مطالب مرتبط:
شهروند و جای گاه آن در نظام های مردم سالار
پیشنهاد طرح نظام کنفدرالی از سوی بغداد به اربیل ساخته ذهن اقلیم است/ تلاش کردستان برای جایگزینی واژه »نظرسنجی» به جای «همه پرسی»
احترام به رای اکثریت از اصول مردم سالاری دینی است / مدیریت های اجرایی جای افراد تندرو نیست
حافظ در قله فرهنگ و هنر و معرفت ایران جای دارد
جای خالی نماینده ولی فقیه در اتاق بازرگانی مشهود است
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 21 مهر 1396 ساعت 00:002017-10-12سياسي

شهروند و جای گاه آن در نظام های مردم سالار


- پیش از آن که وارد بحث شویم بهتر آن است تا تعریف هایی ارائه کنیم از مفهوم شهروند، مفهومی که با پیدایی نظام های بورژوا دموکراتیک پدید آمده است، یعنی در دوران متکی بر نظام های، قبیله ای، قومی و فیودلیته نمی توان بحث شهروند را مطرح کرد.

- شهروند به فردی از جامعه گفته میشود که در جغرافیای سیاسی معینی، با برخورداری از حقوق اساسی و پذیرش مکلفیت های قانونی عاری از هر نوع تبعیض، حق زیستن داشته باشد.

واژه شهروند در این تعریف به آن اجتماعی مربوط می شود که روابط درمیان افراد آن جامعه بر اساس قانونی بر خاسته از اراده و خواست مردم استوار باشد.

به بیان دیگر شهر وند فردی است که دارای حقوق سیاسی ،حقوق مدنی و حقوق اجتماعی باشد.

این حق را یک فرد از آن جهت دارد که او عضو آن جامعه است.

- شهروند فردی است که به خاطر داشتن حقوق اساسی خویش ،مسئوولیت ها و تعهداتی را می پذیرد؛ اما برخلاف رعیت پیش از آ ن که حقوقی داشته باشد مکلفیت دارد یعنی مکلفیت او مقدم برحقوق اوست عموماً حقوق رعیت را بر اساس اجرای بهتر مکلفیت های او مشخص می کنند؛ اما شهروند وجایب و مکلفیت خودرا بر اساس آگاهی اجرا می کند و حقوق او در چار چوب قانون یک امر تسجیل شده است.

- شهروند به هرفردی یک جامعه قانون سالار گفته می شود و همه شهروندان از حقوق وامتیازات مساوی بر خوردار می باشند.

حال می ببینم که دانشمندان دانش های اجتماعی از چه روزنه ای به مفهوم و جایگاه یا شاً ن شهروندی نگاه کرده اند؟ شأن شهروندی وحقوق وتکالیف مربوط به آن، از مفاهیم اساسی زنده گی دموکراتیک به شمار می رود .

شهروندان از حیث حقوق وتکالیف با هم برابر اند .

دردموکراسی های باستانی یونان وروم نیز شأن شهروندی به معنی داشتن حقوق وتکالیف یکسان در نزد قانون و مشارکت در امور سیاسی وعمومی جامعه بود.

حق حکومت کردن وتکلیف اطاعت از حکومت هر دو جز شأن شهروندی بود ؛ با این حال در آتن شأن شهروندی تنها به مرد های آزاد ،محدود می شد و برده گان از شمار شهروندان بیرون بودند .

در امپراطوری روم باستان شأن شهروندی به عامه مردم ومردمان سر زمین های مغلوب نیز بسط داده شد .

بعد ها مفهوم شهروندی در ایتالیای عصر رنسانس احیا شد .

به نظر متفکران دوران رنسانس انسانیت فرد تنها به عنوان شهروند جامعه آزاد وخود مختار تحقق می یابد .

مفهوم شهروندی در انقلاب فرانسه به نهایت شکوفایی خود رسید ودر اعلامیه حقوق انسان وشهروند سال 1789 بروز کامل یافت .

ژان ژاک روسو مفهوم دقیق شهروندی را به شیوه ای ایده آلیستی در ترجیع خیر وصلاح عمومی بر منافع خصوصی تعریف میکرد.

شهروند واقعی کسی است که بتواند مصلحت عموم را اراده کند ،یعنی دارای ارادهعمومی و فضیلت مدنی باشد .

اما در قرن نوزدهم چنین رابطه ای میان مفهوم شهروندی ومصلحت عمومی از میان رفت وشهر وندان به عنوان افرادی تلقی شدند که اساساًدارای اختلاف منافع ودر تعقیب خیر وصلاح خویش اند بنا براین شأن شهروندی در عصر مدرن لازمه تأمین رفاه فردی تلقی شد ،نه مصلحت عمومی واجتماعی .

شأن شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عمده ای چون آزادی بیان ،برابری در نزد قانون حق اجتماع وغیره بدون توجه به وضع طبقاتی ،جنسی نژادی وغیره ،مفهوم رایج شهروندی در قرن نوزدهم بود.

اما در قرن بیستم ظهور مفهوم حقوق اجتماعی مضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد.

منظور از حقوق اجتماعی بر خورداری از خدمات اجتماعی ،صحی ،آموزشی ،تأمین اجتماعی وغیره است .

بدین سان مفهوم شهروندی دیگر خصلت صرفاًحقوقی وسیاسی ندارد،بلکه مضمون اجتماعی واقتصادی نیز یافته وبدین سان تعارضات اساسی میان سرمایه داری وشأن شهروندان که اغلب مایهء نگرانی طرفداران دموکراسی بوده ، تا اندازه ای کاهش پیدا کرده است .

برخی نویسنده گان متأخر که به عنوان هوا داران اصالت جماعت نامیده شده اند،بر خصلت فرد گرایانه ومنفعت طلبانهء مفهوم شهروندی مُدرن ایراداتی وارد کرده اند،زیرا به نظر آنها چنین مفهومی به نفی اندیشه مصلحت عمومی وفضیلت مدنی به معنی رایج در اندیشه اولیهء دموکراسی (مثلاًرسو )می انجامد .

از دید گاه لیبرال ها ،مفهوم شهروندی عبارت است از توانایی افراد در تشکیل وتعقیب برداشت خود شان از مفهوم خیر مصلحت با رعایت احترام برای برداشت دیگران از آن مفهوم .

پس مفهوم خیر عمومی به معنای کلاسیک از بحث خارج است .

اما از نظر طرفداران اصالت جماعت مفهوم خیر عمومی به طور اساسی مقدم بر بر داشت افراد از منافع وامیال خود شان است وشهروند ی نیز اساساً به معنی توانایی برای شخص ورعایت خیر همگانی است .

از سوی دیگر لیبرال ها بر آنند که تصور خیر وصلاح عمومی، دارای مضامین وعناصر توتالیتری است ودمو کراسی به معنای کثرت گرایی،با چنین تصوری سازش ندارد.

در واقع جوامع سنتی وما قبل دموکراتیک هم مبتنی بر چنان اندیشه ای از مصلحت عمومی بودند که در قالب مفاهیمی چون هویت دینی،ظاهر می شد .

پس تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به خیر وصلاح عمومی با اندیشه آزادی تباین دارد .

جامعه دموکراتیک مُدرن را نمی توان بر پایه برداشت واحدی از خیر وصلاح عمومی سامان داد .

چنین برداشتی با مفهوم فرد در اندیشه دموکراتیک اساساًمغایرت دارد .

از این رومفهوم شهروندی به معنای کلاسیک با مفهوم فردیت در لیبرالیسم تعارض پیدا میکند .

مفهوم شهروندی مُدرن امروزه از جهات دیگری نیز مورد تعرض قرار گرفته است .

تشدید هویت های قومی وملی در درون چارچوب دولت های ملی ،هویت فرد به عنوان شهروند جامعه دموکراتیک را تحت الشعاع قرار می دهد همچنین ظهور گرایش های نِئولیبرالی ،با نفی عناصر اجتماعی ،اقتصادی شهروندی بار دیگر آ ن را به مفهومی صرفاًحقوقی تقلیل می دهد .

به علاوه جهانی شدن روابط اقتصادی واجتماعی ومحدودیت فزایندهدولت های ملی در حوزه های مختلف ضرورت تجدید نظر در مفهوم رایج شهروندی به ویژه بر حسب مفهوم حقوق بشر به طور کلی راایجاب می کند .

البته حقوق شهروند در هر کشوری مطابق قوانین نافده آن کشور تعیین میگردد.

واضح است که اصول شهروندی در همه کشور هایکسان است ،اما شکل و چگونگی وروش تحقق آن، متناسب با ظرفیتهای متفاوت فرهنگی و اخلاقی واقتصادی در جوامع گوناگون یکسان نیست.

مثلاً هیچ کشوری نمیتواند برده فروشی را قانونی سازد و یا آزادی را مطلقاً محکوم نماید.

در عین حال ما نمیتوانیم عین قوانین درتمام کشور ها را یکسان به اجرا در آریم.

بگونهء مثال آزادی مذهبی در قوانین کشور های غیر اسلامی عمدتاًکشور های غربی بسیار صراحت دارد.

شهروندان کشور های یاد شده میتوانند به بسیار ساده گی مذهب و یا دین خود را تغییر بدهند در حالی که در قوانین اسلامی این تغییر نا ممکن می باشد.

ازدواج زن با افراد غیر دین در کشور ما اجازه داده نشده است غیر از این ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان از نظر شریعت اسلامی ممنوع است؛ اما مردان می توانند با زنان اهل کتاب ازدواج کنند.

در حالی که در کشورهای غربی این یک امر پذیرفته شده ومدنی به حساب می آید.

با این حال بر بنیاد موارد یادشده نمی توان اصول ومبانی شهروندی را کنار گذاشت؛ زیرا پاره یی از حقوق شهروندی جنبه بین المللی دارد و شامل حقوق بین المللی می گردد.

حقوق شهروندان افغانستان در قانون اساسی و سایر قوانین کشور تشریح و توضیح گردیده است.

جامعه مدنی یک نظام قانونمند بوده و آموزش قوانین را در سر خط کار خود قرار داده است.

البته منظور آن قانونی نیست که از بالا به صورت فرمانی صادر می شود؛ بلکه هدف از قانونی است که شهروندان در تدوین وتصویب آن نقش محوری داشته و بر خاسته از اراده وخواست آن ها باشد.


کلید واژه ها: حقوق - جامعه - قانون - اجتماعی - مردم - سیاسی - انقلاب فرانسه - نظام - انسان - حکومت - آزاد - باستانی - فرانسه - مفهومی - یونان - قبیله - روابط - متکی - زنده - مدنی - زمین - هایی

آخرین اخبار سرویس:
اتریش با چالشهای زیادی از جمله ریاست دوره ای اتحادیه اروپا، رو به رو است

‏ میترا قنبری، دکتر تیمور محمدی سیکل های سیاسی پولی و رابطه آن با استقلال بانک مرکزی

اولویت مقابله با گرد و غبار در 3 استان بحرانی

رییس کمیسیون اروپا: اتریش چالشهای زیادی خواهد داشت

منیجه بحرینی زاده، مجید اسماعیل پور، مسعود حراقی ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند

ماموستا شهبازی: اگر سپاه نبود امروز شرایط دیگری بر منطقه حاکم می شد

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهج البلاغه

مخالفان ونزوئلا مذاکره با دولت را بدون بررسی نتایج انتخابات رد کردند

مرتضی ملکی مین باش رزگاه، عاطفه شعبانی ‏ بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار، بخشندگی و پویایی محیطی بر عملکرد بازاریابی

راه اندازی مسیر اختصاصی دوچرخه در کپنهاگ

اگر دور تا دور ایران را هم دیوار بکشند تولید موشک متوقف نخواهد شد/ اروپا نقش پلیس خوب را بازی می کند/ آینده را ملت ایران می سازد، نه کاخ سفید

روزنما: نمایی زیبا از مشهد و حرم امام رضا-ع

حکم زندان برای دو نفر از رهبران جدایی طلب کاتالونیا

همایش جهانی در روز اربعین جهت بررسی مسائل مسلمانان تشکیل شود

سنگ اندازی آمریکا در برجام به ضرر خودشان تمام می شود

تنها نهاد فرهنگی هستیم که با کلید واژه دفاع مقدس کار می کند

اجرای طرح تولید محتواهای فرهنگی شبکه های اجتماعی

مذاکره مجدد درباره برجام ممکن نیست

جمهوری دمکراتیک کنگو عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شد

زنی که علیه ترامپ ادعای آزار جنسی کرده است خواستار احضار اعضای ستاد انتخاباتی وی شد

حکیم : اقدامات دولت در کرکوک برای دفاع از امنیت و ثبات و وحدت کشور است

تربیت بچه اول سخت تر است یا آخر؟!

نهاوندیان: مذاکره مجدد در مورد برجام امکان پذیر نیست

تحریم ها بماند، بود و نبود برجام تفاوتی نمی کند

«سپاه پاسداران» نبود داعش به دیوارهای اروپا رسیده بود

چگونه معلمان حق التدریس را بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای استخدام کنیم؟

«سام درخشانی» و لباس گلدارش

عکس جدید «فقیهه سلطانی» و دخترش «گندم»

بزرگترین پالایشگاه غرب کشور در همدان احداث می شود

سالروز به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث مفهوم شناسی، پیشینه و قاعده اوّلی

چای جنگلی

برخورد فیزیکی نماینده نیشابور با معاون استاندار +ویدئو

طوفان شدید در شمال کشور شروع شد

عکس/ امید پرسپولیس به عصای موسی

تصاویر خیره کننده از اعماق اقیانوس‎

گرامیداشت روز عصای سفید

کشف رابطه قند و سرطان

کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر (2)

زندگی زیباست (98)

نماهنگ/ قطعه چهل و چهار

مذاکره مجدد درباره برجام ناممکن است.

واکنش نتانیاهو به ظریف در توییتر+ عکس

‍ گورگردی که به دلم نشست!

«سپاه پاسداران» نبود داعش به دیوارهای اروپا رسیده بود

سعید حبیبا، مسعود شهبازی رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری

تحول در علوم انسانی نیازمند برنامه ریزی عمیق و راهبردی است

وداع با 2 شهید فاطمیون در معراج شهدا+عکس

فضیلت و خواص سوره نبأ

دلایل نماینده زن نیشابور برای درگیری شدید با معاون استاندار/ گفتگوی شبکه AFP فرانسه با مردم تهران در مورد اظهارات ترامپ/ مشکلی به نام فروش اینترنتی داروی قاچاق

17 عادت بد که مانع رسیدن به موفقیت است

وثاقت محمدبن سنان در ترازوی نقد و بررسی

مراحل زایمان(زایمان بدون درد)

بزرگترین پالایشگاه غرب کشور در همدان احداث می شود

بازگشت به رابطه قبلی؛ درست یا غلط؟!

گوش شنوای همسرتان باشید

برشی از زندگی شهیدی که از خدا شهادت یا سلامت خواسته بود

طراحی صندلی برای استفاده در مریخ!

روایت دبیر کل نجباء از خبرنگار شهید مقاومت

فیلم/ انفجار ظرف در برنامه زنده آشپزی

تصاویر/ آماده سازی موکب های حسینی در مرز شلمچه

تلگرام در روسیه جریمه شد

روزنامه های سه شنبه 25 مهر 1396

تعامل پلیس و قوه قضاییه در پیشگیری از فرار مجرمان

طعنه امام جمعه گرگان به دولت مردان آمریکا

طعنه امام جمعه گرگان به دولت مردان آمریکا

استاد برجسته حقوق بین الملل: حمایت از مسلمانان میانمار در راستای جبهه مقاومت است

وزیر احمدی نژاد: او برخی ویژگی های ترامپ را دارد!

عکس روز: فلاخن غول آسا

ماموستا خالدی: اظهارات "یاوه گویانه، ابلهانه و احمقانه" ترامپ هیچ تأثیری در دل مردم ایران ندارد

محکومیت متهمان باند بزرگ قاچاق دختران به 100 سال حبس

معرفی وزیر علوم شاید وقتی دیگر/ بلاتکلیفی؛ میراث وزارت علوم از دولت یازدهم

شهردار تهران عازم سئول شد

طعنه استاندار اصفهان به ترامپ

توییت خنده دار نتانیاهو در واکنش به اظهارات ظریف

بابک زنجانی: پول دارم و یک ریال هم نمی دهم!

نهاوندیان:هرگز مذاکرات درباره برجام را تکرار نمی کنیم

جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی

معرفی وزیر علوم شاید وقتی دیگر/ بلاتکلیفی؛ میراث وزارت علوم از دولت یازدهم

فیلم/ تانک T-90؛ از تولید تا تست

نهاوندیان: مذاکره مجدد درباره برجام، غیرممکن است

اجتماع بزرگ دانشجویان و طلاب کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

تبدیل تهران به شهر الکترونیک از ایده تا عمل

فراکسیونی که محتاج شفاف سازی است

دکوراسیون و چیدمان اتاق مهمان

دستیار شفر انتخاب شد

ترامپ موضوع همدستی با روسیه را در انتخابات برائت از سوی دموکراتها نامید + وئدیو

دو فرضیه درباره خالی ماندن راس وزارت علوم

وزیر کشور: اصلاح نام خلیج فارس در سایت وزارت خارجه آمریکا

«راهکاری برای فیلترینگ عادلانه فضای مجازی پیدا کنیم»

استاد برجسته حقوق بین الملل: حمایت از مسلمانان میانمار در راستای جبهه مقاومت است

دانشگاه پیام نور قم میزبان شهدای گمنام است

سیمرغ محروم از حتی یک مجتمع فرهنگی

هزینه برجام را می دهیم، منافعش را می خواهیم

دو گزینه در برابر دولت دوازدهم

پایان ماجرای آقای دوربینی در تلویزیون

محکومیت متهمان باند بزرگ قاچاق دختران به 100 سال حبس

عقب افتادن اضافه کار معلمان بیش از 5 ماه

کنترل و نظارت باید در حوزه فروشندگان نیز صورت گیرد

در اتریش جوان 31 ساله صدراعظم می شود و در دولت ما...

برگزاری کنگره شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و به نسل جوان است

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

تجمع بزرگ حوزویان در قم برگزار می شود

نماینده مهریز: طرح های اولویت دار برای جذب بودجه به استان ارائه شود

نهاوندیان: مذاکره دوباره در مورد برجام غیرممکن است

از سمیع تا سماء/ رونمایی از 9 دستاورد دفاعی در کمتر از 50 روز/ خرمشهر؛ موشکی برای چند هدف + تصاویر

برای برجام هزینه های زیادی متحمل شده ایم /ایران در صورت عدم بهره مندی از برجام نسبت به توافق هسته ای تجدیدنظر می کند

همکاری 130 آموزش و پرورشی ماهشهر در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین

عدم مصونیت غذایی سی و سه درصد مردم افغانستان

نخستین نشست خبری شهردار تهران/تصاویر

نهاوندیان: مذاکره مجدد درباره برجام، غیرممکن است

برخورد عجیب قرائتی در برنامه زنده + فیلم

شهردار منطقه 2 منصوب شد

جهش رتبه ی استان در کنکور سراسری

تاکید مسئولان گمرک آستارای ایران و جمهوری آذربایجان بر شبانه روزی شدن تردد

روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 25 مهر 96

واکنش به استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت

فیلم/ تا نقطه ضعف هست؛ دشمنی هم هست!

بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از ایران خودرو کرمانشاه

آیا با هوش مصنوعی می توان محیط اطراف را کنترل کرد؟

دستاورد سفر سه روزه علی لاریجانی به روسیه

لباس پلیس ایران عوض می شود +عکس

روزنامه استخدامی استان قم | سه شنبه 25 مهر 96

ممنوعیت تملک اراضی جمهوری آذربایجان توسط اتباع خارجی

/شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان

رییس ستاد اربعین: نمی توان سفر اربعین را رایگان کرد

زنجانی گفت یک ریال هم نمی دهم!

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم درباره ی سیتنا چه نوشت؟

فناوری دارد مهم ترین داشته انسان را نابود می کند

فرمانده نیروی هوافضای سپاه: ترامپ برای اخذ امتیازهای بیشتر خود را به دیوانگی زده است

تصاویر/ تجدید میثاق رییس و کارکنان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان های امام (ره)

لباس پلیس ایران عوض می شود + عکس

روزنامه استخدامی استان اصفهان | عصر سه شنبه 25 مهر 96

دانشگاهیان چهارمحال و بختیاری سخنان ضد ایرانی ترامپ را محکوم کردند

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه

صدور 500 هزار ویزای اربعین تاکنون/ در نظر گرفتن فرصت یک ماهه برای اقامت زوار ایرانی

در جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مطرح شد؛/ارائه گزارش کمیته ارزیابی/تاکید بر ادامه فعالیت جبهه ای/انتقاد دکتر عارف از برخورد با فعالان سیاسی اصلاح طلب

موافقت با کلیات طرح استخدام آموزشیاران نهضت و معلمان حق التدریس

ماجرای لوله کشی اختصاصی 1.5 کیلومتری گاز برای یکی از وزرای دولت

مناسبات خوبی بین ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد

امن ترین شهرهای جهان را بشناسید

اقتصاد مقاومتی، دکترین نظام در حوزه اقتصاد است

حضور نیروهای عراقی در دفتر فرماندار کرکوک/عکس

معرفی پردرآمدترین بازیگر زن تلویزیون

آغاز مراسم تشییع پیکرهای 2 شهید گمنام در «پاکدشت» + تصاویر

نقطه اشتراک صداو سیما با شهرداری و شورای شهر

روزنامه استخدامی استان اصفهان | صبح سه شنبه 25 مهر 96

خیّر خرم آبادی زمین 40 میلیارد ریالی خود را وقف کرد

تقدیر از مواضع قاطع رییس جمهور در قبال اظهارات ترامپ

بازتاب توصیه رهبرمعظم انقلاب به خانواده شهید مدافع حرم در رسانه های ترکیه

نماهنگ | حافظ ؛ درخشان ترین ستاره فرهنگ فارسی

رونمایی از منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای

محمد نادری خواستگاری اش از پرستو صالحی را پس گرفت! +عکس

موشک آمریکایی در آسمان ایران دیده شد

یک مسوول: طرح جامع پدافند غیرعامل استان یزد تهیه شود

ضرورت ارزیابی روان شناختی رانندگان دارای تخلفات حادثه ساز

تحریف نام خلیج فارس نشان دهنده کینه ورزی آمریکای جنایت کار است

موسوی لاری:/نتیجه کمیته ارزیابی هفته آینده مشخص می شود

کدامیک از اعضای جامعه روحانیت مبارز به دیدار رییس جمهور رفتند؟ (عکس)

فیلم/ روایت «مورگان فریمن» از حادثه کربلا

اعتراض به استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت

715 نفر از اساتید معارف دانشگاه ها تهمت های ترامپ را محکوم کردند/ اعلام آمادگی برای اقدام علیه سیاست های استکباری آمریکا

معاون موسسه تحقیقاتی امور بین الملل نروژ: ترامپ برای ادعاهای خود علیه ایران به اخبار واهی استناد می کند

تصاویر/ تشییع پیکر شهید مدافع حرم در آران و بیدگل

دیدار روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو

مجری معروف تلویزیون در حرم حضرت زینب (س) +عکس

برگزاری هفتمین همایش ملی قهرمانان و تجلیل از راست قامتان جلوه ایثار به روایت تصویر

برگزاری اختتامیه جشنواره استانی شعر و داستان« افتو» در یاسوج

اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

دو اثر با موضوع واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان، رونمایی شد

واکنش رضایی به ناآرامی ها در کردستان عراق

33 سال پیش در چنین روزی ترکیه تهاجم خود را علیه کردهای عراق آغاز کرد

مظهرِ «اقتدار و مهربانی»

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری زنجان: تعامل میان روابط عمومی ها و رسانه ها ازاهمیت ویژه ای برخوردار است

محمدرضا عارف:/یکی از اهداف شورای عالی تقویت احزاب و رسیدن به چند حزب فراگیر است/برای ارتقای سطح روابط اصلاح طلبان با رهبری تلاش می کنیم

مشاغل پر زباله در سبزوار هزینه پسماند بیشتری می پردازند

بازار صدرالسلطنه، کاروانسرا، مسجد جامعه، حسینیه طباطیایی ها از بناهای تاریخی قزوین به روایت تصویر

تمامی پرتال های مخابرات های استانی تا پایان سال تجمیع می شود

ایران و روسیه نقش به سزایی در ایجاد امنیت و مبارزه با تروریسم دارند

تصاویر : وداع غم انگیز با کودکان روهینگیایی غرق شده

معاون رییس جمهور: مذاکره دوباره در مورد برجام غیرممکن است

پدر و دختر هنرمند سینمای ایران در یک قاب + عکس

گفتگو با مدافع حرم BMW سوار

نهاوندیان: مذاکره مجدد درباره برجام، غیرممکن است

انتقاد سالاری از بستن خیابان در مجاورت ساختمان مجلس

دیدار اعضای جامعه روحانیت با رییس جمهور/ احتمال اقدامات تروریستی داعش در مراسم اربعین/جزییات ماجرای ربوده شدن لنج ایرانی/احتمال لغو عضویت اعضای خاطی فراکسیون امید / انسداد گذرگاه مرزی «پرویز خان»

حزب اعتماد ملی در حمایت از سپاه پاسداران بیانیه صادر کرد

فال روزانه سه شنبه 25 مهر 1396

آخرین خبرها از زمان پخش سریال «سرزمین کهن»

غیرقابل اعتماد بودن آمریکا برجسته تر شد

برج های کج؛ راز کج شدن سازه هایی مانند برج پیزا چیست؟

آزادی سه زندانی نیازمند با کمک 375 میلیونی خیران ساوجبلاغی

کسانی که با نصایح رهبری بیدار نشوند، با لگد دشمن بیدار خواهند شد

حضور نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان در دوره تدارکاتی ناتو در گرجستان

در جلسه هیات رییسه شورای عالی سیاست گذاری صورت گرفت؛/انتقاد دکتر عارف از ایجاد محدودیت های جدید نسبت به سید محمد خاتمی/خاتمی سرمایه ای ذی قیمت برای کشور است

بیش از 40 هزار نفر در کاروان سفینه النجاه عازم کربلا می شوند

بازدید خلیل آبادی و فراهانی از خط 6 مترو

پس از انتخابات آینده "افغانستان" باید لویه جرگه اصلاح قانون اساسی برگزار شود

خانه خالی 7 هزار مدیر دولتی در یک روستای شمال!

خط حزب الله 103 | مخاطب اول

شهروند و جای گاه آن در نظام های مردم سالار

شهروند و جای گاه آن در نظام های مردم سالار