عنوان تصاویر
پنجشنبه، 28 شهریور 1398 - Thu, 19th Sep 2019
 

پست الکترونیکی:

 
 
اخبار نمایشگاه اتومبیل - صفحه نهم   بروزرسانی: 07:31
161 -
  قیمت خودرو سه شنبه 98/02/24+ جدول
شما نیوز - اقتصادی - 4  ماه پیش - سه شنبه 24 اردیبهشت 1398، ساعت 09:57 - - 47274776


قیمت خودرو سه شنبه 98/02/24+ جدول - یکشنبه98/02/22 *قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


162 -
  قیمت خودرو دوشنبه 98/02/23+ جدول
شما نیوز - اقتصادی - 4  ماه پیش - دوشنبه 23 اردیبهشت 1398، ساعت 09:57 - - 47262112


قیمت خودرو دوشنبه 98/02/23+ جدول - یکشنبه98/02/22 *قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


163 -
  تاکنون چند دستگاه سایپا رهام تولید شده است؟
گسترش نیوز - اقتصادی - 4  ماه پیش - یکشنبه 22 اردیبهشت 1398، ساعت 14:17 - - 47254007


از زمانی که سایپا رهام برای نخستین بار در نمایشگاه اتومبیل شیراز 1397 با شعار «ایرانی جدید» رونمایی شد، تقریبا 10 ماه می گذرد. اتومبیلی که می تواند رقیب خوبی برای خودروهای سدان چینی در ...


164 -
  قیمت خودرو یکشنبه 98/02/22+ جدول
شما نیوز - اقتصادی - 4  ماه پیش - یکشنبه 22 اردیبهشت 1398، ساعت 10:07 - - 47249574


قیمت خودرو یکشنبه 98/02/22+ جدول - یکشنبه98/02/22 *قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


165 -
  قیمت خودرو جمعه 98/02/20 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 4  ماه پیش - جمعه 20 اردیبهشت 1398، ساعت 10:17 - - 47228548


دوشنبه 98/02/16*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های مالیات (بر مبنای 9%) و عوارض ارزش ...


166 -
  قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/19 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 4  ماه پیش - پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398، ساعت 10:27 - - 47220435


قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/19 + جدول - دوشنبه 98/02/16*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


167 -
  قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/18 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398، ساعت 10:37 - - 47208844


قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/18 + جدول - دوشنبه 98/02/16*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


168 -
  قیمت خودرو سه شنبه 98/02/17 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 4  ماه پیش - سه شنبه 17 اردیبهشت 1398، ساعت 10:27 - - 47196318


قیمت خودرو سه شنبه 98/02/17 + جدول - دوشنبه 98/02/16*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


169 -
  قیمت خودرو دوشنبه 98/02/16 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - دوشنبه 16 اردیبهشت 1398، ساعت 10:37 - - 47183746


قیمت خودرو دوشنبه 98/02/16 + جدول - دوشنبه 98/02/16*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


170 -
  قیمت خودرو یکشنبه 98/02/15 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - یکشنبه 15 اردیبهشت 1398، ساعت 10:27 - - 47170186


قیمت خودرو یکشنبه 98/02/15 + جدول - پنجشنبه 98/02/12*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


171 -
  قیمت انواع خودرو سواری، امروز شنبه 14 اردیبهشت 98 + جدول
پندار آنلاین - اقتصادی - 5  ماه پیش - شنبه 14 اردیبهشت 1398، ساعت 12:07 - - 47159572


قیمت انواع خودرو سواری، امروز شنبه 14 اردیبهشت 98 بر اساس قیمت کارخانه و بازار آزاد به شرح زیر می باشد. - قیمت های بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در ...


172 -
  قیمت خودرو شنبه 98/02/14 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - شنبه 14 اردیبهشت 1398، ساعت 10:27 - - 47157705


پنجشنبه 98/02/12*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های مالیات (بر مبنای 9%) و عوارض ارزش ...


173 -
  قیمت خودرو جمعه 98/02/13 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - جمعه 13 اردیبهشت 1398، ساعت 10:17 - - 47149810


جمعه 98/02/13*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های مالیات (بر مبنای 9%) و عوارض ارزش ...


174 -
  قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/12 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398، ساعت 10:07 - - 47141069


قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/12 + جدول - پنجشنبه 98/02/12*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


175 -
  قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/11 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398، ساعت 10:17 - - 47128132


قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/11 + جدول - چهارشنبه 98/02/11*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه ...


176 -
  قیمت خودرو سه شنبه 98/02/10 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - سه شنبه 10 اردیبهشت 1398، ساعت 11:07 - - 47115276


قیمت خودرو سه شنبه 98/02/10 + جدول - سه شنبه 98/02/10*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


177 -
  قیمت خودرو دوشنبه 98/02/9 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - دوشنبه 9 اردیبهشت 1398، ساعت 10:17 - - 47101018


قیمت خودرو دوشنبه 98/02/9 + جدول - دوشنبه 98/02/9 *قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


178 -
  قیمت خودرو یکشنبه 98/02/8 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - یکشنبه 8 اردیبهشت 1398، ساعت 10:07 - - 47086708


قیمت خودرو یکشنبه 98/02/8 + جدول - یکشنبه 98/02/8 *قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های ...


179 -
 

بنز GLA45 فول 2017 را بشناسید +عکس


جنوب نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - شنبه 7 اردیبهشت 1398، ساعت 18:25 - - 47081107


شرکت «مرسدس بنز» در نمایشگاه اتومبیل 2013 شانگهای، طرح مفهومی اولین نمونه کراس اوور خود را با نام «GLA» به نمایش گذاشت. - شرکت مرسدس بنز در نمایشگاه اتومبیل 2013 شانگهای، طرح مفهومی اولین ...


180 -
  قیمت خودرو شنبه 98/02/7 + جدول
شما نیوز - اقتصادی - 5  ماه پیش - شنبه 7 اردیبهشت 1398، ساعت 09:47 - - 47072242


شنبه 98/02/7:*قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.*بهای فروش شامل هزینه های مالیات (بر مبنای 9%) و عوارض ارزش ...