مطالب مرتبط:
یکشنبه، 26 مهر 1388 ساعت 17:45

مجموعه شعر «بادبادک های دیار مادری» منتشر ...


مجموعه شعر «بادبادک های دیار مادری» سروده اصغر معاذی مهربانی توسط مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری و همکاری انتشارات سوره مهر منتشر شد.


آخرین مطالب:
بیلبوردی درباره ماهواره/ تصویر
وزارت علوم تکذیب کرد؛ نجفی درخواستی برای پس گرفتن اسامی سرپرستان دانشگاه ها نداشته است
وزارت علوم تکذیب کرد؛ نجفی درخواستی برای پس گرفتن اسامی سرپرستان دانشگاه ها نداشته است
برگزاری نخستین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی " در تیریز
وزارت علوم تکذیب کرد؛ نجفی درخواستی برای پس گرفتن اسامی سرپرستان دانشگاه ها نداشته است
وزارت علوم تکذیب کرد؛ نجفی درخواستی برای پس گرفتن اسامی سرپرستان دانشگاه ها نداشته است
«مهندسی فرهنگ و آینده پژوهی» منتشر شد
دعوت از زنان خانه دار برای ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد
اختصاص پنج درصد درآمد شرکتهای دانش بنیان وابسته به دانشگاهها به خود دانشگاهها
دعوت از زنان خانه دار برای ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد

مجموعه شعر «بادبادک های دیار مادری» منتشر ...

مجموعه شعر «بادبادک های دیار مادری» منتشر ...