مطالب مرتبط:
بررسی رابطه ارزش سهام شرکت ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 27 فروردین 1398 ساعت 01:122019-04-15اقتصادي

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته


در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند.

- سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و.

هستند .

در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد.

این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

بدین منظور ، تعداد 56 شرکت در طی دوره زمانی 86–1382 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.

فهرست مطالب چکیده:.

1 مقدمه:.

2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه :4 2-1 بیان مسأله4 3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق.

6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.

8 5-1 اهداف تحقیق.

9 1-5-1 هدف کلی.

9 2-5-1 هدف ویژه9 6-1 چارچوب نظری تحقیق.

9 7-1 فرضیات تحقیق.

12 8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.

12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه:15 2-2 بازار مالی:15 1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی.

16 1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه16 2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی.

16 3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)17 4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.

17 2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی.

17 1-2-2-2 بازار پول.

18 2-2 -2-2 بازار سرمایه18 3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان.

18 4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران.

19 5-2 تعریف بورس اوراق بهادار.

21 6-2 دارایی.

22 1-6-2 دارایی مالی.

22 7-2 اوراق بهادار.

23 8-2 سهام عادی.

23 9-2 بازدهسهام24 1-9-2 مفهوم بازده24 10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار.

24 1-10-2 بازده تحقق یافته25 2-10-2 بازده مورد انتظار.

25 11-2 اجزای بازده25 1-11-2 سود دریافتی.

25 2-11-2 سود(زیان)سرمایه25 12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت.

29 1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.

29 13-2 شاخص های اندازه30 1-13-2 میزان دارایی شرکت.

30 2-13-2 میزان فروش کل شرکت.

30 3-13-2 لگاریتم فروش کل.

31 4-13-2 تعداد پرسنل شرکت.

31 5-13-2 ارزش بازار شرکت.

31 14-2مفهوم ارزش.

32 15-2 انواع ارزش.

32 1-15-2 ارزش اسمی.

32 3-15-2 ارزش بازار.

33 4-15-2 ارزش انحلال.

34 5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت.

34 6-15-2 ارزش ذاتی.

34 7-15-2 ارزش منصفانه35 16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )35 17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی.

35 18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز.

36 19-2 مدل های تعادلی.

36 1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ.

37 2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39 1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.

41 3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ.

41 1-3-19-2 عامل اندازه43 2-3-19-2 عامل ارزش.

43 24-2 پیشینه تحقیق.

44 1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران.

44 2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران.

49 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه53 2-3 روش تحقیق.

53 3-3 جامعه مطالعاتی.

54 4-3 قلمرو تحقیق:55 1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :55 2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :55 3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :55 5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق.

56 6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.

58 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها58 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4 مقدمه:64 2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها64 3-4 آزمون فرضیه ها65 1-3-4 فرضیه اول.

67 2-3-4 فرضیه دوم71 4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره75 5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه76 6-4 آزمون هم خطی.

86 7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها87 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه91 2-5 نتایج آزمون فرضیه ها91 1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره91 2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره93 3-5 نتیجه گیری.

93 4-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق.

95 5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.

96 6-5 محدودیت های تحقیق.

97 پیوستها: پیوست الف:99 پیوست ب:105 پیوست ج:111 پیوست د:117 پیوست ه:123 منابع و ماخذ: منابع فارسی:131 منابع لاتین:133 منابع اینترنتی:135 چکیده انگلیسی .

136 نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام10 نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)65 نگاره 2-4 : آزمون کلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی.

66 نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شرکت و بازده67 نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و بازده واقعی S/H.

68 نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و بازده واقعی S/H.

69 نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده71 نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H.

72 نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….

S/H.

73 نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی.

76 نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه77 نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 77 نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 78 نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 78 نگاره 14-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 79 نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 79 نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 80 نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H.

80 نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M.

81 نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L.

82 نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H.

83 نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M.

84 نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L.

85 نگاره 23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل.

86 نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها87 نگاره 25-4 خلاصه نتایج فرضیات.

89 نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی.

56 نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار.

53 نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی.

70 نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شرکت و بازده واقعی S/H.

70 نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی.

74 نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 74
کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار - سرمایه گذار - بازار - سرمایه - سهام - اوراق - دارایی - مالی - آزمون - سرمایه گذاران - بورس - سرمایه گذاری - اطلاعات - همبستگی - مدیران - اقتصاد - افزایش - انتخاب - کاهش هزینه - اطلاعاتی - پیش بینی - معاملات - نقدینگی - اقتصادی - دوربین - ادبیات - اهمیت - رابطه - گزینه - هزینه

آخرین اخبار سرویس:
بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت کنترل صنعتی

پاورپوینت مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف

چگونه موسیقی به کالا تبدیل می شود

تحقیق درس آزمایشگاه ارتعاشات

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت کارخانه آبمیوه آی سو ارومیه

پاورپوینت آمار

بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس

دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

پاورپوینت تعریف معماری پایدار(معماری سبز)

پاورپوینت جامع بهداشت مواد غذایی

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت جامع شیر سویا

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی (غلطک ها-کمپکتور)

اجاره بهای مسکن در تهران رکورد شکست/ جدیدترین نرخ های نجومی اجاره مسکن

استخدام کارشناس فروش با مهارت در تولید متون و محتوای تبلیغاتی

افزایش 126 مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیر ها در سال گذشته/ کل ظرفیت به 685 مگاوات رسید

پاورپوینت ایمنی کاربردی در تونل

پاورپوینت اولترافیلتراسیون

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41

پاورپوینت سازه های باز و بسته شونده

قیمت آپارتمان 120 متری در تهران + جدول

پاورپوینت وسایل پخش کننده حرارت یا مبدلهای حرارتی

پاورپوینت اهمیت کارآفرینی

ارائه مدلی برای محافظت دقیق تر از خطوط انتقال برق و ساختمان ها در برابر صاعقه

پنج وظیفه دولت در زمینه رونق تولید/ معرفی کارآفرینان عرصه‎های روستایی

پاورپوینت شکلات

پاورپوینت افزودنی های الیافی در آسفالت

پاورپوینت آشنایی با مبانی حفاری چاه های نفت و گاز

اهمیت اتیلن در صنایع پتروشیمی

پاورپوینت بررسی سیاست های جهانی زیست محیطی در حمل و نقل شهری و الگوگیری از آن در ایران

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

تحقق رونق تولید با فروش کالاهای فرهنگی دانشگاه ها

پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی

پاورپوینت کلید های صنعتی

پاورپوینت عوامل عریان شدن در روسازی آسفالتی

لزوم ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان پارس آباد

خسارت اولیه 7 هزار میلیارد تومانی به 5 کشت و صنعت نیشکر

پاورپوینت علم نانو در شیمی

موانع بکارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت سیستم حرارتی گرمایش از کف

پاورپوینت معماری خورشیدی غیر فعال

پاورپوینت مخازن تحت فشار ساختمان

پاورپوینت ساخت انواع سوسیس

پاورپوینت کاهگل

استخدام نیروی بخش مذاکره و فروش جهت یک گروه در مشهد

تهران | جدیدترین نرخ های اجاره مسکن

تلاش دولت برای سهمیه بندی بنزین با چراغ سبز مجلس

دولت بر جبران خسارت های مردم سیل زده تأکید دارد/سیلاب بهانه سدسازی جدید نشود

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

افت سهام آسیایی از بالاترین سطح 9 ماهه

خرید و فروش طلای دست دوم ممنوع است

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

پاورپوینت برند یا مارک تجاری

پاورپوینت آمار و احتمالات

رشد اندک دلار و یورو در ایستگاه پایانی هفته/ کاهش قیمت 15 واحد پولی در بانک مرکزی

پاورپوینت چگونگی کار با گچ نکات و دانستنی ها

بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع

پاورپوینت طراحی محصولات از ایده تا تولید

پاورپوینت روش های تولید، اجرا و نگهداری مخلوط آسفالت سرد

پاورپوینت فضای پشت بام ساختمان ها و استفاده کاربردی از آن

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

از «ایمنی غذایی» تا «امنیت غذایی»

29 هزار معاینه در پزشکی قانونی استان زنجان انجام شد

تابستان سخت اجاره نشین ها با قراردادهای عجیب و نجومی

پاورپوینت تاسیسات حرارتی ساختمان

پاورپوینت اثر اولتراسونیک بر روی نگهداری مواد غذایی

پاورپوینت تلغیظ شربت

پاورپوینت عایق کاری حرارتی رطوبتی ساختمان و راه کارهای آن

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت شیرهای طعم دار

میزان دقیق افزایش حقوق ها در سال 98 چقدر خواهد بود + جدول

قیمت طلا و سکه امروز 98/01/29

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت های پالایش نفت کشور)

تغییرات اقلیمی مهمترین معضل بخش کشاورزی است

پاورپوینت فناوری نانودربسته بندی مواد غذایی

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

آژانس های مسافرتی به مرخصی اجباری رفتند

هدایت سرمایه مردم به سوی تولید/ نگاه ویژه به صنعت نساجی و پوشاک

پاورپوینت شاخص های بهره وری و تعیین و محاسبه آنها-

38 درصد فارغ التحصیلان بیکارند/گره کور اشتغال تحصیلکرده ها+جدول

اعطای 5 هزار وام قرض الحسنه به سیل زدگان/ سقف وام 5 میلیون تومان

پاورپوینت شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری

تبلور همبستگی و انسجام ملی برای کمک به سیل زدگان/لزوم تقویت همدلی برای عبور از مشکلات سیل

جریمه بانک ایتالیایی به دلیل دور زدن تحریم ها

پاورپوینت سیاستهای جمعیتی _ تعریف انواع سیاستهای جمعیتی

پاورپوینت سیستم های ساختمانی و سازه ای

پاورپوینت غذاهای عملگر

آپارتمان های 120 متری در تهران چند می ارزند؟

تبلور همبستگی و انسجام ملی برای کمک به سیل زدگان/لزوم تقویت همبستگی برای عبور از مشکلات سیل

قیمت پایه هیات واگذاری برای ماشین سازی تبریز

رایزنی برای تثبیت ارز نیمایی واردات گوشت

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته