مطالب مرتبط:
شنبه، 7 اسفند 1389 ساعت 12:39

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد


کلیه اراضی و املاکی که بر اثر تجمیع یا اجرای پروژه های اصلاحی، تعریض، توسعه ای و احداثی در بر گذر اصلاحی، تعریض و یا احداثی واقع می شوند،

آخرین مطالب:
اجرای طرح"پلیس آب" با وزارت نیرو است
شاخص های محیط زیست در کشور در حال کاهش است
نخستین کاروان زائران ایرانی حج، جمعه اعزام می شوند
برگزاری جشن های زیر سایه خورشید در 245 شهر کشور و جهان
گردش به راست در تهران ممنوع شد
نخستین کاروان زائران ایرانی حج، جمعه اعزام می شوند
شاخص های محیط زیست در کشور در حال کاهش است
آمار تکان دهنده از خودکشی ها در مترو
اسناد هویتی شهیده سهام خیام در اهواز رونمایی شد
جشن های «زیر سایه خورشید» رویکردی مردمی دارد

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد