عنوان تصاویر
دوشنبه، 28 اسفند 1396 - Mon, 19th Mar 2018
 

 
اخبار استخدام - صفحه شانزدهم   بروزرسانی: 06:45
301 -
  استخدام صندوقدار خانم جهت همکاری با کافه شمرون در تهران
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:06 - - 41868588


به صندوقدار خانم جهت همکاری با کافه شمرون در تهران نیازمندیم. - " انتشار در یکشنبه 27 اسفند 1396 محتوا گذار هشت امروز به صندوقدار خانم جهت همکاری با کافه شمرون در تهران نیازمندیم.متقاضیان ...


302 -
  استخدام تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه بسته بندی در کرج
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:06 - - 41868587


به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه بسته بندی در کرج نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. ...


303 -
  استخدام تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش در کرج
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:06 - - 41868585


به تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش در کرج (محدوده 45 متری گلشهر) نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت ...


304 -
  استخدام تعدادی نیرو در امور تولیدی در کرج
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868562


به تعدادی خانم و آقا در امور تولیدی در کرج نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک ...


305 -
  استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در شهر مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868561


به پزشک عمومی جهت همکاری با درمانگاه در شیفت صبح و عصر در شهر مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی ...


306 -
  استخدام چند کارگر ساده و ماهر جهت کارواش در شهر مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868560


به چند کارگر ساده و ماهر جهت کارواش در شهر مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا ...


307 -
  استخدام تعدادی فروشنده جهت شیرینی فروشی دربار در کرج
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868559


به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در شیرینی فروشی دربار (محفل نو) در کرج (محدوده مهرشهر) نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر ...


308 -
  استخدام کارگر ساده جهت کار فنی در شهر مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868558


به کارگر ساده جهت کار فنی در شهر مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر ...


309 -
  استخدام پیک موتوری جهت رستوران در کرج
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868557


به پیک موتوری جهت رستوران در کرج (محدوده انبار نفت) نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. ...


310 -
  استخدام فروشنده جهت نقره فروشی در شهر مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868556


به فروشنده جهت نقره فروشی در شهر مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر ...


311 -
  استخدام خیاط و فروشنده باتجربه جهت پارچه عاقبتی در مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868555


به خیاط و فروشنده باتجربه جهت پارچه عاقبتی در مشهد نیازمندیم. - " انتشار در یکشنبه 27 اسفند 1396 محتوا گذار هشت امروز به خیاط و فروشنده باتجربه جهت پارچه عاقبتی در مشهد نیازمندیم.متقاضیان ...


312 -
  استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا در کرج
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 08:01 - - 41868554


به پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا در کرج (محدوده مهرشهر) نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید.


313 -
  استخدام گرافیست باتجربه جهت شرکت هواپیمایی در شهر مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 07:56 - - 41868525


به گرافیست باتجربه جهت شرکت هواپیمایی در شهر مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. ...


314 -
  استخدام تعدادی راننده سواری با ماشین جهت آژانس در مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 07:56 - - 41868524


به تعدادی راننده سواری با ماشین جهت آژانس در مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا ...


315 -
  استخدام تعدادی برشکار و خیاط ماهر مبل راحتی در مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 07:56 - - 41868523


به تعدادی برشکار و خیاط ماهر مبل راحتی در مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا ...


316 -
  استخدام آبدارچی آشنا به آشپزی جهت همکاری در شهر مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 07:56 - - 41868522


به آبدارچی آشنا به آشپزی جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا ...


317 -
  استخدام کمک آشپز آقا جهت همکاری در کرج
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 07:56 - - 41868521


به یک نفر کمک آشپز آقا جهت همکاری در کرج نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک ...


318 -
  استخدام تعدادی پیک موتوری جهت همکاری با آشپزخانه در مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 07:51 - - 41868508


به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری با آشپزخانه در مشهد نیازمندیم. - " انتشار در یکشنبه 27 اسفند 1396 محتوا گذار هشت امروز به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری با آشپزخانه در مشهد نیازمندیم.متقاضیان ...


319 -
 

استخدام بازاریاب جهت همکاری با شمیم مارکت در شهر مشهد


ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 07:51 - - 41868507


به بازاریاب جهت همکاری با شمیم مارکت در شهر مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا ...


320 -
  استخدام آشپز حرفه ای با سابقه کار جهت رستوران در مشهد
ای استخدام - اقتصادی - 22  ساعت پیش - یکشنبه 27 اسفند 1396، ساعت 07:46 - - 41868490


به آشپز حرفه ای با سابقه کار جهت رستوران در مشهد نیازمندیم. - متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا ...

از سراسر وب
 

" " " "