مطالب مرتبط:
جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم (بخش دوم)
جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم (بخش اول)
استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی به دیار باقی شتافت
امضای تفاهم نامه ساخت دانشکده زبان و ادبیات فارسی دری در کابل
متخصصان زبان و ادبیات فارسی را دریابید
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 26 خرداد 1398 ساعت 02:122019-06-15فرهنگي

مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)


مجموعه کامل تست زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریهای 95 فهرست مطالب نظم فارسی نثر فارسی کلیات مسائل ادبی [.

- توضیحات محصول :مجموعه کامل تست زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریهای 95 فهرست مطالب نظم فارسی نثر فارسی کلیات مسائل ادبی زبان عربی پاسخنامه مجموعه تست دانلود مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی) مجموعه تست نظم فارسی .

31 کدام گزینه از مفهوم بیت: خاقانیا به کعبه رسیدی روان بپاش گرچه نه جنس پیشکش است این محقرش دریافت میشود؟1) ارزش جان و جانان یکسان نیست.

2) جان درخور جانان نیست.

3) در خور جانان جز جان نیست.

4) ما را جز جان ارمغان نیست.

.

32 شاعر در بیت هر دم مرا به عیسی تازه است حامله زان هر دمی چو مریم عـذرا بـر آورم مـدعیچیست؟1) دم شفابخش 2) دامن پاک 3) سخنان بکر 4) نطق عیسوی .

33 کدام گزینه مفهوم بیت النبی النبی آرند خلایق به زبان امتی امتی از روضه غبرا شنوند را در بردارد؟1) امید شفاعت داشتن را 2) خواندن و ندای اجابت شنیدن را 3) گفتن و پاسخ شنیدن را 4) غبار روضه بر چشم کشیدن را .

34 مفهوم بیت خاقانیا هوا و هوان هم طویلهاند تا نشکنند قدر تو بشـکن هـوای نـان کـدام گزینـه رانکوهش میکند؟ 1) از حد خویش در گذشتن را 2) دست گدایی پیش کس دراز کردن را 3) کام دل برگرفتن را 4) نام بر نان ترجیح دادن را .

35 مفهوم بیت حربا منم تو قرصه شمسی روا بود گر قرص شمس، نور به حربا برافکند بر کدام گزینـهتکیه دارد؟1) استغنا 2) استرحام 3) استعفا 4 ) استکمال 10 مجموعه تست .

36 کدام گزینه از مفهوم بیت: در علمش میر نحل نیزه کشیده چو نخل غرقه صد نیزه خون اهل طعان و ضراب دریافت نمی ؟شود1) پیروی شمشیر زنان 2) جنگاوری علی علیهالسلام 3) جهاد در راه خدا 4) کشته شدن نیزهداران .

37 کدام گزینه از مفهوم بیت: خاقانی از ثنایت نو ساخت خوان معنی کو میزبان نطق است این دیگران عیالش دریافت نمی ؟شود1) ستایشگری 2) سخنوری 3) معنی آفرینی 4) میهمان دوستی .

38 از بیت خط هر اندیشه که پیوستهاند بر پر مرغان سخن بستهاند کدام گزینه دریافت میشود؟1) اندیشه درست همواره از سخن پیداست.

2) پیوسته، اندیشه سخن را نیکو .

میکند 3) سخن واسطه انتقال اندیشه .

هاست 4) سخن با نوشتن منتقل می .

شود .

39 با توجه به بیت آن که سرش زرکش سلطان کشید باز پسین لقمه ز آهن چشـید کـدام گزینـهصحیح است؟1) به قدرت دل بستن زمینه سخت دلی است.

2) برخورداری از نعمت پادشاهان دولت بد فرجام است.

3) سرانجام دل بستگی به قدرت عذاب وجدان است.

4) مجذوب پادشاه شدن مقدمه محنت است.

.

40 مفهوم بیت زر به خوردن مفرح طرب است چون نهی رنج و بـیم را سـبب اسـت کـدام گزینـه رانکوهش میکند؟1) امساک را 2) اسراف را 3) زراندوزی را 4) شادخواری را نثر فارسی .

71 کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟ ه آن نام ها را که فرمودهایم نسخت باید کرد و بیاض نبایـدکرد تا فردا در نسخت تأمل کنیم.

1) باید در پاکنویس کردن نسخهها بازنگری دقیق کرد.

2) بدون تأمل نباید به پاکنویس کردن نامه .

ها پرداخت 3 ) پیشنویسها را تا بازنگری دقیق پاکنویس نباید کرد.

4) پاکنویس کردن نامهها موکول به بازنگری برخی از آنهاست.

.

72 در عبارت همگان عشوهآمیز سخنی میگفتند و کاری بزرگ افتاده سهل میکردند چنـان کـه رسـماست که کنند سخن از کسانی است که .

1) از گفتن حقیقت ابا دارند.

2) بر حسب معمول از دورویی سخن می .

گویند 3) راست و دروغ را به هم .

میبافند 4) فریفته سخنان دروغ خویشند.

.

73 مفهوم این عبارت بیهقی، حکایت حال چگونه انسانی است؟ من با ایشان در پیادگی کند و با لنگی منقرس و چنان واجب کندی که ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی.

1) مجرب 2) متواضع 3) نانویسا 4 ) ناتوان.

74 در این عبارت سخن از چیست؟ فاضلی بود نام او مسعود و اختلاف داشت نزدیک قاضی و هر چه رفتی تعلیق کردی.

1) آمد و شد جهت دریافت حکم از قاضی 2) رفت و آمد و ثبت وقایع 3) سرباز زدن از صدور حکم خلاف 4) معلق ماندن حکم قاضی به دلیل اختلاف رأی مجموعه تست 17 .

75 کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر دریافت میشود؟ دو گور دیدم پاکیزه و به گچ کرده تمنی کردم که کاشکی من چون ایشان بودمی در عز تا ذل نباید دید.

1) با خیال مرگ خوش بودن 2) حوادث را دیدن و عبرت گرفتن 3) عزیز زیستن و عزیز مردن 4) مرگ را ناچیز انگاشتن .

76 کدام گزینه میتواند مکمل معنایی این عبارت باشد؟ کار مخالفان امروز به منزلتی رسید که بـه هـیچسالار شغل ایشان کفایت نتوان کرد و .

1) کارها از لونی دیگر باید دید.

2) کار جز به حاضری خداوند راست نیاید.

3) خداوند را دست از ملاهی بباید کشید.

4) خداوند از عرض لشکر غافل نباید بود.

.

77 کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟ خطی بدادهاند به طوع و رغبت که به خزانه معمور سیصد هزار دینار خدمت کنند.

1) به دلخواه پذیرفتهاند که سیصد هزار سکه زر به خزانه بپردازند.

2 ) پذیرفتهاند که به دلخواه سیصد هزار سکه زر به خزانه بپردازند.

3 ) متعهد شدهاند که سیصد هزار سکه زر خزانه را به دلخواه بپردازند.

4) به دلخواه پذیرفتهاند که سیصد هزار سکه زر را که تعهد کردهاند به خزانه بپردازند.

.

78 کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر دریافت نمیشود ؟ حاجب بزرگ علی را مـؤذّن معتمـد عبـدوس بـهقلعت کرک برد و به کوتوال آن جا سپرد که نشانده عبدوس بود.

1) مؤذن: مأمور اجرا 2 ) کوتوال: قلعهبان 3) علی: زندانی 4) عبدوس: معتمد .

79 معنی صحیح این جمله چیست؟ النصح عند الملأ تقریع.

1) اندرز گفتن در حضور جمع سرزنش است.

2) جمع را اندرز دادن نشان نادانی است.

3) در حضور جمع نصیحت کردن نشان تظاهر است.

4) سرزنش کردن در حضور جمع ناشایست است.

.

80 مفهوم این عبارت کدام گزینه را توصیه میکند؟ اگر مستحق خونی را عفو کنی تو نیز بدان خون به قیامت شریک باشی و گرفتار.

1) حوالت کارها به قیامت را 2 ) قصاص را3) مؤاخذه را 4) نریختن خون بیگناه را کلیات مسائل ادبی .

111 در بیت آرد هوای نای مرا نالههای زار جز نالههای زار چه آرد هوای نای چه صنعتی است؟1) استخدام 2) استتباع 3) اسلوب الحکیم 4) استثنای منقطع .

112 دربیت به نظم ونثر کسی را گر افتخار سزاست مرا سزاست که امروزنظم ونثر مراست کدام صـنعتوجود دارد؟1) تشابه الاطراف 2) جناس 3) رد الصدر علی العجز 4 ) همصدایی.

113 در بیت باد و ابر است این جهان فسوس باده پیش آر هر چه بادا باد کدام آرایهها به کار رفته است؟1) جناس زاید و رد الصدر علی العجز 2) جناس مذیل و رد العجز علی الصدر 3) جناس مذیل و رد الصدر علی العجز 4) جناس زاید و رد العجز علی الصدر
کلید واژه ها: ادبیات فارسی - فارسی - زبان - گزینه - ادبیات - اندیشه - ادبی - النبی - انتقال - دانلود - استعفا - گدایی - سلطان - دوستی - دولت - روان - جهاد - عربی - کعبه - امید - درست - شاعر - ضراب - عیسی - زنان

آخرین اخبار سرویس:
اولین پوستر از سری جدید باب اسفنجی + عکس

«مریم معصومی» چادری شد! /عکس

استخدام سالن کار در یک مجموعه کافه و رستوران معتبر/تهران

کارتون| مجری پرانی عجیب تلویزیون

شیخ طادی: قهرمانان ملی و قومی روی طاقچه خاک می خورند

دستورالعمل تهیه کیک اسفنجی ساد

طرز تهیه ترشی بادمجان خانگی

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه فارسی(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenترجمه فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو chr(8211) دوبله فارسی

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه خواجه نصیر(کامل)

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین بازگشت پول)

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب سال دانشجویی

بازگشت دوباره «حامد بهداد» به چرخه اکران

گلچینی از شعرهای کودکانه قدیمی

اس ام اس تبریک تولد متولدین مرداد

نازنین بیاتی و امیرحسین آرمان در سریال «مانکن»

اولین قاتل سریالی زن ایران روی پرده سینما + تصویر

دستور صریح وزیر ارشاد در پی شائبه پرداخت یارانه به تعدادی از نشریات

گزارشی از اجرای گروه کر دولتی ارمنستان در تهران

گردشی در بنای تاریخی «تخت فولاد» +تصاویر

آموزش بازکردن انواع قفل ها بدون کلید(ویژه)

کتاب خاطرات دختر شینا +سه کتاب هدیه

دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج یابی)

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه فارسی عربی وانگلیسی بعلاوه فیلمی مستند ازکتاب اصلی

وزیر فرهنگ دستور صریح بررسی به مدیریت عملکرد وزارتخانه داد

برگزاری جشنواره «بچه های مسجد» در ایلام

رویا تیموریان با دختران به بهانه مراسم بزرگداشتش

گلاب آدینه و موفقیت های پیاپی بعد از جنجال های اخیر +عکس

تیپ راحت و ساده ترانه علیدوستی در خیابان+عکس

ثبت بیش از 300 اثر در بخش ایده و فیلم

نازنین بیاتی و امیرحسین آرمان در صحنه ای از سریال «مانکن»

هزاران نفر در جشنواره فرهنگی-اسلامی ناتینگهام شرکت کردند + تصاویر

جایزه ملی آی. سی. تی برای واحد فناور خراسان شمالی

برداشت بذر پرورشی در منطقه بهمن+فیلم

عکس های لو رفته از مراسم ازدواج و همسر پرستو صالحی + بیوگرافی و تصاویر

یک قطعه از رضا صادقی

موتور جستجوی صوتی گوگل در خدمت کودکان

سطحی نگری و شتاب زدگی جوانان؛ چالش تعمیق هنر در جامعه

نخستین بازیگر زن ایران درگذشت +عکس

121 خانه و بنای ارزشمند در تهران به کافه تبدیل شده اند

فیلم کیارستمی، سومین فیلم برتر دهه اخیر سینما

مروری بر خبر های کوتاه استان قزوین+فیلم

کنسرت موسیقی گروه «آن» برگزار می شود

سید عباس صالحی: این جشنواره، محمل تعامل استادان گرانمایه و جوانان با انگیزه این سرزمین است

لوریس چکنواریان، فواد حجازی و آرش امینی آثاری از فخرالدینی و دهلوی را اجرا می کنند

خوشحالی ناتالی پورتمن از به دست گرفتن چکش تور

دستور صریح وزیر ارشاد در پی شائبه پرداخت یارانه به تعدادی از نشریات

ثبت بیش از 300 اثر در بخش ایده و فیلم

تئاتر اصفهان را امروز دنبال کنید

کدام فیلم های سینمایی مرداد 98 اکران می شوند؟+ عکس

آشنایی با فیلم های جدیدی که چهارشنبه این هفته اکران می شوند

مهران مدیری بزودی با «شب نشینی» می آید

خوشحالی ناتالی پورتمن از به دست گرفتن چکش تور

«سریع و خشن» دوباره حادثه‎ساز شد

برد پیت، دی کاپریو و تارانتینو با این استایل ناکامی کن را در گیشه جبران می کنند؟

نامزدهای جشن خانه سینما معرفی شدند/رقابت امیر جدیدی، نوید محمدزاده و پیمان معادی

«مهین» زندگی اولین قاتل سریالی زن ایران روی پرده می رود

اهدای یک باب خانه به بهزیستی میاندوآب

مهران مدیری بزودی با «شب نشینی» می آید

کتاب «وقتی در آغوش کوه بودیم» روانه بازار شد

آموزش باز کردن و تعویض باتری خودرو (فیلم)

انیمیشن کوتاه سر قلمی

اولین قاتل سریالی زن در راه اکران «هنر و تجربه»

نخستین بازیگر سریال «ارباب حلقه ها» انتخاب شد

چهره گل آلود هوتن شکیبا و الناز شاکردوست روی پوستر «شبی که ماه کامل شد»

معرفی نامزدهای بیست و یکمین جشن سینمای ایران

شهروند خبرنگار ما باشید + فیلم

یوسفی نژاد: تلویزیون را کنار گذاشته ام

نمایش دستاوردهای مهارتی هنرمندان صنایع دستی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوران نوجوان

گشایش نمایشگاه خط شکسته «پیشکش» در نگارخانه حرم رضوی

روایت زندگی اولین قاتل سریالی زن در سینما

دکتر خسرو تمری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلام اباد غرب : 12 اثر به یازدهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد راه یافتند

اکران «آن بیست و سه نفر» در مهرماه/ داستان دیگری از مردان کوچک در راه است

یوسفی نژاد: تلویزیون را کنار گذاشته ام

مهران احمدی و مهشید افشار زاده فیلم جدیدشان را می سازند

شیلا خداداد روی جلد مجله انگلیسی زبان رفت +عکس

«آبنبات دارچینی» به چاپ هشتم رسید/استقبال از سومین جلد کتاب طنز مهرداد صادقی

فیلمبرداری «سریع و خشن 9» دوباره متوقف شد!

«سریع و خشن» دوباره حادثه‎ساز شد

 نازنین بیاتی و امیرحسین آرمان در سریال جدید «مانکن»

جشنواره منطقه ای شعر صلح، دوستی و امید در خراسان شمالی برگزار می شود

در مراسم کامیک کان 2019 چه گذشت؟ [قسمت دوم]

«مجید مظفری»و «فاطمه گودرزی» در «ایل دا»

مشهد میزبان دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران

برگزاری دومین جشنواره 7 هنر در آبیک

تدارک مقدمات وقوف حجاج در عرفات و منا

نقد «نخل و نارنج» یامین پور در شبکه 4

جشنواره جهانی فیلم «مونترال» لغو شد

کار ترامپ از کتاب خواندن گذشته است

تصویری از بازیگر زن معروف کنار دریا

تدارک مقدمات وقوف حجاج ایرانی در عرفات و منا

مزدک میرزایی از ایران رفت

برش هایی از فیلم سینمایی تشریفات

جشنواره «طراحی پوستر 40 آیه زندگی» در یزد برگزار می شود

برگزاری دومین جشنواره 7 هنر در آبیک

مشهد میزبان دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران

سرنوشت عجیب فیلمی که صاحبش حاضر به دفاع از آن نیست!

آخرین وضعیت جسمی داریوش اسدزاده

پیکر شهید «عباس بهروزی» در کازرون به خاک سپرده شد

مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)

مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)