مطالب مرتبط:
بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش
تثبیت شغلی باعث انگیزه و تعهد سازمانی کارمندان می شود
بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی
مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی
بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 27 فروردین 1398 ساعت 01:422019-04-15اقتصادي

بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ، هنجاری و مستمر ) در بین کارمندان


هدف اصلی این پژوهش بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی (عاطفی ، هنجاری و مستمر) در بین کارمندان شهرداری .

می باشد.

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی است و به دلیل اهمیتی که در سازمان دارد موجب افزایش بهره وری سازمان می شود.

- بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ، هنجاری و مستمر ) در بین کارمندان دسته بندی: امروز, 01:45 شرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی (عاطفی ، هنجاری و مستمر) در بین کارمندان شهرداری .

می باشد.

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی است و به دلیل اهمیتی که در سازمان دارد موجب افزایش بهره وری سازمان می شود.

با توجه به اهمیت نیروی انسانی یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی در راستای اهداف سازمان است.

از سوی دیگر تعهد سازمانی باعث می شود کیفیت ارائه خدمات بهبود یابد.

پژوهش حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مطالعات تعهد سازمانی قرار می گیرد.

بدین معنی که به بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی( عاطفی ، هنجاری ، مستمر) می پردازد.

با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است.

جامعه آماری در این پژوهش کارمندان شهرداری می باشند.

با توجه به تعداد جامعه پژوهش ، براساس جدول مورگان 98 نفر از کارمندان شهرداری انتخاب گردیدند، درضمن روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است.

به منظور بررسی پیشینه اطلاعات اولیه از منابع مکتوب و اسناد پژوهشی و به منظور توصیف وضعیت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری، ترجیحاً spss استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن، کروسکال والیس و کولموگروف اسمیرنف دو نمونه ای استفاده شده است.

سوال اصلی در این پژوهش این است که ، آیا رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی از منظر کارکنان شهرداری متفاوت است؟ می­توان اینگونه بیان کرد که رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی از منظر کارکنان شهرداری متفاوت است با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها می­توان اینگونه بیان کرد که در رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی، تعهد مستمر ، تعهد تکلیفی و تعهد عاطفی به ترتیب رتبه های 1 تا 3 را به خود اختصاص داده اند.

فهرست مطالب چکیده.

1 فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه.

3 1-2- بیان مسئله.

4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.

4 1-4- اهداف پژوهش.

6 1-5- قلمرو تحقیق.

6 1-5-1- قلمرو موضوعی.

6 1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق.

7 1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق.

7 1-6- مدل مفهومی تحقیق.

7 1-7- تعاریف واژه های تحقیق.

7 فصل دوم ادبیات تحقیق بخش اول.

10 چارچوب نظری تحقیق.

10 2-1- مقدمه.

11 2-1-1- تاریخچه کاشان.

11 2-1-2- جمعیت کاشان.

11 2-1-3- تاریخچه نظری شهرداری کاشان.

11 2-1-4- پیشینه تجربی :12 2-1-5- تاریخچه شهرداری.

13 2-1-6- سمت ها و حوزه های شهرداری .

:15 2-1-7- چارت شهرداری .

:16 2-2- تعهد سازمانی.

17 2-2-1- تعاریف مختلف از تعهد سازمانی.

17 2-2-2- اهمیت تعهد سازمانی.

19 2-3- انواع تعهد سازمانی.

21 2-4- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.

23 2-5- عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان.

25 2-6- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.

29 2-6-1- تعهد کم یا ضعیف.

29 2-6-2- تعهد متوسط.

30 2-6-3- تعهد زیاد.

31 2-7- تعهد سازمانی و ترک خدمت:34 2-8- تعهد سازمانی و غیبت:34 2-9- تعهد سازمانی و تأخیر:34 2-10- تعهد سازمانی و رضایت شغلی:34 2-10-1- مطالعه ماتیو و زاجاک.

35 2-11-ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی.

35 2-12- عوامل مؤثر بر تعهد به سیاست ها (تعهد سیاسی).

35 2-12-1- تأثیرات ناشی از تعهد به سیاست ها روی رفتار شهروندی سازمانی.

36 2-13- نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان.

37 2-14- 1- قصد ماندن در سازمان.

37 2-14-2- اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان.

38 2-14-4- نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل.

41 2-15- رابطه ارزیابی عملکرد و پاداش با تعهد سازمانی.

43 2-16- روش های اصلی ارزیابی عملکرد:44 2-17- شرایط ایجاد تعهد سازمانی.

45 2-18- بررسی انواع تعهد.

47 2-18-1- تعهد عاطفی.

47 2-18-1-1- تعهد عاطفی در مدل" آلن و می یر ".

47 2-18-1-2- تعهد عاطفی در مدل "جاروس "و همکاران.

48 2-18-1-3- تعهد عاطفی در مدل سه بخشی تعهد سازمانی.

48 2-18-1-4- تعهد عاطفی در الگوهای چندبعدی تعهد.

49 2-18-1-5- تعهدعاطفی و استرس شغلی:49 2-18-1-6- تعهد عاطفی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی.

49 2-18-2- تعهد مستمر.

50 2-18-2-1- تعهد مستمردر مدل" آلن و می یر ".

50 2-18-2-2- تعهد مستمر در مدل "مایر و شورمن".

50 2-18-2-3- تعهد مستمر در مدل سه بخشی تعهد سازمانی.

51 2-18-2-4- پیش شرط های تعهد مستمر.

51 2-18-3-تعهد هنجاری.

51 2-18-3-1- تعهد هنجاری در مدل می یر و آلن.

51 2-18-3-2- تعهد تکلیفی یا هنجاری در مدل سه بخشی تعهد سازمانی.

52 2-18-3-3- پیش شرط های تعهد هنجاری:52 2-18-3-4- تعهد هنجاری در الگوهای چندبعدی تعهد.

52 2-19- تعهد سازمانی و عملکرد:54 2-19-1- ارتباط ابعاد تعهد با عملکرد در مطالعات می یر و آلن:54 2-20- ارتباط ابعاد تعهد با عملکرد:57 بخش دوم.

58 پیشینه مطالعاتی تحقیق.

58 2-21- پیشینه داخلی.

59 2-22- پیشینه خارجی.

64 2-23- نتیجه گیری.

67 فصل سوم روش شناسی پژوهش 3-1- مقدمه.

69 3-2- روش پژوهش.

69 3-3-جامعه آماری پژوهش.

69 3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.

69 3-5- ابزار پژوهش و روش گردآوری اطلاعات.

70 3-6- روایی پرسشنامه.

70 3-7- پایایی پرسشنامه.

70 3-8-روش های آماری.

71 فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج 4-1- مقدمه.

73 4-2-توصیف داده ها74 4-2-1-جنسیت:74 4-2-2-سن:75 4-2-3-تحصیلات:76 4-2-4-رشته تحصیلی:77 4-2-5-سابقه کار:78 4-3- سوالات پژوهش و تحلیل داده ها79 4-3-1-نتایج توصیفی.

79 4-3-2- تعهد عاطفی:79 4-3-3- تعهد مستمر.

83 4-3-4- تعهد تکلیفی (هنجاری).

88 4-4 نتایج تحلیل داده ها93 فصل پنجم نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارها 5-1- مقدمه.

95 5-2- خلاصهتحقیق:95 5-3- بحثونتیجهگیری.

95 5-4- نتایج سوال پژوهش.

96 5-5- محدودیت های تحقیق.

97 5-6- پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی:97 منابع:98 پیوست:پرسشنامه.

100 Abstract.

101 فهرست جداول جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.

74 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن.

75 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.

76 جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک رشته تحصیلی.

77 جدول4-5: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار.

78 جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1.

79 جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2.

80 جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3.

80 جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4.

81 جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5.

81 جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6.

82 جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7.

82 جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8.

83 جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9.

83 جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10.

84 جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11.

84 جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12.

85 جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13.

85 جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14.

86 جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15.

86 جدول 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16.

87 جدول 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17.

88 جدول 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18.

88 جدول 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19.

89 جدول 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20.

89 جدول 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21.

90 جدول 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22.

90 جدول 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23.

91 جدول 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24.

91 جدول 4-30: نتایج آزمون فریدمن.

92 جدول 4-31: نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی تعهد عاطفی.

92 جدول 4-32: بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش.

93 فهرست نمودارها نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.

74 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن.

75 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.

76 نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک رشته تحصیلی.

77 نمودار4-5: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار.

78 نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1.

79 نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2.

80 نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3.

80 نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4.

81 نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5.

81 نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6.

82 نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7.

82 نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8.

83 نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9.

83 نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10.

84 نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11.

84 نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12.

85 نمودار 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13.

85 نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14.

86 نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15.

86 نمودار 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16.

87 نمودار 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17.

88 نمودار 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18.

88 نمودار 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19.

89 نمودار 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20.

89 نمودار 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21.

90 نمودار 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22.

90 نمودار 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23.

91 نمودار 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24.

91
کلید واژه ها: تعهد - کارمندان - شهرداری - رتبه - انواع - بهره وری - اهمیت - افزایش - کارکنان - متفاوت - نیروی انسانی - جامعه - آمار - نگرش - اطلاعات - انتخاب - تصادفی - اسناد - آزمون - صورت - جدول - شاخص - محیط

آخرین اخبار سرویس:
دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

پاورپوینت تعریف معماری پایدار(معماری سبز)

پاورپوینت جامع بهداشت مواد غذایی

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت جامع شیر سویا

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی (غلطک ها-کمپکتور)

اجاره بهای مسکن در تهران رکورد شکست/ جدیدترین نرخ های نجومی اجاره مسکن

استخدام کارشناس فروش با مهارت در تولید متون و محتوای تبلیغاتی

افزایش 126 مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیر ها در سال گذشته/ کل ظرفیت به 685 مگاوات رسید

پاورپوینت ایمنی کاربردی در تونل

پاورپوینت اولترافیلتراسیون

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41

پاورپوینت سازه های باز و بسته شونده

قیمت آپارتمان 120 متری در تهران + جدول

پاورپوینت وسایل پخش کننده حرارت یا مبدلهای حرارتی

پاورپوینت اهمیت کارآفرینی

ارائه مدلی برای محافظت دقیق تر از خطوط انتقال برق و ساختمان ها در برابر صاعقه

پنج وظیفه دولت در زمینه رونق تولید/ معرفی کارآفرینان عرصه‎های روستایی

پاورپوینت شکلات

پاورپوینت افزودنی های الیافی در آسفالت

پاورپوینت آشنایی با مبانی حفاری چاه های نفت و گاز

اهمیت اتیلن در صنایع پتروشیمی

پاورپوینت بررسی سیاست های جهانی زیست محیطی در حمل و نقل شهری و الگوگیری از آن در ایران

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

تحقق رونق تولید با فروش کالاهای فرهنگی دانشگاه ها

پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی

پاورپوینت کلید های صنعتی

پاورپوینت عوامل عریان شدن در روسازی آسفالتی

لزوم ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان پارس آباد

خسارت اولیه 7 هزار میلیارد تومانی به 5 کشت و صنعت نیشکر

پاورپوینت علم نانو در شیمی

موانع بکارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت سیستم حرارتی گرمایش از کف

پاورپوینت معماری خورشیدی غیر فعال

پاورپوینت مخازن تحت فشار ساختمان

پاورپوینت ساخت انواع سوسیس

پاورپوینت کاهگل

استخدام نیروی بخش مذاکره و فروش جهت یک گروه در مشهد

تهران | جدیدترین نرخ های اجاره مسکن

تلاش دولت برای سهمیه بندی بنزین با چراغ سبز مجلس

دولت بر جبران خسارت های مردم سیل زده تأکید دارد/سیلاب بهانه سدسازی جدید نشود

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

افت سهام آسیایی از بالاترین سطح 9 ماهه

خرید و فروش طلای دست دوم ممنوع است

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

پاورپوینت برند یا مارک تجاری

پاورپوینت آمار و احتمالات

رشد اندک دلار و یورو در ایستگاه پایانی هفته/ کاهش قیمت 15 واحد پولی در بانک مرکزی

پاورپوینت چگونگی کار با گچ نکات و دانستنی ها

بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع

پاورپوینت طراحی محصولات از ایده تا تولید

پاورپوینت روش های تولید، اجرا و نگهداری مخلوط آسفالت سرد

پاورپوینت فضای پشت بام ساختمان ها و استفاده کاربردی از آن

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

از «ایمنی غذایی» تا «امنیت غذایی»

29 هزار معاینه در پزشکی قانونی استان زنجان انجام شد

تابستان سخت اجاره نشین ها با قراردادهای عجیب و نجومی

پاورپوینت تاسیسات حرارتی ساختمان

پاورپوینت اثر اولتراسونیک بر روی نگهداری مواد غذایی

پاورپوینت تلغیظ شربت

پاورپوینت عایق کاری حرارتی رطوبتی ساختمان و راه کارهای آن

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت شیرهای طعم دار

میزان دقیق افزایش حقوق ها در سال 98 چقدر خواهد بود + جدول

قیمت طلا و سکه امروز 98/01/29

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت های پالایش نفت کشور)

تغییرات اقلیمی مهمترین معضل بخش کشاورزی است

پاورپوینت فناوری نانودربسته بندی مواد غذایی

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

آژانس های مسافرتی به مرخصی اجباری رفتند

هدایت سرمایه مردم به سوی تولید/ نگاه ویژه به صنعت نساجی و پوشاک

پاورپوینت شاخص های بهره وری و تعیین و محاسبه آنها-

38 درصد فارغ التحصیلان بیکارند/گره کور اشتغال تحصیلکرده ها+جدول

اعطای 5 هزار وام قرض الحسنه به سیل زدگان/ سقف وام 5 میلیون تومان

پاورپوینت شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری

تبلور همبستگی و انسجام ملی برای کمک به سیل زدگان/لزوم تقویت همدلی برای عبور از مشکلات سیل

جریمه بانک ایتالیایی به دلیل دور زدن تحریم ها

پاورپوینت سیاستهای جمعیتی _ تعریف انواع سیاستهای جمعیتی

پاورپوینت سیستم های ساختمانی و سازه ای

پاورپوینت غذاهای عملگر

آپارتمان های 120 متری در تهران چند می ارزند؟

تبلور همبستگی و انسجام ملی برای کمک به سیل زدگان/لزوم تقویت همبستگی برای عبور از مشکلات سیل

قیمت پایه هیات واگذاری برای ماشین سازی تبریز

رایزنی برای تثبیت ارز نیمایی واردات گوشت

پاکستان به دنبال وام 8 میلیارد دلاری از IMF

پاورپوینت بازیافت زباله

پاورپوینت بررسی افلاتوکسین M1 در فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و کاهش آن

رنگ در معماری

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

واردات ابریشم 10 میلیون دلاری شد

کاهش قیمت طلا در بازار جهانی

فارس من|عدم وجود برنامه مبارزه با قاچاق سیگار/ 4 هزار میلیارد تومان سیگار قاچاق دود شد

عدم استفاده از ظرفیت جوانان، هدررفت انرژی انسانی را به همراه دارد

پاورپوینت سدهای لاستیکی

بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ، هنجاری و مستمر ) در بین کارمندان

بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ، هنجاری و مستمر ) در بین کارمندان