مطالب مرتبط:
بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان
بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان اداری شهرداری تبریز با سطح ارائه خدمات آنها
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی
بررسی میزان نیاز بازار برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 ساعت 21:522019-06-19پزشكي

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد.

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، - وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد.

از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد.

در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند.

ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد.

سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد.

داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد.

در صورتی که بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد.

همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد.

به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند.

با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه کنند.

فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق 1-1) مقدمه .

2 1-2) بیان مسأله.

4 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.

7 1-4) اهداف تحقیق.

9 1-4-1) هدف کلی.

9 1-4-2) اهداف اختصاصی.

9 1-5) فرضیه های تحقیق.

10 1-6) پیش فرض های تحقیق.

12 1-7) محدودیت های تحقیق.

12 1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی.

13 1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی.

13 فصل دوم : پیشینه تحقیق 2-1) مقدمه.

17 2-2) مبانی نظری تحقیق.

18 2-2-1) کنترل پوسچرال.

18 2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر.

21 2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا.

23 2-2-4) راست قرار گرفتن بدن.

24 2-2-5) تون عضلانی.

25 2-2-6) تون پوسچرال.

25 2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن.

27 2-2-8) راهبردهای فعال.

28 2-2-9) تعادل قدامی- خلفی.

29 2-2-10) راهبرد لگن.

31 2-2-11) راهبرد گام برداشتن.

32 2-2-12) تعادل داخلی- خارجی.

34 2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی.

34 2-2-14) بیومکانیک های تعادل.

36 2-2-15) فیزیولوژی تعادل.

37 2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل.

39 2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل.

41 2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل.

44 2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.

45 2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل.

50 2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.

51 2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف.

52 2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی.

53 2-5) ارزیابی ترکیب بدنی.

57 2-5-1) شاخص توده بدن.

58 2-5-2) درصد چربی.

58 2-6) تیپ بدنی.

59 2-6-1) فربه پیکری.

59 2-6-2) عضلانی پیکری.

59 2-6-3) لاغر پیکری.

60 2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.

61 2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران.

63 2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.

65 2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور.

65 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1) مقدمه.

71 3-2) نوع تحقیق.

72 3-3) جامعه آماری.

72 3-4) نمونه آماری.

72 3-5) متغیرهای تحقیق.

72 3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی.

73 3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا.

77 3-8) دستکاری دشواری تکلیف.

83 3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق.

84 3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.

84 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1) مقدمه.

86 4-2) بررسی توصیفی داده ها.

87 4-3) آزمون فرضیه های پژوهش.

90 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5-1) مقدمه.

119 5-2) خلاصه تحقیق.

119 5-3) تفسیر نتایج.

120 5-4) نتیجه گیری.

126 5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.

126 5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین.

127 فهرست منابع.

128 پیوست فهرست شکل ها شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده.

26 شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال.

26 شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل.

31 شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل.

32 شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی.

42 شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی.

46 شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها.

49 شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی.

50 شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.

62 شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه.

75 شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه.

76 شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه.

76 شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج.

78 شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه.

79 شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی.

81 شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا.

82 شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا.

82 شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت.

87 شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف.

89 شکل (4-3-1): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

91 شکل (4-3-2): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

92 شکل (4-3-3): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

93 شکل (4-3-4): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

94 شکل (4-3-5): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

95 شکل (4-3-6): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

96 شکل (4-3-7): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

97 شکل (4-3-8): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

98 شکل (4-3-9): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا.

99 شکل (4-3-10): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

100 شکل (4-3-11): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

101 شکل (4-3-12): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

102 شکل (4-3-13): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

103 شکل (4-3-14): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

104 شکل (4-3-15): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

105 شکل (4-3-16): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

106 شکل (4-3-17): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

107 شکل (4-3-18): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

108 شکل (4-3-19): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

109 شکل (4-3-20): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

110 شکل (4-3-21): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

111 شکل (4-3-22): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

112 شکل (4-3-23): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

113 شکل (4-3-24): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

114 شکل (4-3-25): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

115 شکل (4-3-26): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

116 شکل (4-3-27): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

117 فهرست جداول جدول (4-2-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت.

87 جدول (4-2-2): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان.

88 جدول (4-2-3): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان در شرایط مختلف.

89 جدول (4-3-1): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

91 جدول (4-3-2): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

92 جدول (4-3-3): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

93 جدول (4-3-4): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

94 جدول (4-3-5): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

95 جدول (4-3-6): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

96 جدول (4-3-7): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

97 جدول (4-3-8): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

98 جدول (4-3-9): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا.

99 جدول (4-3-10): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

100 جدول (4-3-11): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

101 جدول (4-3-12): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

102 جدول (4-3-13): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

103 جدول (4-3-14): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

104 جدول (4-3-15): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

105 جدول (4-3-16): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

106 جدول (4-3-17): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

107 جدول (4-3-18): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.

108 جدول (4-3-19): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

109 جدول (4-3-20): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

110 جدول (4-3-21): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

111 جدول (4-3-22): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

112 جدول (4-3-23): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

113 جدول (4-3-24): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

114 جدول (4-3-25): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

115 جدول (4-3-26): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

116 جدول (4-3-27): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.

117
کلید واژه ها: اندازه گیری - اندام - شاخص - کف پا - جامعه - رابطه - شرایط - دیجیتال - همبستگی - تصادفی - انتخاب - ورزشی - گزینش - توصیه - آزمون - اهمیت - صورتی - دختر - جوان - کلیه - نشان - رشته

آخرین اخبار سرویس:
تولید داروی سالک در اصفهان/مراتع شمیرانات خاکستر شد

جوانی که با مُد قرن های پیش لباس می پوشد

81 درصد از افراد مبتلا به فشار خون از بیماری خود اطلاعی ندارند

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آماده ایجاد فاز دوم واحد کشت سلول های بنیادی

ماجرای عجیب یک دارو؛ لوزارتان واقعا سرطان زاست؟

ماجرای عجیب یک دارو؛ لوزارتان واقعا سرطان زاست؟

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دستیار پژوهش جذب می کنند

طراحی نرم افزار کاربردی نوبت دهی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استفاده از کرم های ضد آفتاب باید از دوران کودکی آغاز شود

ماجرای عجیب یک دارو؛ لوزارتان واقعا سرطان زاست؟

نوشابه هایی که لاغرتان می کنند؛ لاغرها امتحان نکنند

مورینگا ، مرهمی بر درد بی آبی مزارع

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دستیار پژوهش جذب می کنند

خواص شگفت انگیز خاکشیر

جوش سر سیاه بینی را با این روش از بین ببرید

خواص بی نظیر روغن کنجد

بلای وحشتناک نوشابه های شیرین گازدار بر بدن

ماجرای عجیب یک دارو؛ لوزارتان واقعا سرطان زاست؟

تغذیه مناسب در دوران بارداری چیست/ صدای دکتر

ماجرای عجیب یک دارو؛ لوزارتان واقعا سرطان زاست؟

اغلب مکمل های غذایی تاثیری بر طول عمر و سلامت قلب ندارند

افزایش طول عمر با مصرف این غذاها

«فیس اپ» کودکی را پس از 18 سال پیدا کرد

همه چیز در مورد رنده ماندالین

علل و عوامل خطر زخم معده

کشت گیاهان دارویی یک تیر با دو نشان!

اغلب مکمل های غذایی تاثیری بر طول عمر و سلامت قلب ندارند

بررسی راهکار های جذب گردشگر سلامت

چقدر با خواص شگفت انگیز خاکشیر آشنا هستید

وضعیت توزیع داروی لوزارتان در داروخانه های کشور

افزایش سرانه حوزه بهداشتی و سلامت شهرستان دنا

مصرف اغلب مکمل های ویتامینی بر سلامت قلب و طول عمر تاثیری ندارد

درمان نقرس با چند راهکار ساده

طول عمرتان را با این غذاها افزایش دهید

اعلام جزییات عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ها| بیماران فِیک در حوزه اعتیاد / یقه سفیدهایی که از بازار سیاه متادون می خرند

همکاری دانشگاه علوم پزشکی فارس با مرکز توانبخشی ایثار برای کمک به کودکان اوتیسم

هشدار درباره قرص های گیاهی چاقی عوارض مصرف «فرشته»و «ایزی اسلیم»

3 بیماری که تشخیصِ اشتباهِ آنها پیامد جدی دارد

درمان ایثارگران همواره از اولویت های اصلی بنیاد است

افزایش ابتلا به بیماری های قلبی با مصرف بیش از حد فسفر

هشدار جهانی؛ سرطان روده در جوانان 5 برابر شد

جامعه روستایی همدان به سمت چاقی می رود

ابقاء رییس انستیتو پاستور ایران

شوره زاری که در آبادان به مرزعه ارگانیک تبدیل شد

زندگی روی خط امید و ناامیدی

اگر زخم معده دارید، 6 گزینه غذایی را حتما بخورید

افزایش شاخص توده بدنی در نوجوانی

افزایش طول عمر با مصرف غذاهای پُرفیبر

طرز تهیه زرشک پلو مجلسی با مرغ

استخدام فروشنده خانم در یک شرکت لوازم آرایشی معتبر در تهران

استخدام فروشنده خانم و راننده با ماشین در شرکت لوازم آرایشی

زنگ خطر بیماری قلبی با چهار علامت ویژه در بدن

لکنت زبان؛ از نشانه های مهم مصرف «ترامادول»

یکی از نشانه های مهم مصرف ترامادول

تهدید اقتصادی زنبورداران با بیماری های انگلی و باکتریایی

رییس انستیتو پاستور ایران ابقا شد

فقط 3 بار سی تی اسکن می تواند سرطان زا باشد

ایرانی ها روزانه 12 گرم نمک مصرف می کنند

کاری که مغز افراد سال خورده را 30 سال جوانتر می کند

تشنج یا لرزش غیرقابل کنترل از کجا می آید؟

چطور تعداد گلبول های قرمز خون را افزایش دهیم؟

ویروس «تب کریمه کنگو» هرگز از کشور ریشه کن نمی شود

ورود نمایندگان به ماجرای داروی سرطان زای لوزارتان + ویدئو

این مطلب را بخوانید دیگر به نوشابه لب نمی زنید!

4 خطر حذف کربوهیدرات ها از رژیم غذایی

استفاده از کار تیمی، راهی برای رسیدن به منابع کشور

تکنیک، دانش و امکانات لازم برای پیوند عضو در کشور وجود دارد

پژوهش ها درباره شیوع یک تومور مغزی خاص در ایران

اجرای آزمایشی طرح شناسایی و درمان بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی ریه

پیشگیری از زایمان زودرس با نوشیدن آب در بارداری

عمل آپاندیس و مراقبت های بعد از آن

لکنت زبان؛ از نشانه های مهم مصرف «ترامادول»

تعداد بیمارستان های مرکز پیوند در حال افزایش است / فرهنگ اهدای عضو نهادینه شود

تهدید اقتصادی زنبورداران با بیماری های انگلی و باکتریایی

خطر تداخل ترکیبات شیمیایی بطری های پلاستیکی در جنسیت جنین

مسمومیت با الکل جان 19 نفر را در کاستاریکا گرفت

ویروس تب کریمه کنگو هرگز از کشور ریشه کن نمی شود/ 61 مبتلا و 5 فوتی داشتیم

سالمندان مراقب کم آبی بدنشان باشند

دیابت در کمین کدام مادران باردار است؟

نکات مهم درباره حشره گزیدگی در تابستان

کاری که مغز افراد سال خورده را 30 سال جوانتر می کند

گریه بر هر درد بی درمان دواست!

خطرات زندگی در شهر برای سلامت روحی

بدبینی می تواند شما را به بیماری قلبی مبتلا کند

زنگ خطر بیماری قلبی با چهار علامت ویژه در بدن

تشنج یا لرزش غیرقابل کنترل از کجا می آید؟

پردیس با 250 هزار جمعیت یک تخت بیمارستانی هم ندارد!

تشنج یا لرزش غیرقابل کنترل از کجا می آید؟

شناسایی 400 بیمار مبتلا به فشارخون بالا در بویین میاندشت

استخدام رویه کوب مبلمان در قم

افزایش شاخص توده بدنی در نوجوانی، زنگ خطر ابتلا به فشارخون و قند خون بالا

صاحبان این گروه خونی در مسافرت ها مراقب حشره گزیدگی باشند

ایرانی ها روزانه چند گرم نمک مصرف می کنند؟

شیوع تومور مغزی اپی لپسی در ایران

کارگاه های آموزشی ترویج فرهنگ خودمراقبتی و ارتقای سلامت سالمندان برگزار می شود

جامعه روستایی همدان به سمت چاقی می رود

کشت گیاهان دارویی یک تیر با دو نشان!

آثار زیان آور تحریم ها بر سلامت مردم ایران

ابتلای 5400 آبیکی به فشار خون احتمال شیوع تب کریمه کنگو و ممنوعیت مصرف گوشت گرم

کمبود ویتامین D ریسک ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهد

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری