مطالب مرتبط:
پاورپوینت سیستم های هزینه یابی
سیستم هزینه یابی در شرکت های گاز هرمزگان راه اندازی می شود
طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
دانلود پاورپوینت سیستم ها و روشهای بایگانی (فصل نهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)
نخستین سامانه (VTM) با هدف کاهش هزینه ها توسط بانک پارسیان راه اندازی شد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 25 فروردین 1398 ساعت 01:222019-04-13اقتصادي

تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی بانک پارسیان و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن


عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه ها با کاربست ابزارها انجام می دهد.

- دسته بندی: امروز, 01:25 مدیریت هزینه : عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه ها با کاربست ابزارها انجام می دهد.

که با توجه به مقاله منبع در این پژوهش مدیریت هزینه را با دو بعد شناسایی و کنترل هزینه یابی مالی و غیر مالی مورد بررسی قرارمی دهیم.

آقای عالی ور در کتاب خود می گوید: سود یا زیان خالص به ترتیب عبارتست از مازاد یا کمبود درآمدها نسبت به هزینه های برای یک دوره مالی معین که معرف افزایش یا کاهش خالص در حقوق صاحبان سرمایه و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود.

درنتیجه این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر مدیریت هزینه با سودآوری بانک پرداخته شده است.

روش نمونه گیری دراین پژوهش، نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد.

جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک پارسیان استان کردستان (346نفر) است که باتوجه به آن حجم نمونه از طریق فرمول کوچران، برابر 182 نفر تعیین شد.

اهداف این تحقیق کاربردی و مهمترین آن بررسی اینکه آیا مدیریت صحیح هزینه ها می تواند از طریق کاهش هزینه ها، سود را در بانک پارسیان افزایش داد.

و روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

داده های مربوط به متغیرها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، جمع آوری گردید.

بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار علوم اجتماعی (spss) انجام پذیرفت.

نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این است که رابطه بین سیستم هزینه یابی کارآمد و سودآوری بانکها معنادار است و رابطه بین شناسایی و کنترل هزینه های مالی و همچنین غیرمالی با سودآوری نیز معناداراست بدین طریق فرضیه های اصلی و فرعی این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

و چون عدد بدست آمده برای هزینه های غیرمالی بیشتر بوده تاثیر این مولفه بر سودآوری بانکها به مراتب بیشتر از هزینه های مالی می باشد و و با آزمون کروسکال-والیس متوجه شدیم که نظریات کارکنان (از نظر جنسیت، سابقه کار، سن، پست سازمانی، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات) راجع به مدیریت هزینه وسودآوری سازمان یکسان نمی باشد.

فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه.

2 1-2 بیان مساله.

3 1-3 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق.

5 1-4 متغیرهای تحقیق.

6 1-5 پرسش‎های تحقیق.

7 1-6 اهداف تحقیق.

7 1-7 فرضیه‎های تحقیق.

8 1-8 روش تحقیق.

9 1-9 قلمرو تحقیق.

9 1-10 مدل تحقیق.

10 1-11 تعاریف عملیاتی.

10 1-12 ساختار تحقیق.

11 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1 بخش اول: مبانی نظری.

14 2-1-1 مقدمه.

14 2-2 بخش اول: مبانی نظری مدیریت هزینه.

16 2-2-1 مقدمه.

16 2-2-2 تعریف هزینه، اصطلاحات و طبقه بندی آن.

16 2-2-2-1 طبقه بندی هزینه ها.

17 2-2-2-2 هزینه و کاهش هزینه ها.

23 2-2-3 مدیریت هزینه.

25 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 2-2-4 ساختار هزینه گذاری موسسه های بانکی.

31 2-2-4-1 طبقه بندی هزینه ها در موسسه های بانکی.

33 2-2-4-2 سیستم های هزینه گذاریهای جزیی.

34 2-2-4-3 سیستم های هزینه گذاریهای کامل.

34 2-2-5 محدودیتهای سیستم های هزینه گذاری سنتی در بانکهای پس انداز 35 2-2-6 اهداف و نظام مدیریت هزینه.

36 2-2-7 انواع استراتژیهای مدیریت هزینه.

39 2-2-7-1 طبقه بندی استراتژیهای مدیریت هزینه.

40 2-2-7-2- محتوای تحلیل استراتژیهای هزینه.

41 2-3 بخش دوم: مبانی نظری سودآوری.

43 2-3-1 مقدمه.

43 2-3-2 تعریف سود.

44 2-3-3 مربوط بودن مفهوم سود.

44 2-3-4 مفهوم سنتی سود حسابداری.

46 2-3-5 ماهیت مفهوم اقتصادی سود.

46 2-3-6 پیش بینی سود.

47 2-3-7 سودآوری چیست؟.

48 2-3-8 نسبتهای سودآوری.

49 2-3-8-1 نسبت سود ناخالص به فروش.

50 2-3-8-2 نسبت سود عملیاتی به فروش.

51 2-3-8-3 نسبت سود خالص به فروش.

52 2-3-8-4 بازده کل داراییها.

52 2-3-8-5 خالص بازده داراییها.

54 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 2-3-8-6 نسبتهای نشان دهنده سودآوری برحسب سرمایه گذاری 54 2-3-8-7 نسبتهای نشان دهنده سودآوری برحسب فروش.

55 2-3-9 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیتهای اقتصادی) 56 2-3-9-1 سود به عنوان معیار کارآیی.

57 2-3-9-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی.

58 2-3-10 نگاهی به سازمان مورد مطالعه (بانک پارسیان) 60 2-4 بخش سوم: پیشینه تحقیق.

63 2-4-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.

63 2-4-1-1 مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران.

63 2-4-1-2 مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران 72 2-4-2 مدل تحلیلی.

72 فصل سوم: روش انجام تحقیق 3-1 مقدمه.

75 3-2 روش تحقیق.

76 3-2-1 از نظر زمانی.

76 3-2-2 از نظر هدف.

77 3-2-3 از نظر چگونگی بدست آوردن داده ها.

77 3-2-4 از نظر روش گردآوری اطلاعات.

77 3-3 مقیاس پرسش نامه ها.

79 3-4 جامعه آماری.

80 3-5 روش نمونه گیری.

80 3-6 حجم نمونه.

81 3-7 روایی و پایایی ابزار تحقیق.

82 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 3-7-1 روایی ابزار اندازه گیری.

82 3-7-2 پایایی ابزار اندازه گیری.

82 3-9 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها83 فصل چهارم: تجـزیه و تحـلیل داده هـا 4-1 مقدمه.

86 4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی و عمومی به کمک آمار توصیفی 87 4-2-1 خصوصیات جامعه آماری.

87 4-2-2 آمار توصیفی سئوالات.

93 4-2-2-1 متغیر مستقل (مدیریت هزینه).

93 4-2-2-2 متغیر وابسته (سودآوری).

95 4-2-3 آزمون ضریب همبستگی پیرسون.

96 4-2-3-1 فرضیه اصلی.

97 4-2-3-2 فرضیه فرعی1.

98 4-2-3-2 فرضیه فرعی2.

98 4-2-4 آزمون کروسکال - والیس.

99 4-2-4-1 آزمون کروسکال- والیس بین جنسیت کارکنان و متغیر مدیریت هزینه.

99 4-2-4-2 آزمون کروسکال- والیس بین جنسیت کارکنان و متغیر سودآوری 99 4-2-4-3 آزمون کروسکال- والیس بین سن کارکنان و متغیر مدیریت هزینه.

100 4-2-4-4 آزمون کروسکال- والیس بین سن کارکنان و متغیر سودآوری 100 4-2-4-5 آزمون کروسکال- والیس بین سابقه خدمت کارکنان و متغیر سودآوری.

101 4-2-4-6 آزمون کروسکال- والیس بین سابقه خدمت کارکنان و متغیر سودآوری.

101 4-2-4-7 آزمون کروسکال- والیس بین میزان تحصیلات کارکنان و متغیر مدیریت هزینه.

102 4-2-4-8 آزمون کروسکال- والیس بین میزان تحصیلات کارکنان و متغیر سودآوری.

102 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 4-2-4-9 آزمون کروسکال- والیس بین رشته تحصیلی کارکنان و متغیر مدیریت هزینه.

103 4-2-4-10 آزمون کروسکال- والیس بین رشته تحصیلی کارکنان و متغیر سودآوری.

103 4-2-4-11 آزمون کروسکال- والیس بین پست سازمانی کارکنان و متغیر مدیریت هزینه.

104 4-2-4-12 آزمون کروسکال- والیس بین پست سازمانی کارکنان و متغیر سودآوری.

104 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1 مقدمه.

106 5-2 بحث و نتیجه گیری.

106 5-2-1 نتیجه گیری براساس آمار توصیفی.

106 5-2-2 نتیجه گیری فرضیات.

107 5-2-3 نتیجه گیری آزمون کروسکال - والیس.

108 5-2-4 نتیجه گیری با توجه به تحقیق های انجام شده.

108 5-3 موانع تحقیق.

110 5-4 پیشنهادها.

110 5-4-1 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق.

110 5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی.

111 فهرست منابع و مأخذ.

112 پیوست ها چکیده لاتین فهرست جداول عنوان صفحه جدول 1-1.

22 جدول 2-2 مقایسه مبانی نظری رویکردهای مدیریت هزینه30 جدول 3-1 ارتباط سئوالات با ابعاد.

78 جدول 3-2 مقیاس پرسش نامه ها.

79 جدول 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه.

82 جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت.

87 جدول 4-2 توزیع فراوانی سن.

88 جدول 4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت.

89 جدول 4-4 توزیع فراوانی تحصیلات.

90 جدول 4-5 توزیع فراوانی رشته تحصیلی.

91 جدول 4-6 توزیع فراوانی پست سازمانی.

92 جدول 4-7 توزیع فراوانی سئوالات مدیریت هزینه.

93 ادامه جدول 4-7 توزیع فراوانی سئوالات مدیریت هزینه.

93 جدول 4-8 توزیع فراوانی سئوالات سودآوری.

95 جدول 4-9 ضریب همبستگی فرضیه اصلی.

96 جدول 4-10 ضریب همبستگی فرضیه فرعی 1.

97 جدول 4-11 ضریب همبستگی فرضیه فرعی 2.

98 جدول4-12 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و مدیریت هزینه 99 جدول4-13 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و سودآوری 99 جدول4-14 آزمون کروسکال- والیس، سن کارکنان و مدیریت هزینه100 جدول4-15 آزمون کروسکال- والیس، سن کارکنان و سودآوری100 جدول4-16 آزمون کروسکال- والیس، سابقه خدمت کارکنان و سودآوری 101 جدول4-17 آزمون کروسکال- والیس، سابقه خدمت کارکنان و سودآوری 101 ادامه فهرست جداول عنوان صفحه جدول 4-18 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و مدیریت هزینه102 جدول4-19 آزمون کروسکال- والیس، میزان تحصیلات کارکنان و سودآوری.

102 جدول4-20 آزمون کروسکال- والیس، رشته تحصیلی کارکنان و مدیریت هزینه.

103 جدول4-21 آزمون کروسکال- والیس، رشته تحصیلی کارکنان و سودآوری.

103 جدول4-22 آزمون کروسکال- والیس، پست سازمانی کارکنان و مدیریت هزینه.

104 جدول4-23 آزمون کروسکال- والیس، پست سازمانی کارکنان و سودآوری104 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.

87 نمودار 4-2 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان.

88 نمودار 4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.

89 نمودار 4-4 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.

90 نمودار 4-5 توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان91 نمودار 4-6 توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان92 فهرست شکل ها عنوان صفحه شکل 1-1 رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته.

6 شکل 1- 2 رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیل کننده 7 شکل 2-1 دسته بندی هزینه ها براساس کارکرد.

19 شکل 2-2 طبقه بندی های مختلف از هزینه ها.

21 شکل 2-3 نظام اصلی مدیریت هزینه.

37 شکل 2-4 خودارزیابی مستمر.

37 شکل 2-5 تعهد و اعتقاد مدیریت عالی.

38 شکل 2-6 مشارکت کارکنان.

39 شکل 2-7 ارتباط بین روشهای مختلف.

59
کلید واژه ها: هزینه - مدیریت - بانک پارسیان - مالی - بانک - پارسیان - کاهش - رابطه - همبستگی - کارکنان - استان کردستان - تصادفی - افزایش - علوم اجتماعی - اندازه گیری - رشته تحصیلی - تامین - همراه - کاهش هزینه - نرم افزار - عالی - حسابداری - اجتماعی - اطلاعات - کاربردی - کردستان - سرمایه - فرمول - میزان - آزمون

آخرین اخبار سرویس:
پاورپوینت سیسکو و نقش آن در تکنولوژی

استخدام برنامه نویسphp در شرکت تجارت الکترونیک ایساتیس درتهران

برنامه ریزی گسترده هوآوی برای بازار خودرو در سال 2019

متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند

کمک 130 میلیاردی مردم در سیل اخیر نشانه اعتماد مردم به هلال احمر است

آمادگی کارخانه های چایسازی برای خرید از چایکاران

یک گروه پشت 5 شرکتی که 33 میلیارد از پول مردم را به جیب زدند

میلیاردر بودن هم کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد

برای کودکم کالسکه بخرم یا نخرم؟

رشد سریع ناخن با چند روش موثر خانگی

موج جدید ورود ملخ های صحرایی در راه سیستان و بلوچستان

دلیل پیدایش دلالان مسکن مهر/خرید و فروش مسکن مهر تنها با کد رهگیری

داشتن شناسه شهاب برای همه مشتریان بانکی اجباری شد

16 درصد ایرانی های بالای 15 سال آرتروز دارند/ حساسیت بهاری و شگردهای غذایی

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت

دانلود فایل مناطق اقلیمی

پاورپوینت مروری بر دکوراسیون فضای خانگی در ژاپن

هدف پاکسان جلب رضایت مشتری است

برگزاری  کارگاه آشنایی با حوزه بانکداری الکترونیک توسط بانک ملی ایران در نمایشگاه

فرماندار تبریز: نیروگاه حرارتی نیازمند ارتقای فناوری است

ضرورت حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال در کشور

فرماندار تبریز: نیروگاه حرارتی نیازمند ارتقای فناوری است

برای امنیت دریایی سواحل مکران با تمام توان تلاش خواهیم کرد

استخدام راننده به همراه وانت جهت توزیع محصولات غذایی در مشهد

استخدام نیروی خدماتی جهت همکاری در رستوران در رشت

نرخ حق الوکاله سپرده های سال 98 بانک تجارت سه درصد تعیین شد

خیز سکه به مرز 5 میلیونی؛ دلار درجا زد

آبگرفتگی برخی از معابر شهرآشار در پی بارش باران

برای امنیت دریایی سواحل مکران با تمام توان تلاش خواهیم کرد

کمک 2 و نیم میلیاردی فرهنگیان به سیل زدگان

موانع و ممدات تامین اجتماعی

معلولان شیروان دغدغه مسکن دارند

قیر طلا شد

پاورپوینت درس برنامه سازی کامپیوتر9

پاورپوینت سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی ؟

پاورپوینت ایمنی در ساختمان

برگزاری پنجمین جلسه از دادگاه جرائم اقتصادی اصفهان/ تاجر صوری پای میز محاکمه ایستاد

مدیرعامل سازمان منطقه کیش از نیروگاه شماره 2 بازدید کرد

خسارت 30درصدی باغات بر اثر سرمازدگی

مدیرعامل سازمان منطقه کیش از نیروگاه شماره 2 بازدید کرد

دولت متعهد است تا همه خسارت های وارد شده در سیل به مردم جبران شود

18 تفاهم نامه سرمایه گذاری در بجستان امضا شد

خسارت سیل به 76مزرعه پرورش ماهی در الیگودرز

رکورد شکنی هرمزگان در ورود گردشگر /توسعه گردشگری راه نجات از اقتصاد نفتی

تقاضا برای گردشگری دریایی بیش از امکانات و تجهیزات موجود است/از سازندگان شناور های دریایی حمایت می کنیم

41 هزار عنوان کتاب شامل ارز نیمایی می شوند

میلیاردر بودن هم کفاف هزینه های زندگی امروز را نمی دهد

حکم حسین هدایتی صادر شد

استخدام بازاریاب حضوری فروش،حسابدار آقا در البرز و تهران

استخدام کارمند مالی مسلط به امور حسابداری و آفیس در تهران

پاورپوینت انواع زمین شناسی و استخراج نفت

جشنواره سلامت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس گشایش یافت

اجرای طرح ملی تاپ دربوشهر آغاز شد

کشت غلات دیم در قزوین 10 درصد افرایش یافت

عراق: واردات گاز از ایران را برغم اقدام آمریکا ادامه می دهیم

عراق: واردات گاز از ایران را برغم اقدام آمریکا ادامه می دهیم

کشت غلات دیم در قزوین 10 درصد افرایش یافت

اجرای طرح ملی تاپ دربوشهر آغاز شد

افزایش چشمگیر عوارض سالیانه خودرو با یک قانون عجیب!

باید کمیته حمایت از تولید و اشتغال ایجاد شود

غیب پرور خبر داد: رونمایی از طرح جهاد همبستگی ملی/ بازسازی 13600 واحد مسکونی در مناطق سیل زده

لوازم خانگی سیل زدگان پل دختر باید در طرح «جهاد همبستگی ملی» تأمین شود

پاورپوینت آب بندی بتن

استخدام کارشناس الکترونیک در شرکت تولید کننده بردهای الکترونیک

اتمام بازسازی مناطق سیل زده کشور طی 9 ماه آتی

استخدام مدیر مالی در یک موسسه اتومبیل کرایه معتبر در تهران

تمهیدات دولت برای خرید تضمینی گندم در سال 98

تقدیر از عملکرد استانداری البرز در بارش های اخیر

متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند

حقوق کم تر از 2 میلیون تومان چند درصد افزایش دارد؟

افزایش قیمت طلای سیاه اوپک

اما و اگرهای سه سناریو برای نرخ بنزین

تحویل 4600 مسکن به خانوارهای دارای دو معلول

قیر حکم طلا پیدا کرده

پاورپوینت جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد

پاورپوینت-بادگیرها و اصول طراحی آنها-

یک میلیارد ریال کالای قاچاق در دورود کشف شد

صادرات گوسفند ممنوع شد

میلیاردر بودن هم کفاف هزینه های نجومی این روزها را خواهد داد؟

فیلم| سکته همزمان سه متهم بانک سرمایه!

شهرستان کوهرنگ مستعد سرمایه گذاری در بخش گردشگری است

خسارت سیل به 76 مزرعه پرورش ماهی در الیگودرز

قطار گردشگری مزداوند راه اندازی شد

شهرستان کوهرنگ مستعد سرمایه گذاری در بخش گردشگری است

پاورپوینت پوشش حفاظتی سکوهای دریایی

دعوت به همکاری کارآموز جهت یک شرکت هواپیمایی در تهران

با پرفروش ترین بازی های ماه مارس 2019 آشنا شوید!

وزیر صنعت: باید برخورد با تخلف از مبدا تولید و عرضه آغاز شود

سکته همزمان سه متهم بانک سرمایه!

قیمت نفت در آستانه ثبت رکورد

افزایش 4 میلیون نفری یارانه بگیران

333 هزار واحد اقتصادی تهران در سال گذشته بازرسی شدند

زمینه اشتغال 26 هزار نفر با همت بنیاد علوی فراهم شد

خسارت 30درصدی باغات براثر سرمازدگی

مناطق سیلزده کشور تا 9 ماه آینده بازسازی می شود

پاورپوینت انواع بلوک

استخدام مدیر برنامه ریزی و انبارها،کارشناس سیستم ها و روش ها

عکسهای منتخب ایرنا-فروردین 98

سربازان گمنام امام زمان از 209 میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری کردند

حوادث فوتی ناشی از کار در کهگیلویه و بویراحمد کاهش یافت

تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی بانک پارسیان و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن

تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی بانک پارسیان و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن