مطالب مرتبط:
شنبه، 7 اسفند 1389 ساعت 11:39

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد


کلیه اراضی و املاکی که بر اثر تجمیع یا اجرای پروژه های اصلاحی، تعریض، توسعه ای و احداثی در بر گذر اصلاحی، تعریض و یا احداثی واقع می شوند،

آخرین مطالب:
سهمیه هر تهرانی چهار موش
سهمیه هر تهرانی چهار موش
جشن شکوفه ها برای 91000 دانش آموز اول ابتدایی، در سال تحصیلی جدید در خوزستان
دانشگاهی که پوشیدن چادر را برای دختران ممنوع کرد
با تمام سرعت به پیش& +تصویر
بازگشت ترافیک و آلودگی هوای پاییزی به پایتخت
شهرداری هزینه سرویس دانش آموزان استثنایی را تقبل کرد
دو طرح عمرانی خیرساز آموزشی در سمنان به بهره برداری رسید
استخدام مدرس  1 مهر 93
برنامه ریزی فرزندان را مسئولیت پذیر می کند

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد

نحوه و میزان اخذ عوارض حق مشرفیت تصویب شد