فقط تصاوير
دوشنبه، 31 شهريور 1393 - Mon, 22nd Sep 2014
 
شبکه تبليغات خبري
 
آخرين اخبار پرتال اخبار دانشگاهي   بروزرساني: 21:42
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  استخدام کارمند و مدير توسعه بازار و فروش در کرسي رايانه
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 4  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 16:49 - - 22188605


کرسي رايانه بمنظور گسترش مراکز فروش سراسر کشور و هماهنگي مراکز فروش نيروي فعال با قدرت پيگيري بالا استخدام مينمايد. حقوق+مزايا و کميسيون پس ازطي دوره آزمايشي و آموزشي - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام ...


2 -
  استخدام مدير و کارشناس فروش آشنا با تجهيزات PIPING صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:29 - - 22184879


مدير و کارشناس فروش آشنا با تجهيزات PIPING صنايع نفت و گاز و پتروشيمي نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک ...


3 -
  استخدام مدير فروش و کارشناس فروش در زمينه فروش قطعات يدکي خودرو
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:29 - - 22184878


مدير فروش و کارشناس فروش در زمينه فروش قطعات يدکي خودرو نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام ...


4 -
  استخدام مدير فروش آشنا با شرکت هاي پخش تهران و شهرستانها
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:29 - - 22184877


مدير فروش آشنا با شرکت هاي پخش تهران و شهرستانها نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک ...


5 -
  استخدام مدير فروش و کارشناس فروش در يک شرکت معتبر تجاري
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:29 - - 22184876


مدير فروش و کارشناس فروش در يک شرکت معتبر تجاري نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک ...


6 -
  استخدام کارشناس مکانيک و کارشناس صنايع و مونتاژ کار صنعتي
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:29 - - 22184875


کارشناس مکانيک و کارشناس صنايع و مونتاژ کار صنعتي نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام ...


7 -
  استخدام مدير منابع انساني آشنا به نرم افزارهاي اداري
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:09 - - 22184280


مدير منابع انساني آشنا به نرم افزارهاي اداري نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک ...


8 -
  استخدام مدير اداري با تجربه و تسلط به امور اجرايي
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:09 - - 22184279


مدير اداري با تجربه و تسلط به امور اجرايي نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگري ...


9 -
  استخدام ديپلم فني و کارشناس نصب و تعميرات
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:09 - - 22184278


ديپلم فني و کارشناس نصب و تعميرات نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگري آگهي ...


10 -
  استخدام کارشناس الکترونيک يا مخابرات در زمينه راه اندازي و نگهداري تجهيزات
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 14:09 - - 22184277


کارشناس الکترونيک يا مخابرات در زمينه راه اندازي و نگهداري تجهيزات نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام ...


11 -
  استخدام مهندس برق و مهندس صنايع و استاد کار برق
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:49 - - 22183555


مهندس برق و مهندس صنايع و استاد کار برق نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگري ...


12 -
  استخدام مهندس برق با گرايش قدرت
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:49 - - 22183553


مهندس برق با گرايش قدرت نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگري آگهي استخدام ...


13 -
  استخدام کارشناس BMS و کارشناس شبکه
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:49 - - 22183552


کارشناس BMS و کارشناس شبکه نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگري آگهي استخدام ...


14 -
  استخدام تکنسين الکترونيک در زمينه مونتاژ و توليد بردهاي الکترونيک
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:49 - - 22183551


تکنسين الکترونيک در زمينه مونتاژ و توليد بردهاي الکترونيک نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر ...


15 -
  استخدام مهندس مخابرات مسلط به طراحي سيستم هاي PABX PA/GA
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:49 - - 22183550


مهندس مخابرات مسلط به طراحي سيستم هاي PABX PA/GA نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگري ...


16 -
  استخدام کارشناس شبکه و امنيت و کارشناس فروش
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:49 - - 22183549


کارشناس شبکه و امنيت و کارشناس فروش نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگري آگهي ...


17 -
  استخدام کارشناس شيفت آشنا به مباني سخت افزار و اصول شبکه
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 7  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:49 - - 22183548


کارشناس شيفت آشنا به مباني سخت افزار و اصول شبکه نيازمنديم . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک ...


18 -
  استخدام منشي، طراح وب و نيروي خدماتي در مازندران
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 8  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:29 - - 22182930


شرکت نيکو تدبيرگران هوشمند ارائه دهنده خدمات مشاوره مديريت در ساري جهت تکميل بخشي از نيروي انساني خود نياز به مشاغل ذيل دارد : 1) منشي و مسئول امور دفتري (خانم) مسلط به Office و آشنا به زبان انگليسي - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري ...


19 -
 

استخدام کارشناس فروش در شرکت فناوران نوانديش ويژن در تهران


پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 8  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:29 - - 22182929


به اطلاع مي رساند شرکت ويژن برگزار کننده رويدادهاي تخصصي و مجري پروژه ها در حوزه بازاريابي و برندينگ، به منظور تکميل کادر تخصصي موردنياز از علاقمندان با شرايط زير دعوت به همکاري مي نمايد - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام ...


20 -
  برنامه دپارتمان ارشد و دکتري مديريت و مديريت اجرايي
پرتال اخبار دانشگاهي - دانش - 8  ساعت پيش - دوشنبه 31 شهريور 1393، ساعت 13:29 - - 22182928


برنامه دوره پاييز 93 کلاس هاي درس و تست آمادگي کنکور دکتري مديريت و کارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA به شرح ذيل اعلام مي گردد . - نتايج کارشناسي ارشد 93 نتايج ارشد 93 دفترچه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امريه سربازي استخدام تامين اجتماعي استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذيرش بدون کنکور منابع کارشناسي ارشد منابع دکتري استخدام شهرداري آگهي استخدام پليس استخدام نيروي انتظامي دانشگاه پيام ...


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
 
نيازمندي ها