مطالب مرتبط:
ریشه بحران در صندوق های بازنشستگی/ راه حل اصلی افزایش سن بازنشستگی است یا...؟
فارس خبر می دهد نشست امروز وزیر کار برای بررسی خروج از بنگاه داری صندوق های بازنشستگی
نشست امروز وزیر کار برای بورسی شدن بنگاه های صندوق های بازنشستگی
بازنشستگی کسانی که 10 سال سابقه دارند چگونه است؟
بازنشستگی کسانی که 10 سال سابقه دارند چگونه است؟
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 27 مهر 1396 ساعت 00:002017-10-18اجتماعي

دکتر پوراصغری: صندوق های بازنشستگی چگونه بحران زده شدند؟


- سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: برنامه ششم توسعه رسیدگی به سه بحران محتمل را در دستور کار دارد.

آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی سه موضوع محوری هستند که به طور ویژه در این برنامه پیگیری می شوند.

در این میان اما موضوع صندوق های بازنشستگی اهمیت ویژه ای دارد، چرا که با حجم زیادی از تقاضای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی مواجه است.

دکتر حمید پوراصغری، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت و گو با ماهنامه برنامه درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی و آینده آنها و نیز برنامه هایی که قرار است برای نجات این صندوق ها از گرفتاری های کنونی در نظر گرفته شود، سخن گفته است.

" صندوق های بازنشستگی بر چه مبنایی اداره می شوند؟ صندوق های بازنشســتگی بخشی از نظام تامین اجتماعی و آن هم بخشی از نظام رفاه اجتماعی اســت و هدف آنها هم این اســت که معیشت و زندگانــی و کرامت انســان ها را حفظ کنند.

نظام تأمیــن اجتماعی به مفهــوم جدید خود مرحله ای است از تلاش های گروهی کلیه اقشار جامعه جهت مقابله با عــدم امنیت اقتصادی و عدم اطمینــان در مقابل از دســت دادن درآمد و یا حداقل معیشــت که حمایت از آن توســط دولت به عنوان محوری ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد.

شــکل اداره صندوق ها این گونه است که افراد در زمــان توانایی و اشــتغال مبالغــی را در آن ذخیره می کنند تا در زمان بازنشســتگی از آن منابع اســتفاده کنند.

به عبارت دیگر مستمری بازنشســتگی به عنوان نیاز اولیه معیشــتی فرد بیمه شده و یا بازماندگان وی محسوب می گردد.

نکته دیگر این اســت که صندوق ها ســاختاری بین نسلی دارند.

یعنی در حال حاضر کسانی که ســهمی از حقوق خود را به صندوق می پردازند، در واقع حقوق بازنشســتگی کسانی را پرداخت می کنند که اکنون بازنشســته اند.

در سال های بعد هم کســانی که کار می کنند حقوق فردی را که در حال حاضر مشــغول کار است خواهند پرداخت.

شــکل اداره صندوق ها این گونه است که افراد در زمــان توانایی و اشــتغال مبالغــی را در آن ذخیره می کنند تا در زمان بازنشســتگی از آن منابع اســتفاده کنند.

به عبارت دیگر مستمری بازنشســتگی به عنوان نیاز اولیه معیشــتی فرد بیمه شده و یا بازماندگان وی محسوب می گردد.

نکته دیگر این اســت که صندوق ها ســاختاری بین نسلی دارند.

یعنی در حال حاضر کسانی که ســهمی از حقوق خود را به صندوق می پردازند، در واقع حقوق بازنشســتگی کسانی را پرداخت می کنند که اکنون بازنشســته اند.

در سال های بعد هم کســانی که کار می کنند حقوق فردی را که در حال حاضر مشــغول کار است خواهند پرداخت.

پــس شــیوه اداره آنها کامــا درآمد هزینه ای است.

قاعدتــا همین طــور اســت.

اصــولا صندوق بازنشستگی از دو مولفه مهم متاثر می شود.

اولی جمعیــت و دومی منابــع و مصارف آن صندوق زمانی.

که یک صندوق تشــکیل می شــود، در مرحلــه جوانی تعداد کســانی که ســهم خود را به آن می پردازند زیاد اســت و در ســال های نخست فعالیت هم چون تعداد کسانی که از آن سهمی دریافت می کنند کم است، پس صندوق پایدار است.

به مرور که تعداد بازنشستگان زیاد می شــود، منابع و مصارف تغییــر می کند.

لذا ورودی و خروجــی جمعیت صنــدوق می تواند صندوق مربوطه را به شدت متأثر نماید.

منابع و مصارف نیــز از عوامل مهم و تأثیر گذار بــر روی یک صندوق بیمه ای اســت.

در ســال 1357 امید به زندگی در کشور ما بین 58 تا 60 سال بود.

در واقع کسی که در سن 52 سالگی بازنشسته می شد، حداکثر 8 سال حق بازنشستگی می گرفت و بعد فوت می کرد.

بــا این حال امروز امید به زندگی در کشــور ما به 72 سال رســیده است، در واقع کسی که در سن 52 سالگی بازنشسته می شود، 20 سال هم باید حقوق بازنشستگی بگیرد.

بنابراین در صندوق های بازنشســتگی اگر نسبت پشتیبانی درســت نباشــد، تعادل منابع و مصارف به هم می خورد.

صندوق باید پایداری در منابع داشته باشد و در بخش مصارف هم باید متناســب با منابع عمل کند.

در حــال حاضر مــا چنــد صندوق بازنشستگی در کشور داریم؟ صنــدوق تامیــن اجتماعی کارگــران را تحت پوشــش می دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری مســتخدمین دولت را پوشش می دهد.

صندوق بازنشســتگی لشــگری هــم نیروهای مســلح را پشــتیبانی می کنــد.

صنــدوق کشــاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش دارید.

این ها صندوق های عمده هستند.

البته صندوق های کوچک تری هم وجود دارند که بالغ بر 18 صندوق بوده و گروه های مختلف شغلی را تحت پوشش قرار می دهند.

نســبت متعادل منابع بــه مصارف در صندوق ها چقدر است؟ در یک نــگاه کلی اگر نســبت پشــیبانی یک صندوق حداقل 6 به 1 نباشد، یعنی در آن 6 نفر حق بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد، ایــن صندوق به ســمت میرایی خواهد رفت.

چنیــن صندوقی عدم تعــادل دارد.

البته ایــن اعداد بــه عنوان یک امر مطلق نیســت و عواملی نظیر سطح مستمری دوران بازنشستگی و همچنین میزان حقوقی که مبنای کســر حق بیمه قرار می گیرد و درصــد حق بیمه، همه از عواملی هستند که روی نسبت پشتیبانی موثرند.

علت تعدد این صندوق ها در کشــور ما چیست؟ به دلایل متعددی این صندوق ها شکل گرفته اند و فضا به گونه ای بوده که دستگاه ها و بنگاه های مختلف هر کدام صندوق های کوچک تشــکیل داده ند.

شاید عمده ترین دلیل گرایش دستگاه ها به این امر، اســتفاده از نقدینگی ذخیره شــده در ایــن صندوق هــا و افزایش ســطح خدمات بازنشســتگی بوده باشــد.

این صندوق ها هم در ابتدا مشکلی نداشــتند، ولی بعد از مدتی چون ورودی آنها چندان زیاد نبود و بعد هم تحولات اقتصــادی روی آنها تاثیر داشــت، خروجی آنها نسبت پشتیبانی آنها از شرایط ً زیاد شد و نتیجتا حفظ تعادل صندوق خارج شد.

نمونــه این صندوق ها، صندوق فولاد اســت.

در این صنــدوق افراد متعددی از مدیرعامل گرفته تا کارگر ســاده عضویت دارنــد، اما از زمانی که قانون اصل 44 اجرایی شــد،صنعت فولاد در قســمت های مختلف به بخش خصوصی واگذار شد.

حاصل این روند این بود که ورودی صندوق فــولاد کاهش یافت، اما تعداد بازنشســتگان رو به تزاید رفــت و نتیجه آن عدم توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی از طریق منابع صندوق است.

به طور کلی صندوق های بازنشســتگی کوچک، عــدم پایــداری در منابع و مصارف نســبت به تغییرات اجتماعی و اقتصادی حساس می باشد.

یعنی بــرای عملیــات پرداخت حقوق بازنشســتگان هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد؟ خیر.

الان کســی که می خواهد بانک تاســیس کند، مبلغی را به عنوان تضمین به بانک مرکزی می پردازد تا در صورت بروز مشکل،از این محل زیان مردم تضمین شــود، امــا در صندوق های بازنشستگی چنین سیســتمی وجود ندارد.

در واقع اگر صندوقی ورشکست شود، ممکن است حق کسانی که سال ها بخشی از حقوق خودشان را به صندوق پرداخت کرده اند پایمال شود.

علت این که صندوق های بازنشســتگی دچار مشکل شده اند چیست؟ ایــن موضوع دلایل متعــددی دارد.

یکی از آنها این است که در سنوات گذشته قوانین متعددی برای بازنشستگی زودرس تصویب شده است.

به عنوان مثال، فردی با 20 سال سابقه کار در سن 45 سالگی بازنشسته شده است، اما قرار است تا 75 سالگی حقوق بگیرد.

این نشان می دهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است.

یکی دیگر از این مشکلات به قانون بازنشستگی پیش از موعد صاحبان مشاغل سخت و زیان آور مربوط اســت.

بســیاری از گروه ها ازاین قانون استفاده کرده و با 15 سال سابقه کار بازنشسته شده اند.

نکتــه دیگــر این اســت کــه در صندوق های بازنشســتگی برخــورداری از مزایا متناســب با ســنوات و میزان بیمه پردازی نیســت به همین دلیل همه ســعی دارند زودتر بازنشسته شوند تا آن حقوق را بگیرند.

از سوی دیگر سیاست گذاری ها هم گاه غلط بوده است.

به عنوان مثال، از سال 1382 به بعد، پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشــوری هر کس که به اســتخدام دولت درآمد.

، پیمانی شد و به صورت طبیعی زیرمجموعه ســازمان تامین اجتماعی قرار گرفــت.

در چنین حالتی ورودی صندوق بازنشســتگی کشوری بســته شد و به شدت کاهش یافت.

از آن سال تا کنون جمعیــت ورودی صندوق بازنشستگی کشوری از یک میلیون و 500 هزار نفر به یک میلیون و 50 هزار نفر کاهش یافته است.

یعنی 450 هزار نفر از تعداد ورودی ها کم شد، در حالی که جمعیت بازنشسته تحت پوشش آن از 600 هزار نفر به یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است.

این اوضاع مناسبی نیست.

متاسفانه نســبت پشــتیبانی این صندوق یک اســت.

یعنی یک نفر حقوق می گیرد و یک نفر حق بیمه می پــردازد.

الان رقمی که از حقوق یک نفر کارمند به عنوان ســهم صندوق کم می شود، 27 درصد است، یعنی باید از حقوق سه نفر حق بیمه کم شــود تا بتوانیم به یک نفر حقوق بازنشســتگی بدهیم و اگر کســورات را در نظر بگیریم، این نسبت باید حداقل یک به 4 باشد.

بــه همین دلیل از منابع عمومی به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشــگری می پردازیم تا این کسری جبران شود.

البتــه باید یک نکته دیگــر را در نظر بگیریم.

به هر حال وقتی کســی با سابقه 15 سال کارکرد بازنشســته می شود، در واقع 15 سال حقوق کمتری از دولت گرفته است.

آیا این نمی تواند کمکی به دولت تلقی شود؟ این اســتدلال ممکن اســت بر روی هزینه های دولت کاربرد داشــته باشد ولی در صندوق های بازنشستگی این فرد حقوق می گیرد و اتفاقا 15 سال هم بیشتر حقوق خواهد گرفت.

اما این با سیاســت کوچک سازی دولت در تضاد اســت.

قرار بود با خروج کارکنان دولت بار مالی دولت کم شــود، بنابراین کسی نباید جای او استخدام می شد.

این جا محل بحث است.

سوال این است که آیا می توان به ازای ســه پرستار، یک نفر پرستار را به کا رگرفت؟ در مورد معلمان هم نمی شود.

الان یک میلیون و 800 هزار کارمند در دولت وجود دارد.

یک میلیون و 200 هزار نفر آنها در استخدام آموزش و پرورش هستند.

در گروه بهداشت و درمان هم 500 هزار نفر شاغل اند.

تنها گروهی که می شود در آن تعدیل نیرو کرد، کارکنان ستادی است که جمعیت آنها حدود 100 هزار نفر است.

بنابراین کاهش آنها تأثیر چندانی بر بار مالی دولت ندارد، ضمن اینکه کاهش چندانی هم در آن ممکن نیست.

مســاله دیگری هم در این بخش وجود دارد؟ بله.

بســیاری از مواقع ما برای این که گروه های مختلف را تحت پوشش حقوق بازنشستگی قرار دهیم، قانون وضع کرده ایم و پرداخت حق سرانه را به عهده دولت گذاشــته ایم.

مثــلا قالیبافان، ماهیگیران، زنبورداران، خدام مساجد و کارگران ساختمانی از این جمله اند.

این جا دو اشکال به وجود آمده است.

اول این که چنین کاری عین بی عدالتی اســت.

مثلا چرا دولت باید 20 درصد ســرانه زنبورداران را بدهد، ولی در گروه شغلی دیگــری مثل حصیربافان ایــن پرداخت صورت نگیرد؟ یعنی قانون خیلی جامع تعریف نشــده است.

این کار چقدر هزینــه به دولت تحمیل می کند؟ دولت باید به ازای هر نفر 20 درصد حداقل حقوق را بپردازد.

این عدد در حال حاضر حدود 140 هزار تومان به ازای هر نفر است.

این عده هم حدود دو و نیم میلیون نفرند.

پس می بینید که عدد قابل ملاحظه ای است.

حال اگر با نوسان های اقتصادی کشور، دولت در پرداخت این رقم تاخیر بیاندازد، صندوق بازنشستگی به مشکل بر می خورد.

البته ما نمی گوییم از اقشــار کم درآمد حمایت نشــود، ولی وقتــی در مبادی مختلــف قانونی تصویب می شــود، باید منابع پایدار هم برای آن دیده شود.

اینهاد باید در دولت، شورای نگهبان و مجلس تفاهم شود.

شــما می دانید وقتی بودجه تصویب می شود و قرار اســت اقدامی انجام شود، فقط منابع مورد نیاز برای همان ســال دیده می شــود، در حالی که برای بازنشســتگی این طور نیســت، چون بازنشســتگی یک فرایند طولانی است.

بنابراین در بررسی چنین طرح هایی بایستی منابع پایدار برای بازه زمانی طولانی تری مورد نظر قرار گیرد.

پس قوانین هم در این بحران مقصرند.

یکی از مشکلات این است که طول مدت سنوات حقوق پردازی صندوق ها قریب 40 سال است که این امر ناشی از قوانین موجود در صندوق های بازنشستگی است، در حالی که این فرد فقط 25 سال حق بیمه پرداخت نموده است.

چرا صندوق های بازنشستگی پول خود را سرمایه گذاری نمی کنند؟ صندوق های بازنشستگی که با سیستم DB اداره می شــوند،پول خود را سرمایه گذاری نمی کنند.

در ایــن روش آنهــا فقــط پول را از شــاغلین می گیرند و به بازنشستگان پرداخت می کنند.

در موارد معدودی، بخش بســیار کمی از این منابع را می شود سرمایه گذاری کرد آن هم فقط برای حفظ ارزش وجوه است.

عــدم ســرمایه گذاری دارایــی صندوق هــای بازنشســتگی هم دلایل متعددی داشــته است.

مثلا مدیران آنها در این زمینه حرفه ای نبوده اند.

از سوی دیگر در کشورهایی که نوسان اقتصادی آنها زیاد اســت، ســرمایه گذاری این دارایی ها در بنگاه ها با ریســک مالی بالایی همراه است.

در خیلی از کشــورها صندوق های بازنشستگی از سرمایه گذاری منع شــده اند.

با این حال در آمریکا صندوق های بازنشســتگی 70 درصد درآمد خود را از محل ســرمایه گــذاری دریافت می کنند.

آنها پــول را نگه می دارند و در زمان بازنشســتگی،همان پول را بــه ارزش روز پس می دهند.

در ایران نوســان اقتصادی خیلی زیاد است و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری در بنگاه ها بالاست.

تصور کنید اگر ســازمان تامین اجتماعی پولش را ســرمایه گذاری کند و بعــد از مدتی این کار به مشــکل بخورد، برای جمعیــت 40 میلیونی تحت پوشــش چه پاســخی خواهد داشت.

به همین دلیــل بحث صندوق های بازنشســتگی چندســطحی در دنیا مطرح شــده است که در سطح اول آن شــرایط مثل صندوق های کنونی است و به روش DB اداره می شــود در سطح دوم که ذخیره اندوزی به روش DC است، ســرمایه گذاری ها به منظــور حفظ ارزش وجوه انجام می شود.

تا اینجای گفت وگوی ما به طرح مشکات گذشت، اما راه حل چیست؟ یکی از راه حل ها تغییر ســن بازنشستگی است.

در قانــون تامین اجتماعی که در ســال 1354 نوشته شــده، آمده که قوانین این بخش باید هر سه ســال یک بار بر اساس محاسبات اکچوئری بازنگری شود.

الان 30 سال است که این قوانین در مورد عواملی مثل سن بازنشستگی تغییری پیدا نکرده است.

یکی از مهمترین پارامترهای این بخش امید به زندگی است.

در کشوری که امید به زندگی بالا می رود، ســن بازنشستگی هم باید بالا برود.

این اتفاق در فرانســه و آلمان افتــاد، ولی این فقط یک آیتم است.

یکــی از جاهایی که صندوق های بازنشســتگی خیلی ضــرر دیدند، این بود کــه صندوق ها به دلایــل مختلف، حقوق بازنشستگی را تمام شماری نکردند.

یعنی صندوق باید حقوق 30 سال را معدل گیری می کرد، در حالی که الان معدل حقوق دو سال آخر را می پردازد.

این یعنی بنیه صندوق ضعیف شود.

نکتــه بعدی حداقل ســنوات مورد نیــاز برای بازنشســتگی اســت.

در همه جای دنیا حداقل ســنوات را بالا می گیرند تا از آن سوء استفاده نشود، در حالی که در کشور ما این امکان وجود دارد که کسی با سابقه کار 10 سال و حتی کمتر بازنشسته شود.

از ســوی دیگر باید تغییرات سیســتماتیک در فرایند اعمال شــود.

در همه جــای دنیا حقوق بازنشســتگی طوری تعیین می شــود که عدد آن متناســب با ســنوات بیمه پردازی باشد.

این کار باعث می شــود انگیزه برای بازنشسته شدن زودهنگام کم شود.

نتیجه این می شود که حتی اگــر قانون اجــازه بدهد،افراد ســعی می کنند بازنشسته نشوند.

در کشــور ما این طور نیست و افراد پس از بازنشســتگی تــازه جذب بخش خصوصی می شــوند و کار دوم خود را شــروع می کنند.

با شــرایطی که شما ترســیم کردید، صندوق های بازنشســتگی تــا چه زمانی می توانند به حیات خود ادامه بدهند؟ هر کدام از صندوق هــا راهکارها و برخوردهای مختــص خــود را می طلبند.

صنــدوق تامین جتماعــی هم اکنون نســبت پشــتیبانی 6 به یک دارد و مشکلی هم ندارد.

درحالی که 70 درصد درآمد صندوق بازنشســتگی کشوری از محــل بودجه عمومی اســت، در حالی که قرار نبوده این طور باشــد.

اگر بخواهیم این صندوق را حفظ کنیم، باید سن بازنشستگی را بالا ببریم وجمعیت ورودی آن را تنظیم کنیم.

صندوق بازنشستگی لشگری وضع نامطلوب تری دارد، بــه طوری کــه همه منابعــش را ما می دهیــم.

این دیگر صندوق نیســت و ما در واقع به بازنشستگان آن حقوق می دهیم.

ما می توانیم صنــدوق چند رکنــی برای بخش لشــگری و کشوری ایجاد کنیم و ورودی های جدید را وارد سیستم جدید کنیم.

صندوق هــای کوچک را باید چطور احیا کرد؟ آنها بــرای ادامه حیات خود علی الاصول باید در صندوق های بزرگ تر جــا بگیرند، ولی می دانیم که آنها تعهداتی دارند.

مــا باید در قالب برنامه ششم یک نهاد تنظیمی ایجاد کنیم تا وقتی قرار شــد صندوق کوچک به درون صندوق بزرگ تر بــرود، اول تراکنش های مالــی اش را صاف کند و دیگر ایــن که اجازه پرداخت هــای نامتعارف را از آن بگیــرد.

مثلا صندوقی داریم که مصوب کرده حقوق بازنشستگان 50 درصد زیاد شود و این کار الان گریبان صندوق را گرفته اســت.

لذا ساماندهی صندوق های بازنشستگی از طریق ایجاد یک نهادی تنظیمــی (مثل بیمه مرکزی برای بیمه های تجاری) یکی از اقداماتی است که می تواند در قالب برنامه ششم توسعه انجام شود.

می شود شرکت ســرمایه گذاری را در صندوق ها عملیاتی کرد؟ کــی از اقداماتی کــه نهــاد تنظیم کننده باید انجام دهــد، وضع قوانین و مقرراتی اســت که سرمایه گذاری صندوق ها را کنترل کند.

مثلا در برخی در کشورها، نهاد تنظیم کننده تاکید کرده که صنــدوق حق ندارد در یک بخش بیش از 5 درصد سرمایه گذاری کند.

نکتــه دیگــر این اســت که الان شــرکت های ســرمایه گذاری ما به بنــگاه داری رو آورده اند.

ما با اداره بنگاه توســط صندوق مخالفیم، بلکه صندوق باید سرمایه گذاری را مدیریت کند.

در بلند مدت آیا می شود همه صندوق های بازنشستگی را در یک جا متمرکز کرد؟ این کار در تئوری ممکن اســت و حتی می تواند توزیع ریســک را درست کند، اما عملیاتی کردن آن خیلی سخت اســت، چون تعهدات آنها بین نســلی اســت و یکی کردن آن خیلی پیچیده اســت.

ما اگر چند صندوق عمده داشته باشیم، قانون اعداد بزرگ به همه آنها ســرایت خواهد کرد و مشکلی از بابت اداره آنها نخواهیم داشت.

سازمان تأمین اجتماعی با 13 میلیون بیمه شده داریم و صندوق بازنشستگی کشوری را با 4 میلیون بیمه شده، اصول اداره یک صندوق را دارند و نیازی به تجمیع آنها نیست.

در برنامه ششــم برای برقراری حقوق بازنشستگی اقشــار کم درآمد هم فکری شده است؟ یکی از اهــداف نظام چند لایه تأمین اجتماعی، ایجاد پوشــش فراگیــر تأمیــن اجتماعی برای آحاد جمعیت کشــور است هم اکنون جمعیتی از کشــور هستند که درآمدشان کمتر از حداقل حقوق و دســتمزد است و اگر بخواهند از طریق ســازمان تأمیــن اجتماعی تحت پوشــش قرار گیرند، توانایی پرداخت حق مشــارکت خود را نخواهند داشت از این رو در برنامه ششم توسعه ایجاد صنــدوق بیمه فراگیر که ایــن امکان را فراهم می ســازد که با افراد دارای درآمد پایین بتوانند با مشــارکت کمتر تحت پوشــش بیمه بازنشســتگی قرار گیرند یکی از پیشــنهادهای مطرح در این خصوص است.


کلید واژه ها: صندوق - بازنشستگی - اجتماعی - برنامه - حقوق - سازمان مدیریت و برنامه ریزی - رفاه اجتماعی - مستمری - برنامه ششم توسعه - اداره - سازمان مدیریت - تامین اجتماعی - نظام - برنامه ریزی - بحران - محیط زیست - دکتر - بیمه - رفاه - اقتصادی - مدیریت - اندیشه - حمایت - توسعه - تامین - جامعه - آینده - درآمد - اهمیت - امنیت

آخرین اخبار سرویس:
ایجاد مددسراهای سیار / افزایش 3 برای ظرفیت اسکان کارتن خواب ها

کنفرانس «موانع و چالش های آموزش زبان فارسی در مراکز آموزش عالی پاکستان»

آبگرفتگی چادرها و سرما مشکل زلزله زدگان

آغاز صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

سرویس مدارس؛ از دغدغه والدین تا نارضایتی رانندگان/ به نام رانندگان به کام دلالان

فعالیت موکب 20 استان در مناطق زلزله زده

بارش باران و احتمال آبگرفتگی در 17 استان

قطع ارتباط سه روستای بخش عقیلی گتوند بر اثر بارندگی

فال روزانه پنجشنبه 2 آذر 1396

فال روزانه پنجشنبه 2 آذر 1396

ممنوعیت های تردد به مناطق زلزله زده لغو شد

آغاز بارش برف در مشگین شهر

آمادگی ارائه خدمات رایگان آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای به کشاورزان و دامداران شاغل در مناطق زلزله زده

شبسترنیوز: برخی ادارات خودسرانه اقدام به ایجاد تغییرات در موقوفات می کنند/ روستای اندبیل صوفیان ششدانگ وقفی است

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری لاهیجان برگزار شد

بازگشت بیش از 9 هزار زائرخارجی کربلا از مرز آستارا

آغاز صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

ثبت نام آزمون دکتری 97 از امروز آغاز می شود

آزمون وکالت برای داوطلبان کانون کرمانشاه به تعویق افتاد

فیلتر هوای اتاق را چه زمانی باید تعویض کرد؟

قدیمی ترین تصویر موجود از مجسمه ابوالهول

85 هزار تخته چادر میان زلزله زدگان توزیع شد

نخستین برف پاییزی برای اردبیلی ها در راه است

چادر و پلاستیک نیاز اساسی زلزله زدگان کرمانشاهی

هشدار جدی و سریع هواشناسی

چادر و پلاستیک نیاز اساسی زلزله زدگان کرمانشاهی

کاهش 5 درجه ای دمای هوای تهران در 48 ساعت آینده

پرداخت 5 میلیون ریال به فرهنگیان زلزله زده استان کرمانشاه

ارسال 30 کانکس از سوی فرهنگیان و دانش آموزان پایتخت

استخدام یک شرکت خدمات مسافرتی هوایی در خراسان رضوی

عزل 3 مسئول شهرداری تهران و معرفی به دادگاه

نخستین شهید کاروان زیارتی امام رضا (ع)

اجرای طرح واژه های آسمانی برای یک میلیون معلم

دمای هوا در بیشتر مناطق استان اصفهان 2 تا پنج درجه کاهش می یابد

تشکیل جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در هفته آینده

عزل شهردار ناحیه 2 منطقه 1 شهرداری تهران بابت قطع درختان خیابان ولیعصر/جریمه 4میلیاردی برای مالک متخلف

کاریکاتوری زیبا از «هیس بیرانوند» و اعلام جنگ ! + عکس

منع ساخت وساز در حریم گسل های تهران

ارتفاعات مشگین شهر سفیدپوش شد

ساماندهی 30 روستای زلزله زده کرمانشاه توسط همدان

ناسالم ترین آبان تهران طی 20سال اخیر

فرماندار: وسایل گرمایشی بین زلزله زدگان قصرشیرین توزیع شد

شناسایی یکی دیگر از شهدای گرانقدر دفاع مقدس

استخدام کارمند خانم باحقوق ثابت،مزایا،سرویس در شیراز

تنظیم سند سلامت اجتماعی در دستور کار سازمان بهزیستی

سیلاب شدید در عربستان قربانی گرفت

حرم حضرت زینب (س) پس از پایان داعش (+عکس)

هشدار جدی و سریع هواشناسی/کاهش 12 درجه ای دما در برخی نقاط کشور

چادر و پلاستیک نیاز اساسی زلزله زدگان کرمانشاهی

30کانکس آموزشی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام شد

اهدا کلاه ایمنی به موتورسواران در بندرگز

زلزله های خاموش اجتماعی در ایران به سبب اشکال در تعلیم و تربیت است

ارتفاعات فریدن سفیدپوش شد

ایجاد مرکز توانبخشی معلولان در سرپل ذهاب

زلزله به 86 مدرسه ایلام آسیب زد

اعزام گروه های جهادی شهرری برای تدریس به دانش آموزان مناطق زلزله زده

گلستان؛ بارانی، برفی و سرد می شود

کرمانشاه سرد؛ نیاز به کانکس, وسایل گرمایشی و تأسیساتی + فیلم

نشست هم اندیشی دانش آموزان کارآفرین و خلاق

شرایط ناپایدار جوی در مناطق مرکزی و غرب هرمزگان

تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) +عکس

تغییر در آزمون وکالت 96 داوطلبان کانون کرمانشاه

جلوه پاییز هزار رنگ در بوستان های شاهرود. عکس: مهسا شانیان

رقابت علمی دانش آموزان در اِلَمپیاد ریاضی

مشکل تامین آب زیستکره توران به صورت کامل برطرف شده است

آزمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگری موکول شد

استخدام منشی و صندوقدار در بیرون بر اصل تبریزی

اولین نشست تخصصی قصه گویی برای مربیان کانونی برگزار شد

سیلاب شدید در عربستان قربانی گرفت

12 قصه گو به مدارس تبریز اعزام شدند

آزمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگری موکول شد

هوای مناطق زلزله زده سرد می شود

آذربایجان شرقی ؛ کمترین نرخ مصرف مواد مخدر را در بین دانش آموزان

خروج سامانه بارشی از استان + مصاحبه

آذربایجان شرقی دارای کمترین نرخ مصرف مواد مخدر را در بین دانش آموزان

آزمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگری موکول شد

برگزاری دوره های کسب مهارت ویژه سالمندان

نخستین شهید کاروان زیارتی امام رضا (ع)

آبگرفتگی چادرها و سرما مشکل زلزله زدگان کرمانشاه

یک پنجم از فضاهای آموزشی مازندران متروکه است

اهدای خون به زلزله زدگان غرب کشور در واحد بناب

ارجاع پرونده تنبیه بدنی دانش آموز اهوازی به هیات تخلفات اداری

آبگرفتگی چادرها و سرما 2 مشکل عمده زلزله زدگان غرب کرمانشاه

آبگرفتگی چادرها و سرما 2 مشکل عمده زلزله زدگان غرب کرمانشاه

شناسایی یکی دیگر از شهدای گرانقدر دفاع مقدس

اعزام اولین کاروان راهیان نور دانش آموزی سمنان

گسترده شدن سفره رحمت الهی در برخی از شهرستان ها + فیلم

دعوت شهردار سابق تهران از گروه های جهادی

هشدار هواشناسی خراسان رضوی/ بارش، آبگرفتگی و سیلاب

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت: سازمان حج نمی تواند مانع فعالیت کاروان های غیرمجاز شود/ لزوم تقویت ضوابط و رفع خلأ قانونی

استفاده از اندیشه و تفکر حوزوی، برنامه اصلی وزارت آموزش و پرورش است

تشییع پیکرنخستین بانوی خیر مدرسه ساز رفسنجانی

موکب های آبادان روزانه میزبان 20 هزار هموطن زلزله زده

تاکنون بیش از 800 نوع نیت از وقف نامه ها استخراج شده است

هواشناسی هرمزگان نسبت به سیلابی شدن مسیل ها هشدار داد

حوزه نظام های رفتاری قرآنی را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد

بسته اخبار اجتماعی ایسنا در اولین روز آذر

ارسال پنجمین کاروان کمک های مردمی شهرستان کبودراهنگ به مناطق آسیب دیده زلزله کرمانشاه

قطع درختان خیابان ولیعصر(عج)

ترافیک سنگین و لغزندگی جاده های البرز

مشارکت 20هزار دانش آموز البرزی در نمایشگاه استانی پژوهش

دانش آموزان کرجی از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بازدید کردند

استخدام جوشکار،تکنسین آزمایشگاه،کارگر ساده در پتروشیمی/قم

جذب 714 معلم از دانشگاه فرهنگیان در خراسان شمالی

افت شدید دما در راه است/کرمانشاه 9 درجه سردتر می شود

دانش آموزان روزانه بیش از 2 دوساعت در فضای مجازی می چرخند

تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) +عکس

مرحله دوم طرح نشاط اجتماعی در استان بوشهر برگزار می شود

فراخوان عکاسی از موقوفات تهران

آزمون وکالت برای داوطلبان کانون کرمانشاه برگزار نمی شود

بارش شدید باران و احتمال آبگرفتگی در 17 استان کشور

بارش باران در کهگیلویه و بویراحمد

احتمال سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها

جذب 714 دانشجوی فرهنگیان به عنوان معلم

استقبال شبکه استانی دنا از تولید برنامه های آموزشی

مدیرکل هواشناسی فارس: تشدید بارش و سیل در استان دور از انتظارنیست

افت شدید دما در راه کشور/ کرمانشاه 9 درجه سردتر می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم: باید برنامه ریزی راهبردی برای توسعه پایدار قم ارائه شود

کاهش 5 درجه ای دمای هوای تهران در 48 ساعت آینده

رشد شاخص های سوادآموزی یکی از اولویت های کاری آموزش و پرورش کردستان است

دمای هوا در همدان 8 درجه کاهش پیدا می کند

آبگرفتگی معابر بوشهر در نخستین روز آخرین ماه پاییز

واگذاری 29 روستای آسیب دیده کرمانشاه برای بازسازی به استان همدان

واگذاری 29 روستای آسیب دیده کرمانشاه برای بازسازی

افت شدید دما در راه است/کرمانشاه 9 درجه سردتر می شود

پرداخت 5 میلیون ریال به فرهنگیان سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و قصر شیرین

بارش شدید باران و احتمال آبگرفتگی در 17 استان کشور

کاهش دما در کدام استانها اتفاق می افتد + جزییات

رتبه دوم خراسان رضوی از نظر مناسب سازی معابر و اماکن عمومی در کشور

تنظیم سند سلامت اجتماعی در دستور کار سازمان بهزیستی

کاهش دما در کدام استانها اتفاق می افتد + جزییات

بسته شدن محور گنجنامه به تویسرکان

اعزام نخستین گروه راهیان نوردانش آموزی آمل به مناطق دوران دفاع مقدس

آتش سوزی در منطقه حفاظت شده لوه گلستان همچنان ادامه دارد

شناسایی 40 هزار معلول در استان هرمزگان

ارائه خدمات امدادی به 150 هزار زائر پیاده در خراسان رضوی

آموزش های پیش از ازدواج در البرز اجباری و رایگان است

بارش باران همراه با آذرخش در خوزستان

تعطیلی نوبت عصر مدارس ایذه

اطلاعیه سازمان سنجش درباره آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلا برای داوطلبان کانون کرمانشاه

آسیب اجتماعی جلوتر از چرخه پیشگیری در حال شیوع است

اعلام آمادگی واحدهای عملیاتی آبفا اهواز برای رسیدگی به معضلات احتمالی پس از بارندگی

واژه های تخصصی آموزش و پرورش/64 ورود به مدرسه نیازمند چه شرایطی است؟

آتش سوزی در منطقه حفاظت شده لوه گلستان همچنان ادامه دارد

همایش پیشگیری اعتیاد و آسیب های اجتماعی سیریک

نیاز52 درصدی کلاس های مدارس فاروج به مقاوم سازی

ترافیک روزانه درخیابانهای فرهنگ وقارن ساری ومشکلات ناخواسته برای مردم

پرچم سبز رضوی بر فراز گنبد منور امام رضا(ع) برافراشته شد

اختصاص سهمیه ویژه به کارگیری معلم در2 شهرستان خراسان شمالی پیگیری شود

اولین ترمز بر آلاینده ترین وسیله نقلیه تهران/قانون در برابر موتور

معلولیت های مادرزادی شایع ترین معلولیت در خراسان رضوی

تکمیل خط 6 مترو در گرو تعامل با ضوابط میراث فرهنگی

فعالیت 11 مهد قرآنی زیر نظر ناحیه مقاومت بسیج سبزوار

منع ساخت وساز در حریم گسل های تهران قانونی شد

مردم از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی مازندران خودداری کنند

تشکیل جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا در هفته آینده

پیشرفت 65 درصدی طرح مرمت معابر بزرگراهی پایتخت

هشدار وقوع سیل و آب گرفتگی معابر در فارس

تجلیل از نفرات برتر چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم استان اردبیل 

ثبت مکانیزه تخلف موتورسیکلت ها از امروز کلید خورد

ارسال خانه اسکیمویی از قزوین برای اسکان موقت زلزله زدگان

برگزاری تور گردشگری سیاه در مناطق زلزله زده ممنوع است

ساخت کاتالیزها با روش الکتروشیمی برای کاهش آلودگی هوا

تردد در گردنه مایین بلاغ و محور ایرانخواه در تکاب با زنجیر چرخ امکان پذیر است

اولویت برنامه های شهرداری ابهر از نگاه شهردار

درخشش تیم دانش آموزی البرز در مسابقات ابداعات و اختراعات کرواسی

تالابی برای ایجاد منطقه حفاظت شده در فریدونکنار وجود ندارد

گردشگرپذیر بودن بابلسر مهمترین مولفه این شهرستان

بارش باران همراه با شادی مردم درعین حال آبگرفتگی معابر و کندی رفت و آمد

هوای مناطق زلزله زده سرد می شود

بارش باران شادی مردم و در عین حال آبگرفتگی معابر و کندی رفت و آمد

نگاهی به ابرچالش های محیط زیستی قم

عبدآباد تربت حیدریه، روستای بدون دخانیات

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه اعلام کرد پرداخت 5 میلیون ریال به فرهنگیان سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و قصر شیرین

بزرگترین شهری که دسترسی جاده ای ندارد +عکس

پیش بینی اولین بارش برف پاییزی در مناطق شهری استان اردبیل از امشب

آغاز فعالیت مدارس مناطق زلزله زده از شنبه

نوسازی 7000 تاکسی فرسوده پایتخت اولویت شهرداری

سیلاب شدید در "جده" قربانی گرفت

راه اندازی مجتمع های چند منظوره در روستاههای استان تهران

هشدار مدیریت بحران هرمزگان درباره شرایط جوی چند روز آینده

دومین روز بارش رحمت الهی در لرستان

خسارت زلزله به 86 مدرسه در استان ایلام

سیلاب شدید در "جده" قربانی گرفت

نیازمند نیروهای متخصص در مقطع ابتدایی و پیش دبستانی هستیم

نشست هم اندیشی دانش آموزان کارآفرین استان با استاندار خراسان شمالی

بازگشت هوای سالم به پایتخت

همایش یاوران وقف در بجنورد

تعویض پرچم گنبد حرم مطهر رضوی

پرچم سبز بر فراز گنبد رضوی به اهتزاز در آمد

منع ساخت وساز در حریم گسل های تهران قانونی شد

منع ساخت وساز در حریم گسل های تهران قانونی شد

امداد رسانی به 300 خودرو در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری

هوای مناطق زلزله زده سرد می شود

درخواست برای ارسال کانکس به مناطق زلزله زده

واگذاری طرح شیوع شناسی آسیب های اجتماعی به جهاددانشگاهی لرستان

کارگاه آموزشی «مهارت های آموزشی کودکان کنجکاو از نظر دینی» برگزار شد

اقدام شهرداری برای ساماندهی کارتن خواب ها در فصل سرما

میزان معلولیت در خراسان رضوی 10درصد از میانگین کشوری بالاتر است

19 درصد آلودگی شهر تهران ناشی از موتورسیکلت های کاربراتوری است

دکتر پوراصغری: صندوق های بازنشستگی چگونه بحران زده شدند؟

دکتر پوراصغری: صندوق های بازنشستگی چگونه بحران زده شدند؟