مطالب مرتبط:
بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1381
بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 30 فروردین 1398 ساعت 02:522019-04-18اقتصادي

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران


1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی.

5 3-1- بیان مسأله 12 4-1- چهارچوب نظری تحقیق.

12 5-1- فرضیه های تحقیق.

15 6-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.

- دسته بندی: امروز, 02:55 چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی.

5 3-1- بیان مسأله 12 4-1- چهارچوب نظری تحقیق.

12 5-1- فرضیه های تحقیق.

15 6-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.

16 7-1- اهداف انجام تحقیق.

17 8-1 حدود مطالعاتی.

17 1-8- قلمرو مکانی تحقیق.

17 2-8- قلمرو زمانی تحقیق.

17 3-8- قلمرو موضوعی تحقیق.

17 9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.

18 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 21 2-2- بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری.

23 1-2-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری.

24 3-2- بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری.

25 1-3-2- ادوینسون و مالونه (1997) 26 2-3-2- سویبی (1997) 26 3-3-2- طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992) 28 4-2- بخش سوم : روش های اندازه گیری سرمایه فکری.

29 1-4-2- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.

29 2-4-2- ارزش افزوده اقتصادی.

29 3-4-2- کارت نمره متوازن.

30 4-4-2- ترازنامه نامریی.

30 5-4-2- کنترل دارایی های ناملموس.

30 6-4-2- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 31 7-4-2- شاخص سرمایه فکری.

31 8-4-2- نرخ بازده دارایی ها 31 9-4-2- روش تشکیل سرمایه بازار.

32 10-4-2- کارگزار تکنولوژی.

32 11-4-2- روش سرمایه فکری مستقیم 32 12-4-2- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری.

33 13-4-2- مدل مدیریت سرمایه فکری.

33 14-4-2- کیوتوبین.

33 15-4-2- هوش سرمایه انسانی.

34 16-4-2- مدل کارگزار فناوری.

34 17-4-2- روش ارزشگذاری جامع.

34 5-2- ارزیابی تحلیلی - تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری.

35 6-2- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن.

36 1-6-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری.

36 2-6-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 36 3-6-2- روش های برگشت دارایی ها 36 4-6-2- روش های کارت امتیاز.

37 7-2- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها 37 1-7-2- محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک.

37 8-2- انواع ریسک: 40 1-8-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 44 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 47 2-3- روش تحقیق.

47 3-3- روش گردآوری اطلاعات.

48 4-3 روایی و پایایی تحقیق.

49 5-3- ابزارگردآوری اطلاعات.

49 6-3- جامعه آماری تحقیق.

50 7-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش.

51 8-3- متغیرهای عملیاتی تحقیق.

57 9-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 57 1-9-3- تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی.

59 2-9-3- آزمون همبستگی.

59 3-9-3- رگرسیون چندگانه 60 4-9-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 60 5-9-3- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن) 61 6-9-3- چندهم خطی.

61 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4 مقدمه‏ 64 2-4- شاخص های توصیفی متغیرها 64 3-4- روش آزمون فرضیه های تحقیق.

67 4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.

68 1-4-4- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : 68 2-4-4- خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود 70 1-2-4-4- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول.

70 2-2-4-4- آزمون فرضیه فرعی اول: 70 3-2-4-4- آزمون فرضیه فرعی دوم: 72 4-2-4-4- آزمون فرعی سوم: 73 5-2-4-4- آزمون فرضیه اصلی اول: 75 6-2-4-4- تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم : 76 7-2-4-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم : 77 8-2-4-4- آزمون فرضیه فرعی پنجم : 78 9-2-4-4- آزمون فرضیه فرعی ششم : 80 10-2-4-4- آزمون فرضیه اصلی دوم: 85 11-2-4-4- تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم 90 12-2-4-4- آزمون فرضیه فرعی هشتم : 90 13-2-4-4- آزمون فرضیه فرعی نهم : 92 .

14-2-4-4- آزمون فرضیه فرعی دهم : 93 15-2-4-4- آزمون فرضیه اصلی سوم: 95 16-2-4-4- فرضیه اصلی چهارم: 96 17-2-4-4- فرضیه اصلی پنجم: 97 18-2-4-4- فرضیه اصلی ششم: 99 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 103 2-5- ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 104 1-2-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : 104 2-2-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : 105 3-2-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی سوم : 107 4-2-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : 109 5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی پنجم : 110 6-2-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی ششم: 110 3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق.

111 4-5- پیشنهادها 112 1-4-5- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول : 112 2-4-5- پیشنهاد دوم مربوط به فرضیه اصلی دوم : 112 3-4-5- پیشنهاد سوم مربوط به فرضیه اصلی سوم : 112 4-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق.

113 5-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.

113 5-5- محدودیت های تحقیق.

114 پیوست ها پیوست یک : نمونه آماری تحقیق.

117 منابع و ماخذ منابع فارسی: 119 منابع لاتین: 121 چکیده انگلیسی: 125 جدول 1-1: خلاصه ی نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با سرمایه فکری.

14 جدول 1-2 : برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری.

25 جدول 2-2 : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت) 35 جدول 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع برای متغیر وابسته 65 جدول 2-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع برای متغیر مستقل.

66 جدول 3-4: آزمون کلموگروف اسمیرونوف- متغیر وابسته 69 جدول 4-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه فیزیکی و ریسک کل 70 جدول 5-4 : ضریب همبستگی،ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه فیزیکی و ریسک کل 71 جدول 6-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه ساختاری و ریسک کل 72 جدول 7-4: ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه ساختاری و ریسک کل 73 جدول 8-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه انسانی و ریسک کل 74 جدول 9-4: ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه انسانی و ریسک کل 74 جدول 10-4: ضریب همبستگی،ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه فکری و ریسک کل 75 جدول 11-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه فیزیکی و ریسک سیستماتیک 77 جدول 12-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه فیزیکی و ریسک سیستماتیک 78 جدول 13-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه ساختاری و ریسک سیستماتیک.

79 جدول 14-4 : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه ساختاری و ریسک سیستماتیک.

79 جدول 15-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک 80 جدول 16-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک.

81 جدول شماره 17-4: آنالیز واریانس رگرسیونبرای سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک ANOVA.

81 جدول 18-4: ضرایب معادله رگرسیون برای سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک.

82 جدول 19-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک.

86 جدول 20-4: آنالیز واریانس رگرسیون برای متغیر سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک ANOVA.

86 جدول 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیر سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک.

87 جدول 22-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه فیزیکی و ریسک غیرسیستماتیک.

90 جدول 23-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه فیزیکی و ریسک غیرسیستماتیک Model SUMMARY.

91 جدول 24-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه ساختاری و ریسک غیرسیستماتیک.

92 جدول 25-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه ساختاری و ریسک غیرسیستماتیک.

93 جدول 26-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه انسانی و ریسک غیر سیستماتیک.

94 جدول 27-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه انسانی و ریسک غیرسیستماتیک.

94 جدول 28-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری سرمایه فکری و ریسک غیرسیستماتیک.

95 جدول 29-4 : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری بین سرمایه فکری و ریسک کل با تأثیر متغیرتعدیلی اندازه شرکت.

97 جدول 30-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری متغیرتعدیلی اندازه شرکت.

98 جدول 31-4: ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون و سطح معنی داری بین سرمایه فکری و ریسک غیر سیستماتیک با تأثیرگذاری متغیر تعدیلی اندازه شرکت.

99 جدول 32-4 : یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها 101 نمودار 1-2 : طرح ارزش اسکاندیا 26 نمودار 2-2: طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود 27 نمودار 3-2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن.

28 نمودار 4-2 : انواع ریسک.

41 نمودار 5-2 طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) 44 نمودار 6-2 : ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک.

45 نمودار 1-3 تحلیلی تحقیق.

51 نمودار 1-4 : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون.

83 نمودار 2-4: خط و معادله رگرسیون.

84 نمودار 3-4: چگونگی رابطه بین پاسخ ها و باقی مانده ها 85 نمودار 4-4 : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون.

88 نمودار 5-4: خط و معادله رگرسیون.

89 نمودار 6-4: چگونگی رابطه بین پاسخ ها و باقی مانده ها 89
کلید واژه ها: سرمایه - فکری - اندازه گیری - بورس اوراق بهادار تهران - دارایی - بورس اوراق بهادار - همبستگی - مالی - ارزش افزوده - آزمون - انواع - اهمیت - شاخص - تعاریف - ادبیات - مدیریت - رابطه - اوراق - تهران - جامعه - مکانی - بورس - نوین - نگرش

آخرین اخبار سرویس:
افزایش دمای کشور از امروز

89 پروانه بهره برداری صنعتی در سیستان وبلوچستان صادر شده است

چرا هر ساختمان به یک برچسب مصرف بهینه انرژی نیاز دارد؟

پرداخت نقدی بهینه ترین روش حمایتی

قیمت دستمال کاغذی در بازار

پروفیل کیلویی چند؟

خرید آبگرمکن و پکیج دیواری چقدر هزینه دارد؟

قوزک بند را چند بخریم؟

تاثیر جنگ اقتصادی بر رشد اقتصاد

قیمت انواع سنگ ساختمانی در بازار

نرخ فروش انواع یخ ساز در بازار

خودرویی که 135 میلیون تومان ارزان شد!

دلالان چگونه ارزهای دولتی را بلعیدند؟

سامانه ای برای اعلام آمار واقعی بیکاران و شاغلان

2 هزار و 200 سبد غذایی خیران میان محرومان نوک آباد خاش توزیع شد

چرا صفر شدن فروش نفت ایران غیرممکن است؟

استخدام سرپرست فروش،نماینده فروش،مشاور داروخانه در تبریز

استخدام کارشناس فروش،رشته مهندسی پزشکی-اصفهان

استخدام برقکار صنعتی جهت کار در محیط کارخانه-تبریز

استخدام بازاریاب حضوری با مزایا در شهرک صنعتی شمس‏ آباد

صدور 606 سند مالکیت دولتی در یکسال گذشته

صوت / ماجرای یک وزارتخانه؛ از انحلال تا بازگشت

89 پروانه بهره برداری صنعتی در سیستان وبلوچستان صادر شده است

ممانعت دولت از دسترسی مرغداران به آمار تولید خلاف قانون است/ کاهش قیمت جوجه یکروزه در روزهای اخیر نگران کننده است

انواع کیف دست دوز پارچه ای + قیمت

قیمت آجیل بسته بندی در بازار

انواع ماست یونانی و چکیده + قیمت

حرکت الاکلنگی قیمت سکه و دلار در روز آخر هفته

25 ایده سودآور در کسب و کار صنایع غذایی

پالایشگاه تهران در چه سالی و با چه هزینه ای ساخته شد؟

قیمت گوشی های موبایل افزایش می یابد

استخدام مدیرفروش،کارشناس فروش،بازاریاب،حسابدار در اصفهان

استخدام کارشناس مالیاتی در گروه مبلمان یاتاش در تهران

طرح حدنگاری 90درصد تصرفات در اراضی ملی اصفهان را کاهش داد

اقدامات دولت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد/خودرو های ناقص زیادی در انبار ها خاک می خورند

رخت سیاه بر تن طبیعت

رسالت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی و کالاهای اساسی

تماس بیش از 5 هزار شهروند اصفهانی با 137 در یک هفته

از شنبه با تاکسیرانان متخلف برخورد می شود

روند قیمت ها در بازار خودرو کاهشی است

برگزاری جلسه فوق العاده شورای شهر درباره کرایه تاکسی ها

سوت گرانی بلیت قطار از نیمه خرداد

افتتاح 7 نمایشگاه جدید در پایتخت/ از «حماسه خرمشهر» تا «انسان معاصر»

طرح حدنگاری 90درصد تصرفات در اراضی ملی اصفهان را کاهش داد

تولید بیش از دویست میلیون نشاءگلخانه ای دربیضا

سامانه ای برای اعلام آمار واقعی بیکاران و شاغلان

راه اندازی پایگاه جامع داده های محیطی دریایی در معاونت علمی

گروه PSA تا سال 2025 حدود 40 خودروی جدید هیبریدی معرفی خواهد کرد

چاه بیمه بر سر راه تولید

بانک مرکزی در زمان بندی بازگشت ارز برخی صنایع تجدیدنظر کند

استخدام مدیر کنترل کیفیت آقا (شیمی/صنایع) در اصفهان

استخدام حسابدار ارشد با حداقل 5 سال سابقه مرتبط در تهران

انتقاد ترامپ از سی ان ان به علت انتشار خبر کاهش محبوبیتش

استخدام پذیرشگر هتل،سالندار،خدمات در گیلان

انجام تمامی تعهدات این سازمان در قبال مستمری بگیران

کانال های صادرات فولاد قابل تحریم نیست/ با وجود تحریم بانکی جهش صادراتی داشتیم/ آماده تامین فولاد و آهن برای بازسازی مناطق سیل زده هستیم

حال و روز هایما خوب نیست

زمزمه های تازه از طرح انتقال آب بن- بروجن / بلاتکلیفی تونل بهشت آباد

قیمت خودرو جمعه 98/03/03+ جدول

سکه همچنان حباب دارد

استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان (کاله)

اگر زنبورها نباشند چه بلایی بر سر محصولات کشاورزی می آید؟

فارغ التحصیلان جویای کار به کجا مراجعه کنند؟

برخلاف تصور خودروهای خودران سرعت حمل و نقل را افزایش می دهند

استخدام شرکت مالیاتی حسابداری پیشگامان در تهران

در اقتصاد ایران ، گوشت سگ توزیع نکنید!

روستای «سرخ آباد» از بحران آب خارج شد

تخصیص 23 هزار میلیارد تومان اعتبار به استان ها

قیمت نفت در بازار جهانی امروز 1398/03/03

صدای خوش حرکت چرخ دنده های تولید

بانک مرکزی در زمان بندی بازگشت ارز برخی صنایع تجدیدنظر کند/بازار متشکل ارزی می تواند متمم بخشنامه جدید باشد

اختراعات بامزه و احتمالا کاربردی! /تصاویر

رکورد گرفتن حق بیمه شکسته شد!

نوای خوش حرکت چرخ دنده های تولید

تخصیص 23 هزار میلیارد تومان اعتبار به استان ها

استخدام سرپرست پروژه،مدیر مالی و اداری،ترخیصکار در اصفهان

استخدام کارمند اخذ مجوزات اداری خانم در تهران

استخدام ترخیصکار آشنایی با سامانه گمرک (EPL) در تهران

برداشت نوبرانه زردآلو و قیسی در کاشان

خرید خانه در قلهک ؛ انتخابی متفاوت برای خانه دار شدن

استخدام کارشناس بازرگانی و فروش در یک هلدینگ بین المللی

علت کسر 400 هزار تومان از حقوق فرهنگیان

علت کم شدن حقوق فرهنگیان چه بود؟

استخدام راننده در شرکت صداقت پیشه فارس

استخدام کارمند تحقیقات بازار،کارمند خزانه،کارشناس فروش / تهران

استخدام برنامه نویس بصورت تمام وقت با حقوق ثابت،بیمه در اصفهان

کیا سول مدل 2020 / یک فیس لیفت انقلابی

معرفی نسخه پلاگین هیبریدی آئودی Q5

قیمت طلا امروز 3 خرداد 98

کسب و کارهای خرد سهم بیشتری در اشتغال کشور دارند

ام جی ZS برقی راهی بازار اروپا شد

اولین ابرخودرو هیوندای در راه است

پای درویش ها هم به گردشگری سلامت باز شد!

قیمت سکه امروز3 خرداد 98

استخدام حسابدار در شرکت مهندسی آریانام، واقع در تهران

تدبیر صادراتی مرهمی بر کشاورزی جنوب کرمان

تدبیر صادراتی مرهمی بر کشاورزی جنوب کرمان

سرمایه گذاران در کلانشهرها در انتظار زمینِ رایگان نباشند/ تهران به چند هتل 5 ستاره نیاز دارد/ طرح 500 نقطه برای ساخت هتل، بدون زمان و بدون مکان

ادامه کاهش قیمت سکه در آخرین روز هفته/ صادرات پیاز و سیب زمینی آزاد شد/ پیش ثبت نام بازار متشکل ارزی آغاز شد/ برترین کشورهای جهان برای کارکنان خارجی/ پیش بینی رشد اقتصادی فرانسه تحت تاثیر جلیقه زرد ها

قیمت دلار امروز 3 خرداد 98

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران