأهل 65 4-4-3- یافته های فرعی بر اساس دانشگاه محل تحصیل 67 4-4-4- یافته های فرعی بر اساس سن 68 4-4-5- یافته های فرعی بر اساس سال تحصیلی 70 عنوان صفحه فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری مقدمه 72 5-1- خلاصه موضوع و روش ها 72 5-2- بحث و نتیجه گیری 73 5-3- محدودیت های تحقیق 77 5-4- پیشنهادات کاربردی 77 5-5- پیشنهادهایی جهت پژوهش های آینده 78 5-6- جمع بندی 79 پیوست 1 80 منابع و مآخذ 82 فهرست شکل ها شکل 1-1: مدل سنجش نگرش اینترنتی 4 شکل 4-1.

توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس جنسیت 48 شکل 4-2.

توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس وضعیت تأهل 49 شکل 4-3.

توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس دانشگاه 50 شکل 4-4.

توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس سن 51 شکل 4-5.

توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس سال تحصیلی 52 فهرست جدول ها جدول 2-1- میزان استفاده از اینترنت بر حسب مناطق جغرافیایی در سال 2010 21 جدول 2-2- میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت 31 جدول 3-1- جامعه آماری پژوهش 43 جدول 3-2- تناظر سؤالات پرسشنامه با هر یک از پرسش های پژوهش 44 جدول 3-3- ضریب پایایی متغیرهای موجود در پرسشنامه 45 جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس جنسیت 48 جدول 4-2- توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس وضعیت تأهل 49 جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس دانشگاه 50 جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس سن 51 جدول 4-5- توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس سال تحصیلی 52 جدول 4-6- نتایج توصیفی پاسخ های آزمودنی ها نسبت به اضطراب اینترنت 53 جدول 4-7- نتایج توصیفی پاسخ های آزمودنی ها نسبت به مفید بودن اینترنت 54 جدول 4-8- نتایج توصیفی پاسخ های آزمودنی ها نسبت به لذت بخش بودن اینترنت 55 جدول 4-9- نتایج توصیفی پاسخ های آزمودنی ها نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت 56 جدول 4-10- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به اضطراب اینترنتی با میانگین فرضی (3) 57 جدول 4-11- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه-های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به اضطراب اینترنتی با میانگین فرضی (3) 58 جدول 4-12- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به مفید بودن اینترنت با میانگین فرضی (3) 59 جدول 4-13- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه-های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به مفید بودن اینترنت با میانگین فرضی (3) 60 جدول 4-14- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به لذت بخش بودن اینترنت با میانگین فرضی (3) 61 جدول 4-15- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه-های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به لذت بخش بودن اینترنت با میانگین فرضی (3) 61 جدول 4-16- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت با میانگین فرضی (3) 62 جدول 4-17- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه-های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت با میانگین فرضی (3) 63 جدول 4-18- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس جنسیت 64 جدول 4-19- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس ها 64 جدول 4-20- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس جنسیت 65 جدول 4-21- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس وضعیت تأهل 65 جدول 4-22- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس ها 66 جدول 4-23- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس وضعیت تأهل 66 جدول 4-24- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس دانشگاه محل تحصیل 67 جدول 4-25- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس ها 67 جدول 4-26- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس دانشگاه محل تحصیل 68 جدول 4-27- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سن 68 جدول 4-28- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس ها 69 جدول 4-29- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سن 69 جدول 4-30- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سال تحصیلی 70 جدول 4-31- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس ها 70 جدول 4-32- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سال تحصیلی 71
کلید واژه ها: اینترنت - روانشناسی - اطلاعات - استفاده از فناوری - فناوری اطلاعات - کارشناسی ارشد - نگرش - تحقیقات - پایان نامه - کارشناسی - تحصیل - استفاده - فناوری - سنجش - دانلود - تحقیقات علمی - پایان - اساسی - دانشجویان - ارشد - جدید - نامه - موفقیت - اضطراب - مهارت - علمی

آخرین اخبار سرویس:
انتشار نرم افزار موبایلی خدمات اینترنتی تربیت بدنی آستان قدس رضوی

استخدام طراح معماری مسلط به نرم افزار در اصفهان

استخدام پرستار جهت همکاری در شهر تهران

طرح گلکسی نوت 20 لورفت + عکس

استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه شلوار زنانه در اصفهان

استخدام پشتیبان نرم افزار در یک شرکت معتبر در تهران

توییت وزیر ارتباطات درباره سیمرغ ایرانی

 حراج خانه خانواده قاتل های سریالی

فاطمه(س) فاطمه است

هشدار درباره شیوع نسخه جدید یک باج افزار

ماهواره بر سیمرغ برای پرتاپ ماهواره ی ظفر به فضا در سایت مستقر شد

استخدام مونتاژکار الکترونیک در یک شرکت فنی مهندسی در تهران

هشدار شیوع نسخه جدید یک باج افزار

استخدام طراح 3 بعدی کار مسلط به غرفه های نمایشگاهی و اتوکد

تصاویر رسمی و مشخصات کامل گلکسی Z Flip سامسونگ لو رفت

استخدام فروشنده خانم یا آقا با تجربه جهت مانتو سرا

استخدام طراح مسلط به 3DMAX در شرکت معماری در مشهد

محبوب ترین شبکه های اجتماعی جهان؛ ردیت در صدر

محبوب ترین شبکه های اجتماعی جهان؛ ردیت در صدر

20 وسیله قدیمی که مردم کاربرد آن را نمی دانند

استخدام پرسکار ماهر آشنا با کار با قالبهای سنبه و ماتریس

استخدام کارآموز کارشناس پشتیبانی نرم افزار در تهران

استخدام کارشناس صنایع آقا در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام استاد زبان فرانسه با بیمه و حقوق بالا در شهریار

استخدام کارشناس نرم افزار (رشته برق یا کامپیوتر) در تهران

استخدام فرزکار جهت کار صنعتی در اصفهان

استخدام نقشه کش سازه مسلط به ترسیم نقشه سازه های صنعتی

استخدام نیروی خانم جهت نگهداری از کودک در شیراز

استخدام صندوقدار جهت کار در مجموعه کافه رستوران - شیراز

استخدام کارشناس ارشد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات/ تهران

استخدام کارشناس سیستمی ISMS آقا در استان های تهران و بوشهر

استخدام اساتید زبان انگلیسی با نمره آیلتس 7 به بالا

استخدام دستیار دندانپزشک جهت کار در تهران

استخدام کارشناس اتومکانیک ساکن اسلامشهر و حومه

استخدام خانم آشنا به نقشه کشی صنعتی جهت کنترل کیفی

استخدام کارگر جهت تعویض روغنی و پنچرگیری در شیراز

استخدام مکانیک سبک ماهر در بندر عباس

استخدام فروشنده، مدیر فروش و حسابدار در خوزستان

استخدام فتوشاپ کار ماهر جهت کار چاپ بنر - زنجان

استخدام نیروی مکانیک و پنوماتیک و نیروی تاسیسات و دیگ بخار

استخدام تراشکار جهت کار های صنعتی در اصفهان

استخدام نیروی آقا شهرستانی جهت کار در هتل - مشهد

استخدام نیروی نقاش در اصفهان

استخدام تعدادی استادکار MDF ترجیحاً کابینت ساز - بندر کنگان

استخدام گرافیست با سابقه در مشهد

استخدام برقکار باطری اتومبیل جهت همکاری در بندرعباس

استخدام تکنسین در زمینه رولفرمینگ و تولید ریل سه تیکه

استخدام پشتیبان شبکه و نرم افزار در تهران

استخدام نیروی نیمه ماهر و ماهر کابینت mdf - همدان

استخدام نیروی ماهر جهت تزریق بادی در شهر مشهد

استخدام منشی خانم در محدوده غرب تهران

همه ما برای اینترنت chr(034)کالاchr(034) هستیم

استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر در کرج

تحقیق بررسی سیستم های تراکشن راه آهن

استخدام چرخکار جهت کار در تولیدی کیف دوزی

استخدام همکار جهت کار شیشه میرال و درب و پنجره پی وی سی

استخدام انباردار جهت همکاری در بندرعباس

صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.

استخدام طراح مسلط به فتوشاپ در کانون تبلیغات در مشهد

استخدام نیرو جهت سرویس، تعمیر و نگهداری آسانسور - شیراز

اخرین قیمت تلفن همراه در بازار چهارشنبه 9 بهمن + جدول

استخدام زیگزال دوز آقا یا خانم در تهران

استخدام کارگر ساده جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت

استخدام مدیر سالن با سابقه مرتبط جهت کار در رستوران

چگونه جلوی عضویت ناخواسته خود در گروه های تلگرامی را بگیریم؟

آیا شستن دست ها از شما در برابر ویروس کرونا محافظت می کند؟

استخدام اتو تکمیلی زن مانتو در زنجان

رکوردشکنی هواوی در کوتاه ترین زمان، عبور کاربران EMUI 10 از مرز 50 میلیون نفر

افرادی که از ناف خود وحشت دارند !!

استخدام پزشک عمومی با تجربه کلینیک امیرالمومنین در شهر ری

استخدام اپتومتریست در محدوده شهریار

استخدام آشپز و کمک آشپز ایرانی و فرنگی در کرج

استخدام تعدادی آقا جهت سالن کاری در زنجان

استخدام نیروی فنی آشنا به تعمیرات و نصب وسایل گازسوز و برقی

استخدام صندوقدار جهت کار در مشهد

صفر تا 100 استخدام آتش نشانان سمنانی/ نیروهای جدید چطور آمدند؟

استخدام کارگر آشنا به مواد رزینی در کرج

استخدام کارشناس منابع انسانی (تمام وقت) در شرکت دایور در تهران

استخدام تراشکار در میدان شاهین شهر اصفهان

خرید موتورسیکلت در فضای مجازی سارقان را لو داد

استخدام جوشکار صنعتی برق co2 در اصفهان

معرفی درایورهای جریان متناوب

استخدام طراح فتوشاپ کار خانم یا آقا در مشهد

استخدام سوهان کار و مژه کار حرفه ای در محدوده درختی در کرج

رفع نقص امنیتی خطرناک در پردازنده های اینتل

استخدام طراح آشنا به اتوکد و Solid work در تهران

استخدام آقا جهت انبارداری در بازرگانی هوشیار در شیراز

مردم به هر کد دستوری اعتماد نکنند

استخدام آشپز جهت همکار در شهر شیراز

رکوردشکنی هوآوی در کوتاه ترین زمان، عبور کاربرانEMUI 10 از مرز 50 میلیون نفر

استخدام تراشکار ماهر جهت کارگاه در محدوده کرسگان

استخدام مزدی دوز ماهر - تمیز دوز مانتو اسپرت و کت زنانه

استخدام مهندس صنایع غذایی در کرج

استخدام انباردار جهت شرکت سپهر ابزار در یزد

نسخه بعدی اپلیکیشن گوگل، احتمالا تلفظ نام ها را می آموزد

رکوردشکنی هوآوی در کوتاه ترین زمان، عبور کاربرانEMUI 10 از مرز 50 میلیون نفر

استخدام نصاب دوربین های مداربسته در زنجان

استخدام آرایشگاه پرهام در تهران - نارمک

راه جلوگیری از اضافه شدن به گروه های تلگرامی را بدانید

سیستم مورد نیاز بازی Warcraft III: Reforged مشخص شد

تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی

تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی