مطالب مرتبط:
ریشه بحران در صندوق های بازنشستگی/ راه حل اصلی افزایش سن بازنشستگی است یا...؟
فارس خبر می دهد نشست امروز وزیر کار برای بررسی خروج از بنگاه داری صندوق های بازنشستگی
نشست امروز وزیر کار برای بورسی شدن بنگاه های صندوق های بازنشستگی
بازنشستگی کسانی که 10 سال سابقه دارند چگونه است؟
بازنشستگی کسانی که 10 سال سابقه دارند چگونه است؟
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 27 مهر 1396 ساعت 00:002017-10-18اجتماعي

دکتر پوراصغری: صندوق های بازنشستگی چگونه بحران زده شدند؟


- سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: برنامه ششم توسعه رسیدگی به سه بحران محتمل را در دستور کار دارد.

آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی سه موضوع محوری هستند که به طور ویژه در این برنامه پیگیری می شوند.

در این میان اما موضوع صندوق های بازنشستگی اهمیت ویژه ای دارد، چرا که با حجم زیادی از تقاضای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی مواجه است.

دکتر حمید پوراصغری، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت و گو با ماهنامه برنامه درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی و آینده آنها و نیز برنامه هایی که قرار است برای نجات این صندوق ها از گرفتاری های کنونی در نظر گرفته شود، سخن گفته است.

" صندوق های بازنشستگی بر چه مبنایی اداره می شوند؟ صندوق های بازنشســتگی بخشی از نظام تامین اجتماعی و آن هم بخشی از نظام رفاه اجتماعی اســت و هدف آنها هم این اســت که معیشت و زندگانــی و کرامت انســان ها را حفظ کنند.

نظام تأمیــن اجتماعی به مفهــوم جدید خود مرحله ای است از تلاش های گروهی کلیه اقشار جامعه جهت مقابله با عــدم امنیت اقتصادی و عدم اطمینــان در مقابل از دســت دادن درآمد و یا حداقل معیشــت که حمایت از آن توســط دولت به عنوان محوری ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد.

شــکل اداره صندوق ها این گونه است که افراد در زمــان توانایی و اشــتغال مبالغــی را در آن ذخیره می کنند تا در زمان بازنشســتگی از آن منابع اســتفاده کنند.

به عبارت دیگر مستمری بازنشســتگی به عنوان نیاز اولیه معیشــتی فرد بیمه شده و یا بازماندگان وی محسوب می گردد.

نکته دیگر این اســت که صندوق ها ســاختاری بین نسلی دارند.

یعنی در حال حاضر کسانی که ســهمی از حقوق خود را به صندوق می پردازند، در واقع حقوق بازنشســتگی کسانی را پرداخت می کنند که اکنون بازنشســته اند.

در سال های بعد هم کســانی که کار می کنند حقوق فردی را که در حال حاضر مشــغول کار است خواهند پرداخت.

شــکل اداره صندوق ها این گونه است که افراد در زمــان توانایی و اشــتغال مبالغــی را در آن ذخیره می کنند تا در زمان بازنشســتگی از آن منابع اســتفاده کنند.

به عبارت دیگر مستمری بازنشســتگی به عنوان نیاز اولیه معیشــتی فرد بیمه شده و یا بازماندگان وی محسوب می گردد.

نکته دیگر این اســت که صندوق ها ســاختاری بین نسلی دارند.

یعنی در حال حاضر کسانی که ســهمی از حقوق خود را به صندوق می پردازند، در واقع حقوق بازنشســتگی کسانی را پرداخت می کنند که اکنون بازنشســته اند.

در سال های بعد هم کســانی که کار می کنند حقوق فردی را که در حال حاضر مشــغول کار است خواهند پرداخت.

پــس شــیوه اداره آنها کامــا درآمد هزینه ای است.

قاعدتــا همین طــور اســت.

اصــولا صندوق بازنشستگی از دو مولفه مهم متاثر می شود.

اولی جمعیــت و دومی منابــع و مصارف آن صندوق زمانی.

که یک صندوق تشــکیل می شــود، در مرحلــه جوانی تعداد کســانی که ســهم خود را به آن می پردازند زیاد اســت و در ســال های نخست فعالیت هم چون تعداد کسانی که از آن سهمی دریافت می کنند کم است، پس صندوق پایدار است.

به مرور که تعداد بازنشستگان زیاد می شــود، منابع و مصارف تغییــر می کند.

لذا ورودی و خروجــی جمعیت صنــدوق می تواند صندوق مربوطه را به شدت متأثر نماید.

منابع و مصارف نیــز از عوامل مهم و تأثیر گذار بــر روی یک صندوق بیمه ای اســت.

در ســال 1357 امید به زندگی در کشور ما بین 58 تا 60 سال بود.

در واقع کسی که در سن 52 سالگی بازنشسته می شد، حداکثر 8 سال حق بازنشستگی می گرفت و بعد فوت می کرد.

بــا این حال امروز امید به زندگی در کشــور ما به 72 سال رســیده است، در واقع کسی که در سن 52 سالگی بازنشسته می شود، 20 سال هم باید حقوق بازنشستگی بگیرد.

بنابراین در صندوق های بازنشســتگی اگر نسبت پشتیبانی درســت نباشــد، تعادل منابع و مصارف به هم می خورد.

صندوق باید پایداری در منابع داشته باشد و در بخش مصارف هم باید متناســب با منابع عمل کند.

در حــال حاضر مــا چنــد صندوق بازنشستگی در کشور داریم؟ صنــدوق تامیــن اجتماعی کارگــران را تحت پوشــش می دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری مســتخدمین دولت را پوشش می دهد.

صندوق بازنشســتگی لشــگری هــم نیروهای مســلح را پشــتیبانی می کنــد.

صنــدوق کشــاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش دارید.

این ها صندوق های عمده هستند.

البته صندوق های کوچک تری هم وجود دارند که بالغ بر 18 صندوق بوده و گروه های مختلف شغلی را تحت پوشش قرار می دهند.

نســبت متعادل منابع بــه مصارف در صندوق ها چقدر است؟ در یک نــگاه کلی اگر نســبت پشــیبانی یک صندوق حداقل 6 به 1 نباشد، یعنی در آن 6 نفر حق بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد، ایــن صندوق به ســمت میرایی خواهد رفت.

چنیــن صندوقی عدم تعــادل دارد.

البته ایــن اعداد بــه عنوان یک امر مطلق نیســت و عواملی نظیر سطح مستمری دوران بازنشستگی و همچنین میزان حقوقی که مبنای کســر حق بیمه قرار می گیرد و درصــد حق بیمه، همه از عواملی هستند که روی نسبت پشتیبانی موثرند.

علت تعدد این صندوق ها در کشــور ما چیست؟ به دلایل متعددی این صندوق ها شکل گرفته اند و فضا به گونه ای بوده که دستگاه ها و بنگاه های مختلف هر کدام صندوق های کوچک تشــکیل داده ند.

شاید عمده ترین دلیل گرایش دستگاه ها به این امر، اســتفاده از نقدینگی ذخیره شــده در ایــن صندوق هــا و افزایش ســطح خدمات بازنشســتگی بوده باشــد.

این صندوق ها هم در ابتدا مشکلی نداشــتند، ولی بعد از مدتی چون ورودی آنها چندان زیاد نبود و بعد هم تحولات اقتصــادی روی آنها تاثیر داشــت، خروجی آنها نسبت پشتیبانی آنها از شرایط ً زیاد شد و نتیجتا حفظ تعادل صندوق خارج شد.

نمونــه این صندوق ها، صندوق فولاد اســت.

در این صنــدوق افراد متعددی از مدیرعامل گرفته تا کارگر ســاده عضویت دارنــد، اما از زمانی که قانون اصل 44 اجرایی شــد،صنعت فولاد در قســمت های مختلف به بخش خصوصی واگذار شد.

حاصل این روند این بود که ورودی صندوق فــولاد کاهش یافت، اما تعداد بازنشســتگان رو به تزاید رفــت و نتیجه آن عدم توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی از طریق منابع صندوق است.

به طور کلی صندوق های بازنشســتگی کوچک، عــدم پایــداری در منابع و مصارف نســبت به تغییرات اجتماعی و اقتصادی حساس می باشد.

یعنی بــرای عملیــات پرداخت حقوق بازنشســتگان هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد؟ خیر.

الان کســی که می خواهد بانک تاســیس کند، مبلغی را به عنوان تضمین به بانک مرکزی می پردازد تا در صورت بروز مشکل،از این محل زیان مردم تضمین شــود، امــا در صندوق های بازنشستگی چنین سیســتمی وجود ندارد.

در واقع اگر صندوقی ورشکست شود، ممکن است حق کسانی که سال ها بخشی از حقوق خودشان را به صندوق پرداخت کرده اند پایمال شود.

علت این که صندوق های بازنشســتگی دچار مشکل شده اند چیست؟ ایــن موضوع دلایل متعــددی دارد.

یکی از آنها این است که در سنوات گذشته قوانین متعددی برای بازنشستگی زودرس تصویب شده است.

به عنوان مثال، فردی با 20 سال سابقه کار در سن 45 سالگی بازنشسته شده است، اما قرار است تا 75 سالگی حقوق بگیرد.

این نشان می دهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است.

یکی دیگر از این مشکلات به قانون بازنشستگی پیش از موعد صاحبان مشاغل سخت و زیان آور مربوط اســت.

بســیاری از گروه ها ازاین قانون استفاده کرده و با 15 سال سابقه کار بازنشسته شده اند.

نکتــه دیگــر این اســت کــه در صندوق های بازنشســتگی برخــورداری از مزایا متناســب با ســنوات و میزان بیمه پردازی نیســت به همین دلیل همه ســعی دارند زودتر بازنشسته شوند تا آن حقوق را بگیرند.

از سوی دیگر سیاست گذاری ها هم گاه غلط بوده است.

به عنوان مثال، از سال 1382 به بعد، پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشــوری هر کس که به اســتخدام دولت درآمد.

، پیمانی شد و به صورت طبیعی زیرمجموعه ســازمان تامین اجتماعی قرار گرفــت.

در چنین حالتی ورودی صندوق بازنشســتگی کشوری بســته شد و به شدت کاهش یافت.

از آن سال تا کنون جمعیــت ورودی صندوق بازنشستگی کشوری از یک میلیون و 500 هزار نفر به یک میلیون و 50 هزار نفر کاهش یافته است.

یعنی 450 هزار نفر از تعداد ورودی ها کم شد، در حالی که جمعیت بازنشسته تحت پوشش آن از 600 هزار نفر به یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است.

این اوضاع مناسبی نیست.

متاسفانه نســبت پشــتیبانی این صندوق یک اســت.

یعنی یک نفر حقوق می گیرد و یک نفر حق بیمه می پــردازد.

الان رقمی که از حقوق یک نفر کارمند به عنوان ســهم صندوق کم می شود، 27 درصد است، یعنی باید از حقوق سه نفر حق بیمه کم شــود تا بتوانیم به یک نفر حقوق بازنشســتگی بدهیم و اگر کســورات را در نظر بگیریم، این نسبت باید حداقل یک به 4 باشد.

بــه همین دلیل از منابع عمومی به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشــگری می پردازیم تا این کسری جبران شود.

البتــه باید یک نکته دیگــر را در نظر بگیریم.

به هر حال وقتی کســی با سابقه 15 سال کارکرد بازنشســته می شود، در واقع 15 سال حقوق کمتری از دولت گرفته است.

آیا این نمی تواند کمکی به دولت تلقی شود؟ این اســتدلال ممکن اســت بر روی هزینه های دولت کاربرد داشــته باشد ولی در صندوق های بازنشستگی این فرد حقوق می گیرد و اتفاقا 15 سال هم بیشتر حقوق خواهد گرفت.

اما این با سیاســت کوچک سازی دولت در تضاد اســت.

قرار بود با خروج کارکنان دولت بار مالی دولت کم شــود، بنابراین کسی نباید جای او استخدام می شد.

این جا محل بحث است.

سوال این است که آیا می توان به ازای ســه پرستار، یک نفر پرستار را به کا رگرفت؟ در مورد معلمان هم نمی شود.

الان یک میلیون و 800 هزار کارمند در دولت وجود دارد.

یک میلیون و 200 هزار نفر آنها در استخدام آموزش و پرورش هستند.

در گروه بهداشت و درمان هم 500 هزار نفر شاغل اند.

تنها گروهی که می شود در آن تعدیل نیرو کرد، کارکنان ستادی است که جمعیت آنها حدود 100 هزار نفر است.

بنابراین کاهش آنها تأثیر چندانی بر بار مالی دولت ندارد، ضمن اینکه کاهش چندانی هم در آن ممکن نیست.

مســاله دیگری هم در این بخش وجود دارد؟ بله.

بســیاری از مواقع ما برای این که گروه های مختلف را تحت پوشش حقوق بازنشستگی قرار دهیم، قانون وضع کرده ایم و پرداخت حق سرانه را به عهده دولت گذاشــته ایم.

مثــلا قالیبافان، ماهیگیران، زنبورداران، خدام مساجد و کارگران ساختمانی از این جمله اند.

این جا دو اشکال به وجود آمده است.

اول این که چنین کاری عین بی عدالتی اســت.

مثلا چرا دولت باید 20 درصد ســرانه زنبورداران را بدهد، ولی در گروه شغلی دیگــری مثل حصیربافان ایــن پرداخت صورت نگیرد؟ یعنی قانون خیلی جامع تعریف نشــده است.

این کار چقدر هزینــه به دولت تحمیل می کند؟ دولت باید به ازای هر نفر 20 درصد حداقل حقوق را بپردازد.

این عدد در حال حاضر حدود 140 هزار تومان به ازای هر نفر است.

این عده هم حدود دو و نیم میلیون نفرند.

پس می بینید که عدد قابل ملاحظه ای است.

حال اگر با نوسان های اقتصادی کشور، دولت در پرداخت این رقم تاخیر بیاندازد، صندوق بازنشستگی به مشکل بر می خورد.

البته ما نمی گوییم از اقشــار کم درآمد حمایت نشــود، ولی وقتــی در مبادی مختلــف قانونی تصویب می شــود، باید منابع پایدار هم برای آن دیده شود.

اینهاد باید در دولت، شورای نگهبان و مجلس تفاهم شود.

شــما می دانید وقتی بودجه تصویب می شود و قرار اســت اقدامی انجام شود، فقط منابع مورد نیاز برای همان ســال دیده می شــود، در حالی که برای بازنشســتگی این طور نیســت، چون بازنشســتگی یک فرایند طولانی است.

بنابراین در بررسی چنین طرح هایی بایستی منابع پایدار برای بازه زمانی طولانی تری مورد نظر قرار گیرد.

پس قوانین هم در این بحران مقصرند.

یکی از مشکلات این است که طول مدت سنوات حقوق پردازی صندوق ها قریب 40 سال است که این امر ناشی از قوانین موجود در صندوق های بازنشستگی است، در حالی که این فرد فقط 25 سال حق بیمه پرداخت نموده است.

چرا صندوق های بازنشستگی پول خود را سرمایه گذاری نمی کنند؟ صندوق های بازنشستگی که با سیستم DB اداره می شــوند،پول خود را سرمایه گذاری نمی کنند.

در ایــن روش آنهــا فقــط پول را از شــاغلین می گیرند و به بازنشستگان پرداخت می کنند.

در موارد معدودی، بخش بســیار کمی از این منابع را می شود سرمایه گذاری کرد آن هم فقط برای حفظ ارزش وجوه است.

عــدم ســرمایه گذاری دارایــی صندوق هــای بازنشســتگی هم دلایل متعددی داشــته است.

مثلا مدیران آنها در این زمینه حرفه ای نبوده اند.

از سوی دیگر در کشورهایی که نوسان اقتصادی آنها زیاد اســت، ســرمایه گذاری این دارایی ها در بنگاه ها با ریســک مالی بالایی همراه است.

در خیلی از کشــورها صندوق های بازنشستگی از سرمایه گذاری منع شــده اند.

با این حال در آمریکا صندوق های بازنشســتگی 70 درصد درآمد خود را از محل ســرمایه گــذاری دریافت می کنند.

آنها پــول را نگه می دارند و در زمان بازنشســتگی،همان پول را بــه ارزش روز پس می دهند.

در ایران نوســان اقتصادی خیلی زیاد است و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری در بنگاه ها بالاست.

تصور کنید اگر ســازمان تامین اجتماعی پولش را ســرمایه گذاری کند و بعــد از مدتی این کار به مشــکل بخورد، برای جمعیــت 40 میلیونی تحت پوشــش چه پاســخی خواهد داشت.

به همین دلیــل بحث صندوق های بازنشســتگی چندســطحی در دنیا مطرح شــده است که در سطح اول آن شــرایط مثل صندوق های کنونی است و به روش DB اداره می شــود در سطح دوم که ذخیره اندوزی به روش DC است، ســرمایه گذاری ها به منظــور حفظ ارزش وجوه انجام می شود.

تا اینجای گفت وگوی ما به طرح مشکات گذشت، اما راه حل چیست؟ یکی از راه حل ها تغییر ســن بازنشستگی است.

در قانــون تامین اجتماعی که در ســال 1354 نوشته شــده، آمده که قوانین این بخش باید هر سه ســال یک بار بر اساس محاسبات اکچوئری بازنگری شود.

الان 30 سال است که این قوانین در مورد عواملی مثل سن بازنشستگی تغییری پیدا نکرده است.

یکی از مهمترین پارامترهای این بخش امید به زندگی است.

در کشوری که امید به زندگی بالا می رود، ســن بازنشستگی هم باید بالا برود.

این اتفاق در فرانســه و آلمان افتــاد، ولی این فقط یک آیتم است.

یکــی از جاهایی که صندوق های بازنشســتگی خیلی ضــرر دیدند، این بود کــه صندوق ها به دلایــل مختلف، حقوق بازنشستگی را تمام شماری نکردند.

یعنی صندوق باید حقوق 30 سال را معدل گیری می کرد، در حالی که الان معدل حقوق دو سال آخر را می پردازد.

این یعنی بنیه صندوق ضعیف شود.

نکتــه بعدی حداقل ســنوات مورد نیــاز برای بازنشســتگی اســت.

در همه جای دنیا حداقل ســنوات را بالا می گیرند تا از آن سوء استفاده نشود، در حالی که در کشور ما این امکان وجود دارد که کسی با سابقه کار 10 سال و حتی کمتر بازنشسته شود.

از ســوی دیگر باید تغییرات سیســتماتیک در فرایند اعمال شــود.

در همه جــای دنیا حقوق بازنشســتگی طوری تعیین می شــود که عدد آن متناســب با ســنوات بیمه پردازی باشد.

این کار باعث می شــود انگیزه برای بازنشسته شدن زودهنگام کم شود.

نتیجه این می شود که حتی اگــر قانون اجــازه بدهد،افراد ســعی می کنند بازنشسته نشوند.

در کشــور ما این طور نیست و افراد پس از بازنشســتگی تــازه جذب بخش خصوصی می شــوند و کار دوم خود را شــروع می کنند.

با شــرایطی که شما ترســیم کردید، صندوق های بازنشســتگی تــا چه زمانی می توانند به حیات خود ادامه بدهند؟ هر کدام از صندوق هــا راهکارها و برخوردهای مختــص خــود را می طلبند.

صنــدوق تامین جتماعــی هم اکنون نســبت پشــتیبانی 6 به یک دارد و مشکلی هم ندارد.

درحالی که 70 درصد درآمد صندوق بازنشســتگی کشوری از محــل بودجه عمومی اســت، در حالی که قرار نبوده این طور باشــد.

اگر بخواهیم این صندوق را حفظ کنیم، باید سن بازنشستگی را بالا ببریم وجمعیت ورودی آن را تنظیم کنیم.

صندوق بازنشستگی لشگری وضع نامطلوب تری دارد، بــه طوری کــه همه منابعــش را ما می دهیــم.

این دیگر صندوق نیســت و ما در واقع به بازنشستگان آن حقوق می دهیم.

ما می توانیم صنــدوق چند رکنــی برای بخش لشــگری و کشوری ایجاد کنیم و ورودی های جدید را وارد سیستم جدید کنیم.

صندوق هــای کوچک را باید چطور احیا کرد؟ آنها بــرای ادامه حیات خود علی الاصول باید در صندوق های بزرگ تر جــا بگیرند، ولی می دانیم که آنها تعهداتی دارند.

مــا باید در قالب برنامه ششم یک نهاد تنظیمی ایجاد کنیم تا وقتی قرار شــد صندوق کوچک به درون صندوق بزرگ تر بــرود، اول تراکنش های مالــی اش را صاف کند و دیگر ایــن که اجازه پرداخت هــای نامتعارف را از آن بگیــرد.

مثلا صندوقی داریم که مصوب کرده حقوق بازنشستگان 50 درصد زیاد شود و این کار الان گریبان صندوق را گرفته اســت.

لذا ساماندهی صندوق های بازنشستگی از طریق ایجاد یک نهادی تنظیمــی (مثل بیمه مرکزی برای بیمه های تجاری) یکی از اقداماتی است که می تواند در قالب برنامه ششم توسعه انجام شود.

می شود شرکت ســرمایه گذاری را در صندوق ها عملیاتی کرد؟ کــی از اقداماتی کــه نهــاد تنظیم کننده باید انجام دهــد، وضع قوانین و مقرراتی اســت که سرمایه گذاری صندوق ها را کنترل کند.

مثلا در برخی در کشورها، نهاد تنظیم کننده تاکید کرده که صنــدوق حق ندارد در یک بخش بیش از 5 درصد سرمایه گذاری کند.

نکتــه دیگــر این اســت که الان شــرکت های ســرمایه گذاری ما به بنــگاه داری رو آورده اند.

ما با اداره بنگاه توســط صندوق مخالفیم، بلکه صندوق باید سرمایه گذاری را مدیریت کند.

در بلند مدت آیا می شود همه صندوق های بازنشستگی را در یک جا متمرکز کرد؟ این کار در تئوری ممکن اســت و حتی می تواند توزیع ریســک را درست کند، اما عملیاتی کردن آن خیلی سخت اســت، چون تعهدات آنها بین نســلی اســت و یکی کردن آن خیلی پیچیده اســت.

ما اگر چند صندوق عمده داشته باشیم، قانون اعداد بزرگ به همه آنها ســرایت خواهد کرد و مشکلی از بابت اداره آنها نخواهیم داشت.

سازمان تأمین اجتماعی با 13 میلیون بیمه شده داریم و صندوق بازنشستگی کشوری را با 4 میلیون بیمه شده، اصول اداره یک صندوق را دارند و نیازی به تجمیع آنها نیست.

در برنامه ششــم برای برقراری حقوق بازنشستگی اقشــار کم درآمد هم فکری شده است؟ یکی از اهــداف نظام چند لایه تأمین اجتماعی، ایجاد پوشــش فراگیــر تأمیــن اجتماعی برای آحاد جمعیت کشــور است هم اکنون جمعیتی از کشــور هستند که درآمدشان کمتر از حداقل حقوق و دســتمزد است و اگر بخواهند از طریق ســازمان تأمیــن اجتماعی تحت پوشــش قرار گیرند، توانایی پرداخت حق مشــارکت خود را نخواهند داشت از این رو در برنامه ششم توسعه ایجاد صنــدوق بیمه فراگیر که ایــن امکان را فراهم می ســازد که با افراد دارای درآمد پایین بتوانند با مشــارکت کمتر تحت پوشــش بیمه بازنشســتگی قرار گیرند یکی از پیشــنهادهای مطرح در این خصوص است.


کلید واژه ها: صندوق - بازنشستگی - اجتماعی - برنامه - حقوق - سازمان مدیریت و برنامه ریزی - رفاه اجتماعی - مستمری - برنامه ششم توسعه - اداره - سازمان مدیریت - تامین اجتماعی - نظام - برنامه ریزی - بحران - محیط زیست - دکتر - بیمه - رفاه - اقتصادی - مدیریت - اندیشه - حمایت - توسعه - تامین - جامعه - آینده - درآمد - اهمیت - امنیت

آخرین اخبار سرویس:
بارش برف سنگین و لغزندگی جاده کرج -چالوس

بارش برف سنگین و لغزندگی جاده کرج -چالوس

کارواش های پایتخت زیر ذره بین محیط زیست

این عروسک ها طبیعت را نجات خواهند داد

همه ی ما مسئولیم

تصاویر/ مدارس کانکسی در سرپل ذهاب

حسنعلی فرجی سبکبار ,امیر تلخاب ,مهدی حاجیلو ,عسگر دشتی‎ ‎ مکان یابی بهینه پاسگاه های مرزی در نواحی روستایی

«دنیای ژوراسیک 3» در راه است

بررسی تاریخ اجتماعی شیعه در پنج قرن اول هجری بر اساس رجال نجاشی

آغاز ثبت نام مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی هنر

چشمه های آب گرم ظرفیت پنهان کویر/ ناشناخته های لوت منتظر گردشگران

قاسمعلی خدابنده به سمت مدیرکل آموزش و پروش خراسان رضوی منصوب شد

افزایش40 درصدی تاثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور 98

آمادگی 40 پایگاه هلال احمر گیلان برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی

هوای مطبوع فارس با بارش در آخرین ماه سال

کارگاه آبنبات سازی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

بارش برف و باران در 14 استان کشور

جشن ارمغان شریف

تشدید بارش ها در بسیاری از شهرها

تصاویری از شفق قطبی در ارتفاعات روسیه

تحقق طرح جامع شهری با سرعت بیشتری در زاهدان + گزارش

اخطاریه هواشناسی در پی ورود سامانه بارشی جدید به کشور

فرماندار خاتم، توجه ویژه به ظرفیت های محیط زیست شهرستان را خواستار شد

تصویر نجومی روز ناسا: نمای متفاوت مشتری

مدارس کانکسی در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

بهمن بخش زیادی از هواپیمای آسمان را مدفون کرد/جستجوی جعبه سیاه سخت شد

فرماندار خاتم، توجه ویژه به ظرفیت های محیط زیست شهرستان را خواستار شد

برف و کولاک در منطقه سانحه ATR از فردا

ذخیره سلول های بنیادین

عکس/ تصاویر دیدنی از گوشه و کنار جهان

عمده شهرهای ایران در جوار و تهدید زلزله هستند

رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری ایران: عمده شهرهای ایران در جوار و تهدید زلزله هستند

نمایی زیبا از پل ورسک در زمستان(عکس)

زنگ آراستگی+فیلم

شرایط جوی و برف سنگین مانع پیشروی تکاوران است/ احداث کمپ برای کوهنوردان و ادامه عملیات در شب

بارش خفیف برف در محور کندوان

همایش رابطان پدافند غیر عامل استان+فیلم

بارش برف و باران در اغلب مناطق کشور از فردا/ برف و کولاک در محل سانحه ATR طی 2 روز آینده

بارش برف و باران در بسیاری از جاده ها/ اعمال محدودیت ترافیکی در همه محور های تهران-شمال

قلم دوربین/از شطرنج بازان کوچک تا تصاویر سال

پیک و تکالیف نوروزی ممنوع است

سفر به «گنتینگ»: ارتفاع گردی هیجان انگیز در کوالالامپور

🔵ترامپ: معلمان را مسلح کنید 😳😔

حاکم شدن جوی ناپایدار در آسمان استان

همایش علمی "ورزش ،آموزش وسلامت"+مصاحبه

تشدید بارش ها در بسیاری از شهرها/ برف و کولاک در منطقه سانحه ATR از بعدازظهر فردا

برنامه ریزی برای توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر

برف و کولاک در منطقه سانحه ATR از بعدازظهر فردا

افتتاح مدرسه خیرساز در رامند

اخطاریه هواشناسی در پی ورود سامانه بارشی جدید به کشور

داستان نویسی جایگزین پیک نوروزی شد

سدهایی که سرریز شدند

لغزندگی جاده کرج - چالوس و راه طالقان به سبب بارش برف

ورود سامانه بارشی جدید به کشور در سه روز آینده

برای حفظ جان نیروهای امدادی عملیات جست وجو متوقف می شود

پیک و تکالیف نوروزی ممنوع است

‍پذیرفته شدن 11 کودک قزوینی به فرزندخواندگی

بارش برف و باران در 14 استان کشور

پیک و تکالیف نوروزی ممنوع است

5 اسفند؛ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

‍پذیرفته شدن 11 کودک قزوینی به فرزندخواندگی

بارش برف و باران در 14 استان ایران

آغاز به کار گشت ویژه شهرآرا برای استقبال از نوروز در لاهیجان

بارش رحمت الهی در مهاباد+گزارش

اخطاریه هواشناسی در پی سامانه بارشی جدید

اخطاریه هواشناسی در پی سامانه بارشی جدید به کشور

اخطاریه هواشناسی در پی سامانه بارشی جدید به کشور

اخطاریه هواشناسی در پی ورود سامانه بارشی جدید

بارش رحمت الهی در مهاباد

اعلام اولویت های جدید اعزام به حج تمتع

طراحی 2 هزار نقشه معماری مناطق زلزله زده کرمانشاه در دست اجراست

بارش برف و باران در 14 استان کشور

اخطاریه هواشناسی در پی ورود سامانه بارشی جدید به کشور/ کولاک و برف در دنا

مقایسه نوع پوشش نیمار و گریزمان

اخطاریه هواشناسی در پی سامانه بارشی جدید به کشور/ کولاک و برف در دنا

طراحی 2 هزار نقشه معماری مناطق زلزله زده کرمانشاه در دست اجراست

اهواز و قم و بوشهر؛ آلوده ترین شهر های ایران

بارش برف سنگین در محل سقوط هواپیما/ توقف 4 روزه عملیات جستجو/ خانواده ها راضی به ادامه جستجوها نیستند

آیا کلاس های معترضان نهضت سواد آموزی تعطیل شده است ؟

اخطاریه هواشناسی در پی سامانه بارشی جدید به کشور

اخطاریه هواشناسی در پی سامانه بارشی جدید به کشور/ کولاک و برف در دنا

تشدید بارش ها در بسیاری از شهرها

آغاز ساخت مرکز رشد کارآفرینی و فن آموز مجتمع آموزشی خیریه باقری

عدم مدیریت منابع آبی از دلایل خشک شدن تالاب میانکاله است

جاده های استان لغزنده است

برف و باران در راه است / وضعیت منطقه «دنا» نامساعد

عملیات اجرایی دومین مرکز کارآفرینی کشور در استان مرکزی آغاز شد

استخدام دو نفر آقا مسلط به شبکه، تجهیزات وایرلس در شهر اصفهان

بارش برف و باران در 14 استان کشور

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران: عدم مدیریت منابع آبی از دلایل خشک شدن تالاب میانکاله است

عملیات اجرایی دومین مرکز کارآفرینی کشور در استان مرکزی آغاز شد

فارس از شرایط جوی کشور گزارش می دهد تشدید بارش ها در بسیاری از شهرها/ برف و کولاک در منطقه سانحه ATR از بعدازظهر فردا

آغاز عملیات اجرایی ساخت مرکز رشد کارآفرینی و فن آموز مجتمع آموزشی خیریه باقری

دیدار استاندار آذربایجان شرقی با جانباز 70 درصد دفاع مقدس در تبریز

بازگشت گروه های جست و جو از کوه های دنا به کمپ اصلی

بازگشت گروه های جست وجوگر مستقر در کوه های دنا به کمپ اصلی

بازگشت گروه های جست و جو از کوه های دنا به کمپ اصلی

آماده باش تیم های عملیاتی استان بوشهر برای مقابله با سیل احتمالی

سازه هایی سخت از رشته هایی نازک

هوای بارانی شیراز و شکرگزاری مردم

دکتر پوراصغری: صندوق های بازنشستگی چگونه بحران زده شدند؟

دکتر پوراصغری: صندوق های بازنشستگی چگونه بحران زده شدند؟