جام جهانی
مطالب مرتبط:
شنبه، 7 اسفند 1389 ساعت 12:39

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد


کلیه اراضی و املاکی که بر اثر تجمیع یا اجرای پروژه های اصلاحی، تعریض، توسعه ای و احداثی در بر گذر اصلاحی، تعریض و یا احداثی واقع می شوند،

آخرین مطالب:
اخبار استخدام  هفته اول مرداد 93
استخدام برق  هفته اول مرداد 93
استخدام دیپلم  هفته اول مرداد 93
این تصاویر زیبا را ببینید!
آمادگی پایانه سروری و میادین جنوب تهران در روز قدس
هوای اردبیل به شکل موقت گرم می شود
استخدام بازاریاب گوناگون  2 مرداد 93
استخدام مدرس  2 مرداد 93
استخدام کارگر  2 مرداد 93
دانش آموزان خراسانی مدال آور در المپیادهای جهانی زیست شناسی و فیزیک

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد