فقط تصاوير
شنبه، 29 شهريور 1393 - Sat, 20th Sep 2014
 
شبکه تبليغات خبري
 
جدول کامل بازيهاي جام جهاني فوتبال 2010 در افريقاي جنوبي   بروزرساني: 08:25

اين رقابت ها از روز يازدهم ژوئن برابر با 21 خرداد با ديدار تيم هاي ملي آفريقاي جنوبي و مکزيک آغاز خواهد شد و يکشنبه25 ژوئن برابر با 20 تير با انجام ديدار فينال به پايان مي رسد.
 برنامه زماني و مکاني اين مسابقات به وقت تهران به شرح زير اعلام شده است: (اختلاف ساعت بين ژوهانسبورگ با تهران 2:30 ساعت است يعني ساعت 12:00 ظهر در ژوهانسبورگ معادل 14:30 در تهران است.تهران 2:30 ساعت جلوتر است.)

 گروه A
آفريقاى جنوبى، مکزيک، اروگوئه و فرانسه 
 

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

1

جمعه ۲۱ خرداد (ساعت ۱۸و ۳۰ دقيقه)

ژوهانسبورگ

آفريقاى جنوبى

  

مکزيک

2

جمعه ۲۱ خرداد (ساعت ۲۳)

کيپ تاون

اروگوئه

  

فرانسه

17

چهارشنبه، ۲۶ خرداد (ساعت ۲۳)

پرتوريا

آفريقاى جنوبى

  

اروگوئه

18

پنج شنبه ۲۷ خرداد (ساعت ۲۳)

يولوکوانه

فرانسه

  

مکزيک

33

سه شنبه اول تير (ساعت ۱۸ و ۳۰ دقيقه)

روشتنبورگ

مکزيک

  

اروگوئه

34

سه شنبه اول تير (ساعت ۱۸ و ۳۰ دقيقه)

مانگونانگ

فرانسه

  

آفريقاى جنوبى

 

گروهB
آرژانتين- نيجريه- کره جنوبى و يونان
 

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

1

شنبه ۲۲ خرداد (ساعت ۱۸و۳۰ دقيقه)

ژوهانسبورگ

آرژانتين

  

نيجريه

2

شنبه ۲۲ خرداد(ساعت ۱۶)

بندر اليزابت

کره جنوبى

  

يونان

17

پنج شنبه ۲۷ خرداد (ساعت ۱۸و۳۰ دقيقه)

مانگونانگ

يونان

  

نيجريه

18

پنج شنبه ۲۷ خرداد (ساعت ۱۶)

ژوهانسبورگ

آرژانتين

  

کره جنوبى

33

سه شنبه اول تير(ساعت ۲۳)

دوربان

نيجريه

  

کره جنوبى

34

سه شنبه اول تير (ساعت ۲۳)

پولوکوانه

يونان

  

آرژانتين

  

گروه C
انگلستان- آمريکا- الجزاير و اسلوونى
 

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

1

شنبه ۲۲ خرداد (ساعت ۲۳)

روشتنبورگ

انگلستان

  

آمريکا

2

يکشنبه ۲۳ خرداد( ۱۶ )

پولوکوانه

الجزاير

  

اسلوونى

17

جمعه ۲۸ خرداد (۱۸ و ۳۰ دقيقه)

ژوهانسبورگ

اسلوونى

  

آمريکا

18

جمعه۲۸ خرداد (ساعت ۲۳)

کيپ تاون

انگستان

  

الجزاير

33

چهارشنبه  ۲ تير( ۱۸ و ۳۰ دقيقه)

بندر اليزابت

اسلوونى

  

انگلستان

34

چهارشنبه ۲ تير(۱۸ و ۳۰ دقيقه)

پرتوريا

آمريکا

  

الجزاير

 

 گروهD
آلمان- استراليا- صربستان و غنا
 

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

7

يکشنبه ۲۳ خرداد (ساعت ۲۳)

دوربان

آلمان

  

استراليا

8

۲۳ يکشنبه خرداد (ساعت ۱۸و۳۰ دقيقه)

پرتوريا

صربستان

  

غنا

21

جمعه ۲۸ خرداد (ساعت ۱۶)

بندر اليزابت

آلمان

  

صربستان

24

سه شنبه ۲۹ خرداد (ساعت ۱۸و۳۰ دقيقه)  

روشتنبورگ

غنا

  

استراليا

39

چهارشنبه۲ تير (ساعت ۲۳)

ژوهانسبوگ

غنا

  

آلمان

40

چهارشنبه ۲ تير (ساعت ۲۳)

نلسپروئيت

استراليا

  

صربستان

 

گروه E
هلند- دانمارک- ژاپن - کامرون
 

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

9

دوشنبه ۲۴ خرداد( ۱۶)

ژوهانسبورگ

هلند

  

دانمارک

10

دوشنبه ۲۴ خرداد ( ۱۸و۳۰ دقيقه)

مانگوتانگ

ژاپن

  

کامرون

25

شنبه ۲۹ خرداد(ساعت ۱۶)

دوربان

هلند

  

ژاپن

26

شنبه ۲۹ خرداد(ساعت ۲۳)

پرتوريا

کامرون

  

دانمارک

43

پنج شنبه ۳تير (ساعت۲۳ )

روشتنبورگ

دانمارک

  

ژاپن

44

پنج شنبه ۳تير(ساعت۲۳ )

کيپ تاون

کامرون

  

هلند

  

گروه F
ايتاليا- پاراگوئه- نيوزلند- اسلواکى
 

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

11

دوشنبه ۲۴ خرداد ( ۲۳)کيپ تاون

کيپ تاون

ايتاليا

  

پاراگوئه

12

سه شنبه ۲۵ خرداد (۱۶)

روشتنبورگ

نيوزلند

  

اسلواکى

27

يکشنبه - ۳۰ خرداد (۱۶)

مانگونانگ

اسلواکى

  

پاراگوئه

28

يکشنبه ۳۰ خرداد (۱۸ و ۳۰ دقيقه)

نلسپروئيت

ايتاليا

  

نيوزلند

41

پنج شنبه ۳تير (۱۸ و۳۰ دقيقه)

ژوهانسبورگ

اسلواکى

  

ايتاليا

42

پنج شنبه ۳تير (۱۸و ۳۰ دقيقه)

پولوکوانه

پاراگوئه

  

نيوزلند

 

 

 گروه G
برزيل- کره شمالى- ساحل عاج - پرتغال
 

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

13

سه شنبه ۲۵ خرداد( ۱۸ و۳۰ دقيقه)

بندراليزابت

ساحل عاج

  

پرتغال

14

سه شنبه ۲۵ خرداد (۲۳)

ژوهانسبورگ

برزيل

  

کره شمالى

29

يک شنبه ۳۰ خرداد (۲۳)

ژوهانسبورگ

برزيل

  

ساحل عاج

30

دوشنبه ۳۱ خرداد (۱۶)

کيپ تاون

پرتغال

  

کره شمالى

45

جمعه ۴ تير (۱۸ و ۳۰ دقيقه)

دوربان

پرتغال

  

برزيل

46

جمعه ۴تير(۱۸ و ۳۰ دقيقه)

نلسپروئيت

کره شمالى

  

ساحل عاج

 

 

 گروهH
اسپانيا- سوئيس- هندوراس و شيلى 

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

15

چهارشنبه ۲۶ خرداد (۱۶)

نلسپروئيت

هندوراس

  

شيلى

16

چهارشنبه ۲۶ خرداد(۱۸ و۳۰ دقيقه)

دوربان

اسپانيا

  

سوئيس

31

دوشنبه ۳۱ خرداد(۱۸ و۳۰ دقيقه)

بندر اليزابت

شيلى

  

سوئيس

32

دوشنبه ۳۱ خرداد(۲۳)

ژوهانسبورگ

اسپانيا

  

هندوراس

47

جمعه ۴تير(۲۳)

پرتوريا

شيلى

  

اسپانيا

48

جمعه ۴تير (۲۳)

مانگونانگ

سوئيس

  

هندوراس

 

 

 

دور يک هشتم نهايى

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

1

شنبه ۵تير (۱۸ و۳۰ دقيقه)

بندر اليزابت

تيم اول گروهA

  

تيم دوم گروهB

2

شنبه ۵تير(۲۳)

روشتنبورگ

تيم اول گروه c

  

تيم دوم گروهD

3

يکشنبه ۶ تير(۱۸ و۳۰ دقيقه)

مانگونانگ

تيم اول گروهD

  

تيم دوم گردهc

4

يکشنبه ۶ تير(۲۳)

ژوهانسبورگ

تيم اول گروهB

  

تيم دوم گروهA

5

دوشنبه ۷ تير (۱۸ و۳۰ دقيقه)

دوربان

تيم اول گروهE

  

تيم دوم گروه F

6

دوشنبه ۷تير(۲۳)

ژوهانسبورگ

تيم اول گروهG

  

تيم دوم گروهH

7

سه شنبه ۸ تير (۱۸ و۳۰ دقيقه)

پورتوريا

تيم اول گروهF

  

تيم دوم گروه E

8

سه شنبه ۸تير (۲۳)

کيپ تاون

تيم اول گروه H

  

تيم دوم گروه G

 

دور يک چهارم نهايى

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

A

جمعه ۱۱ تير (۱۸ و۳۰ دقيقه)

بندر اليزابت

برنده بازى ۵

  

برنده بازى۶

B

جمعه ۱۱ تير (۲۳)

ژوهانسبورگ

برنده بازى يک

  

برنده بازى ۲

C

شنبه ۱۲ تير (۱۸ و۳۰ دقيقه)

کيپ تاون

برنده بازى ۳

  

برنده بازى ۴

D

شنبه ۱۲ تير (۲۳)

ژوهانسبورگ

برنده بازى ۷

  

برنده بازى ۸

 

دور نيمه نهايى

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

 

سه شنبه ۱۵ تير(۲۳)

کيپ تاون

برنده بازىA

  

برنده بازى B

 

چهارشنبه ۱۶ تير(۲۳)

دوربان

برنده بازىC

  

برنده بازىD

 

ديدار رده بندى

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

 

شنبه ۱۹ تير (ساعت ۲۳)

بندر اليزابت

  

  

  

 

ديدار نهايى

بازي

روز و زمان

مکان بازي

 

نتيجه

 

 

يکشنبه ۲۰ تير(ساعت ۲۳)

ژوهانسبورگ

  

  

  

 

 
نيازمندي ها