عنوان تصاویر
شنبه، 30 دی 1396 - Sat, 20th Jan 2018
 

 
اروپا - مقدماتی جام جهانی   بروزرسانی: 08:41
نتایج زنده - لیگ ایران - آزادگان - قهرمانان آسیا - جام جهانی (آسیا) - جام جهانی (اروپا)
لیگ قهرمانان اروپا - لیگ انگلیس - لیگ اسپانیا - لیگ ایتالیا - لیگ آلمان - لیگ فرانسه


 

بروز شده در: 30 دی 1396 ساعت 08:12

 

#نام تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
گروه 1
1فرانسه107211861223
2سوئد106132691719
3هلند106132112919
4بلغارستان104151419-513
5لوکزامبورک10136826-186
6بلاروس10127621-155
گروه 2
1پرتغال109013242827
2سوئیس109012371627
3مجارستان104151414013
4جزایر فارو10235416-129
5لتونی10217718-117
6آندورا10118223-214
گروه 3
1آلمان1010004343930
2ایرلند شمالی106131761119
3جمهوری چک104331710715
4نروژ104151716113
5آذربایجان103161019-910
6سان مارینو100010251-490
گروه 4
1صربستان1063120101021
2ایرلند جنوبی10541126619
3ولز10451136717
4اتریش104331412215
5گرجستان10055814-65
6مولداوی10028423-192
گروه 5
1لهستان1081128141425
2دانمارک106222081220
3مونته نگرو105142012816
4رومانی103431210213
5ارمنستان102171026-167
6قزاقستان10037626-203
گروه 6
1انگلیس108201831526
2اسلوواکی106041771018
3اسکاتلند105321712518
4اسلوونی10433127515
5لیتوانی10136720-136
6مالت10019325-221
گروه 7
1اسپانیا109103633328
2ایتالیا107212181323
3آلبانی104151013-313
4رژیم صهیونیستی104061015-512
5مقدونیه103251515011
6لیختن اشتاین100010139-380
گروه 8
1بلژیک109104363728
2یونان105411761119
3بوسنی و هرزگوین1052324131117
4استونی103251319-611
5قبرس10316918-910
6جبل‌الطارق100010347-440
گروه 9
1ایسلند10712167922
2کرواسی106221541120
3اوکراین10523139417
4ترکیه104331413115
5فنلاند10235913-49
6کوزوو10019324-21118 مهر 1396
پایان بازیبلژیک4 - 0قبرس
پایان بازیاستونی1 - 2بوسنی و هرزگوین
پایان بازیفرانسه2 - 1بلاروس
پایان بازییونان4 - 0جبل‌الطارق
پایان بازیمجارستان1 - 0جزایر فارو
پایان بازیلتونی4 - 0آندورا
پایان بازیلوکزامبورک1 - 1بلغارستان
پایان بازی2 - 0سوئد
پایان بازیپرتغال2 - 0سوئیس
 
17 مهر 1396
پایان بازیآلبانی0 - 1ایتالیا
پایان بازیفنلاند2 - 2ترکیه
پایان بازیمقدونیه4 - 0لیختن اشتاین
پایان بازیایسلند2 - 0کوزوو
پایان بازیرژیم صهیونیستی0 - 1اسپانیا
پایان بازیمولداوی0 - 1اتریش
پایان بازیصربستان1 - 0گرجستان
پایان بازیاوکراین0 - 2کرواسی
پایان بازیولز0 - 1ایرلند جنوبی
 
16 مهر 1396
پایان بازیجمهوری چک5 - 0سان مارینو
پایان بازیآلمان5 - 1آذربایجان
پایان بازینروژ1 - 0ایرلند شمالی
پایان بازیدانمارک1 - 1رومانی
پایان بازیقزاقستان1 - 1ارمنستان
پایان بازیلیتوانی0 - 1انگلیس
پایان بازیلهستان4 - 2مونته نگرو
پایان بازیاسلوواکی3 - 0مالت
پایان بازیاسلوونی2 - 2اسکاتلند
 
15 مهر 1396
پایان بازیآندورا0 - 2پرتغال
پایان بازیبلاروس1 - 3
پایان بازیبلغارستان0 - 1فرانسه
پایان بازیقبرس1 - 2یونان
پایان بازیسوئیس5 - 2مجارستان
پایان بازیبوسنی و هرزگوین3 - 4بلژیک
پایان بازیجزایر فارو0 - 0لتونی
پایان بازیجبل‌الطارق0 - 6استونی
پایان بازیسوئد8 - 0لوکزامبورک
 
14 مهر 1396
پایان بازیاتریش3 - 2صربستان
پایان بازیکرواسی1 - 1فنلاند
پایان بازیایتالیا1 - 1مقدونیه
پایان بازیکوزوو0 - 2اوکراین
پایان بازیلیختن اشتاین0 - 1رژیم صهیونیستی
پایان بازیایرلند جنوبی2 - 0مولداوی
پایان بازیاسپانیا3 - 0آلبانی
پایان بازیترکیه0 - 3ایسلند
پایان بازیگرجستان0 - 1ولز
 
13 مهر 1396
19:30ارمنستان - لهستان
19:30آذربایجان - جمهوری چک
22:15انگلیس - اسلوونی
22:15مالت - لیتوانی
22:15مونته نگرو - دانمارک
22:15ایرلند شمالی - آلمان
22:15رومانی - قزاقستان
22:15سان مارینو - نروژ
22:15اسکاتلند - اسلوواکی
 
14 شهریور 1396
پایان بازیاتریش1 - 1گرجستان
پایان بازیمقدونیه1 - 1آلبانی
پایان بازیایسلند2 - 0اوکراین
پایان بازیایتالیا1 - 0رژیم صهیونیستی
پایان بازیکوزوو0 - 1فنلاند
پایان بازیلیختن اشتاین0 - 8اسپانیا
پایان بازیمولداوی0 - 2ولز
پایان بازیایرلند جنوبی0 - 1صربستان
پایان بازیترکیه1 - 0کرواسی
 
13 شهریور 1396
پایان بازیانگلیس2 - 1اسلوواکی
پایان بازیآلمان6 - 0نروژ
پایان بازیمونته نگرو1 - 0رومانی
پایان بازیایرلند شمالی2 - 0جمهوری چک
پایان بازیلهستان3 - 0قزاقستان
پایان بازیاسکاتلند2 - 0مالت
پایان بازیاسلوونی4 - 0لیتوانی
پایان بازیارمنستان1 - 4دانمارک
پایان بازیآذربایجان5 - 1سان مارینو
 
12 شهریور 1396
پایان بازیفرانسه0 - 0لوکزامبورک
پایان بازیجبل‌الطارق0 - 4بوسنی و هرزگوین
پایان بازییونان1 - 2بلژیک
پایان بازیمجارستان0 - 1پرتغال
پایان بازیلتونی0 - 3سوئیس
پایان بازیبلاروس0 - 4سوئد
پایان بازیاستونی1 - 0قبرس
پایان بازیجزایر فارو1 - 0آندورا
پایان بازی3 - 1بلغارستان
پایان بازیکرواسی1 - 0کوزوو
 
11 شهریور 1396
abdکرواسی0 - 0کوزوو
پایان بازیرژیم صهیونیستی0 - 1مقدونیه
پایان بازیاسپانیا3 - 0ایتالیا
پایان بازیاوکراین2 - 0ترکیه
پایان بازیولز1 - 0اتریش
پایان بازیآلبانی2 - 0لیختن اشتاین
پایان بازیفنلاند1 - 0ایسلند
پایان بازیگرجستان1 - 1ایرلند جنوبی
پایان بازیصربستان3 - 0مولداوی
 از سراسر وب
 

" " " "