مطالب مرتبط:
پیشنهاد طرح نظام کنفدرالی از سوی بغداد به اربیل ساخته ذهن اقلیم است/ تلاش کردستان برای جایگزینی واژه »نظرسنجی» به جای «همه پرسی»
یک پیشنهاد به جای سرمایه گذاری در بازار ارز
یک پیشنهاد به جای سرمایه گذاری در بازار ارز
طرح فروش اینترنت نامحدود وزارت ارتباطات واقعا نامحدود نیست/ ارائه بسته ترکیبی به جای افزایش تعرفه تلفن ثابت
تصادف دو خودرو پراید در آزادراه کرج - تهران/ حادثه 5 مصدوم بر جای گذاشت
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 20 مهر 1396 ساعت 16:252017-10-12سياسي

شهروند و جای گاه آن در نظام های مردم سالار


- پیش از آن که وارد بحث شویم بهتر آن است تا تعریف هایی ارائه کنیم از مفهوم شهروند، مفهومی که با پیدایی نظام های بورژوا دموکراتیک پدید آمده است، یعنی در دوران متکی بر نظام های، قبیله ای، قومی و فیودلیته نمی توان بحث شهروند را مطرح کرد.

- شهروند به فردی از جامعه گفته میشود که در جغرافیای سیاسی معینی، با برخورداری از حقوق اساسی و پذیرش مکلفیت های قانونی عاری از هر نوع تبعیض، حق زیستن داشته باشد.

واژه شهروند در این تعریف به آن اجتماعی مربوط می شود که روابط درمیان افراد آن جامعه بر اساس قانونی بر خاسته از اراده و خواست مردم استوار باشد.

به بیان دیگر شهر وند فردی است که دارای حقوق سیاسی ،حقوق مدنی و حقوق اجتماعی باشد.

این حق را یک فرد از آن جهت دارد که او عضو آن جامعه است.

- شهروند فردی است که به خاطر داشتن حقوق اساسی خویش ،مسئوولیت ها و تعهداتی را می پذیرد؛ اما برخلاف رعیت پیش از آ ن که حقوقی داشته باشد مکلفیت دارد یعنی مکلفیت او مقدم برحقوق اوست عموماً حقوق رعیت را بر اساس اجرای بهتر مکلفیت های او مشخص می کنند؛ اما شهروند وجایب و مکلفیت خودرا بر اساس آگاهی اجرا می کند و حقوق او در چار چوب قانون یک امر تسجیل شده است.

- شهروند به هرفردی یک جامعه قانون سالار گفته می شود و همه شهروندان از حقوق وامتیازات مساوی بر خوردار می باشند.

حال می ببینم که دانشمندان دانش های اجتماعی از چه روزنه ای به مفهوم و جایگاه یا شاً ن شهروندی نگاه کرده اند؟ شأن شهروندی وحقوق وتکالیف مربوط به آن، از مفاهیم اساسی زنده گی دموکراتیک به شمار می رود .

شهروندان از حیث حقوق وتکالیف با هم برابر اند .

دردموکراسی های باستانی یونان وروم نیز شأن شهروندی به معنی داشتن حقوق وتکالیف یکسان در نزد قانون و مشارکت در امور سیاسی وعمومی جامعه بود.

حق حکومت کردن وتکلیف اطاعت از حکومت هر دو جز شأن شهروندی بود ؛ با این حال در آتن شأن شهروندی تنها به مرد های آزاد ،محدود می شد و برده گان از شمار شهروندان بیرون بودند .

در امپراطوری روم باستان شأن شهروندی به عامه مردم ومردمان سر زمین های مغلوب نیز بسط داده شد .

بعد ها مفهوم شهروندی در ایتالیای عصر رنسانس احیا شد .

به نظر متفکران دوران رنسانس انسانیت فرد تنها به عنوان شهروند جامعه آزاد وخود مختار تحقق می یابد .

مفهوم شهروندی در انقلاب فرانسه به نهایت شکوفایی خود رسید ودر اعلامیه حقوق انسان وشهروند سال 1789 بروز کامل یافت .

ژان ژاک روسو مفهوم دقیق شهروندی را به شیوه ای ایده آلیستی در ترجیع خیر وصلاح عمومی بر منافع خصوصی تعریف میکرد.

شهروند واقعی کسی است که بتواند مصلحت عموم را اراده کند ،یعنی دارای ارادهعمومی و فضیلت مدنی باشد .

اما در قرن نوزدهم چنین رابطه ای میان مفهوم شهروندی ومصلحت عمومی از میان رفت وشهر وندان به عنوان افرادی تلقی شدند که اساساًدارای اختلاف منافع ودر تعقیب خیر وصلاح خویش اند بنا براین شأن شهروندی در عصر مدرن لازمه تأمین رفاه فردی تلقی شد ،نه مصلحت عمومی واجتماعی .

شأن شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عمده ای چون آزادی بیان ،برابری در نزد قانون حق اجتماع وغیره بدون توجه به وضع طبقاتی ،جنسی نژادی وغیره ،مفهوم رایج شهروندی در قرن نوزدهم بود.

اما در قرن بیستم ظهور مفهوم حقوق اجتماعی مضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد.

منظور از حقوق اجتماعی بر خورداری از خدمات اجتماعی ،صحی ،آموزشی ،تأمین اجتماعی وغیره است .

بدین سان مفهوم شهروندی دیگر خصلت صرفاًحقوقی وسیاسی ندارد،بلکه مضمون اجتماعی واقتصادی نیز یافته وبدین سان تعارضات اساسی میان سرمایه داری وشأن شهروندان که اغلب مایهء نگرانی طرفداران دموکراسی بوده ، تا اندازه ای کاهش پیدا کرده است .

برخی نویسنده گان متأخر که به عنوان هوا داران اصالت جماعت نامیده شده اند،بر خصلت فرد گرایانه ومنفعت طلبانهء مفهوم شهروندی مُدرن ایراداتی وارد کرده اند،زیرا به نظر آنها چنین مفهومی به نفی اندیشه مصلحت عمومی وفضیلت مدنی به معنی رایج در اندیشه اولیهء دموکراسی (مثلاًرسو )می انجامد .

از دید گاه لیبرال ها ،مفهوم شهروندی عبارت است از توانایی افراد در تشکیل وتعقیب برداشت خود شان از مفهوم خیر مصلحت با رعایت احترام برای برداشت دیگران از آن مفهوم .

پس مفهوم خیر عمومی به معنای کلاسیک از بحث خارج است .

اما از نظر طرفداران اصالت جماعت مفهوم خیر عمومی به طور اساسی مقدم بر بر داشت افراد از منافع وامیال خود شان است وشهروند ی نیز اساساً به معنی توانایی برای شخص ورعایت خیر همگانی است .

از سوی دیگر لیبرال ها بر آنند که تصور خیر وصلاح عمومی، دارای مضامین وعناصر توتالیتری است ودمو کراسی به معنای کثرت گرایی،با چنین تصوری سازش ندارد.

در واقع جوامع سنتی وما قبل دموکراتیک هم مبتنی بر چنان اندیشه ای از مصلحت عمومی بودند که در قالب مفاهیمی چون هویت دینی،ظاهر می شد .

پس تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به خیر وصلاح عمومی با اندیشه آزادی تباین دارد .

جامعه دموکراتیک مُدرن را نمی توان بر پایه برداشت واحدی از خیر وصلاح عمومی سامان داد .

چنین برداشتی با مفهوم فرد در اندیشه دموکراتیک اساساًمغایرت دارد .

از این رومفهوم شهروندی به معنای کلاسیک با مفهوم فردیت در لیبرالیسم تعارض پیدا میکند .

مفهوم شهروندی مُدرن امروزه از جهات دیگری نیز مورد تعرض قرار گرفته است .

تشدید هویت های قومی وملی در درون چارچوب دولت های ملی ،هویت فرد به عنوان شهروند جامعه دموکراتیک را تحت الشعاع قرار می دهد همچنین ظهور گرایش های نِئولیبرالی ،با نفی عناصر اجتماعی ،اقتصادی شهروندی بار دیگر آ ن را به مفهومی صرفاًحقوقی تقلیل می دهد .

به علاوه جهانی شدن روابط اقتصادی واجتماعی ومحدودیت فزایندهدولت های ملی در حوزه های مختلف ضرورت تجدید نظر در مفهوم رایج شهروندی به ویژه بر حسب مفهوم حقوق بشر به طور کلی راایجاب می کند .

البته حقوق شهروند در هر کشوری مطابق قوانین نافده آن کشور تعیین میگردد.

واضح است که اصول شهروندی در همه کشور هایکسان است ،اما شکل و چگونگی وروش تحقق آن، متناسب با ظرفیتهای متفاوت فرهنگی و اخلاقی واقتصادی در جوامع گوناگون یکسان نیست.

مثلاً هیچ کشوری نمیتواند برده فروشی را قانونی سازد و یا آزادی را مطلقاً محکوم نماید.

در عین حال ما نمیتوانیم عین قوانین درتمام کشور ها را یکسان به اجرا در آریم.

بگونهء مثال آزادی مذهبی در قوانین کشور های غیر اسلامی عمدتاًکشور های غربی بسیار صراحت دارد.

شهروندان کشور های یاد شده میتوانند به بسیار ساده گی مذهب و یا دین خود را تغییر بدهند در حالی که در قوانین اسلامی این تغییر نا ممکن می باشد.

ازدواج زن با افراد غیر دین در کشور ما اجازه داده نشده است غیر از این ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان از نظر شریعت اسلامی ممنوع است؛ اما مردان می توانند با زنان اهل کتاب ازدواج کنند.

در حالی که در کشورهای غربی این یک امر پذیرفته شده ومدنی به حساب می آید.

با این حال بر بنیاد موارد یادشده نمی توان اصول ومبانی شهروندی را کنار گذاشت؛ زیرا پاره یی از حقوق شهروندی جنبه بین المللی دارد و شامل حقوق بین المللی می گردد.

حقوق شهروندان افغانستان در قانون اساسی و سایر قوانین کشور تشریح و توضیح گردیده است.

جامعه مدنی یک نظام قانونمند بوده و آموزش قوانین را در سر خط کار خود قرار داده است.

البته منظور آن قانونی نیست که از بالا به صورت فرمانی صادر می شود؛ بلکه هدف از قانونی است که شهروندان در تدوین وتصویب آن نقش محوری داشته و بر خاسته از اراده وخواست آن ها باشد.


کلید واژه ها: حقوق - جامعه - قانون - اجتماعی - مردم - سیاسی - انقلاب فرانسه - نظام - انسان - حکومت - آزاد - باستانی - فرانسه - مفهومی - یونان - قبیله - روابط - متکی - زنده - مدنی - زمین - هایی

آخرین اخبار سرویس:
ترامپ سر کلاس جغرافیا!

معاون استاندار خراسان شمالی: جوانگرایی درسطوح مدیریتی باید دستورکار مدیران باشد

مجری و طنزپرداز کاردرست کشورمان در کنار همسرش | عکس

ایران در حوزه علم و فناوری جزو 10 کشور برتر دنیاست

دیدار معاون اول رییس جمهور با رییس جمهور آذربایجان

دیدار و تبادل تجربیات معاون توسعه روستایی ایران و مقامات اتریش

گلستان در حوزه استاندارد سازی جایگاه های سی ان جی جزو سه استان برتر است

کالاهای ایرانی برای صادرات باید از کیفیت برخوردار باشد

دیدار جهانگیری با رییس جمهور آذربایجان

نخستین شعاع وحی

ثواب یاد امام حسین (ع) هنگام نوشیدن آب چیست

ایرانِ امروز به برکت انقلاب در اوج اقتدار است

سرانجام دوراندیشی در کلام امام علی(ع)

اعمال مشترک ماه صفر

مسابقات قرآن کارکنان بنیاد شهید قزوین برگزار شد

رموز موفقیت طلاب به روایت حجت الاسلام قرائتی

سردار نقدی: تواضع و فروتنی از خصوصیات شاخص سردار «لک زایی» بود

ماجرای ازدواج هابیل و قابیل چه بود؟

رموز موفقیت طلاب به روایت حجت الاسلام قرائتی

وجود 31 هزار استاندارد در کشور

تصاویر شهید حججی و احمدی روشن تا روسیه را درنوردید

عضو هیأت رییسه مجلس: توسعه قشم شتاب بیشتری خواهد گرفت/ قانون اصلاح اداره مناطق آزاد در مجلس بررسی می شود

لزوم همکاری بیش از پیش ایران و آذربایجان در مبارزه با تروریست ها

لزوم یکسان سازی مرجع تشخیص استاندارد

جهانگیری در دیدار با رییس جمهوری آذربایجان تأکید کرد لزوم همکاری بیش از پیش ایران و آذربایجان در مبارزه با تروریست ها

تواضع و فروتنی از خصوصیات شاخص سردار «لک زایی» بود

پیام مکتوب مقام معظم رهبری به بشار اسد

تصویب نخستین بودجه لبنان بعد از 12 سال

عکس/ حضور سردار سلیمانی در جمع بسیج مردمی عراق

جهانگیری از آنکارا به استانبول رفت

دیدار معاون اول رییس جمهور با رییس جمهور آذربایجان در استانبول

عکس/ حضور سردار سلیمانی در جمع بسیج مردمی عراق

اسد از حمایت های همه جانبه مقام معظم رهبری قدردانی کرد

بیش از یک میلیون سوریایی به خانه هایشان برگشتند

انتقاد از آنهایی که شعار نه غزه نه لبنان دادند

جهانگیری وارد استانبول شد

مقصود از «قلب» در قرآن

چهره منفور آمریکا با خیانت بزرگ در برجام روشن شد/ اروپا و آمریکا سر و ته یک کرباس هستند/ مراکز نظامی ناموس ملت است

تهیه و تولید خاطرات چهره های قرآنی از انقلاب اسلامی

تجلیل معاون رسانه ملی از خانواده شهید زرهرن

دیدار جهانگیری با رییس جمهور آذربایجان

راه اندازی موکب احمد بن موسی (ع) در کربلا، مایه مباهات مردم فارس است

جهانگیری وارد استانبول شد

محسن رضایی: ترامپ غلط کرد که ما را تهدید کرد

معاون وزیر کشور :تنها راه تقویت شورا ها و شهرداری ها جلب اعتماد مردم است

سرپرست معاونت سیاسی استانداری بوشهر منصوب شد

معاون وزیر کشور :تنها راه تقویت شورا ها و شهرداری ها جلب اعتماد مردم است

سرپرست معاونت سیاسی استانداری بوشهر منصوب شد

حمایت از سرمایه گذاری و مقابله با مفاسد اقتصادی دو راهبرد دستگاه قضایی هرمزگان در رفع موانع تولید

استاندار بوشهر: این استان از امنیت پایداری برخوردار است

قدردانی سرلشکر جعفری از حمایت ها در برابر تهاجم روانی آمریکا

تصادم BMW با موتر اشباح در سنگاپور +ویدئو

خانه تکانی دانشگاه احمدی نژاد!

سرانه پرداختی اصفهانی ها به شهرداری ها 11 میلیون ریال است

جزیره ای که واقعاً مجنون بود

آیت الله خاتمی: چهره منفور آمریکا با خیانت بزرگ در برجام روشن شد/ اروپا و آمریکا سر و ته یک کرباس هستند/ مراکز نظامی ناموس ملت است

معاون اول رییس جمهوری وارد استانبول شد

بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در محکومیت سخنان ترامپ

در شبکه قرآن و معارف سیما؛ تهیه و تولید خاطرات چهره های قرآنی از انقلاب اسلامی

برشی از یک کتاب؛ جزیره ای که واقعاً مجنون بود

انسجام ملی حول هدایت های رهبر انقلاب امنیت کشور را حفظ می کند

معاون اول رییس جمهور با رییس جمهور آذربایجان دیدار کرد

معاون اول رییس جمهور وارد استانبول شد

حکم همراه بردن مهر مسجد

کمیسیون آموزش و تحقیقات مخالف تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و نهضت

رفتار خصمانه امریکایی ها؛ نگرانی مشترک روسای پارلمان ها است

هرگاه در طول تاریخ انقلاب به مذاکره روی آوردیم سیلی خوردیم

10جمله که تا دیر نشده باید از آن استفاده کنید!

نهایی شدن سه گزینه برای استانداری اردبیل

واکنشی استاندار آذربایجان شرقی نسبت به عدم حرفه آموزی مهندسان

اظهارات توهین آمیز ترامپ سند روشن پیمان شکنی های مکرر آمریکایی هاست

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با وزیر امور خارجه

سه لاله گمنام در پارک دانشجو رویید

انسجام ملی حول هدایت های رهبر انقلاب امنیت کشور را حفظ می کند/ برای فعال کردن دیپلماسی زیارت برنامه داریم

رییس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی: ایران در حوزه علم و فناوری جزو 10 کشور برتر دنیاست

اظهارات توهین آمیز ترامپ سند روشن پیمان شکنی های مکرر آمریکایی هاست

حمایت از سرمایه گذاری و مقابله با مفاسد اقتصادی دو راهبرد دستگاه قضایی هرمزگان در رفع موانع تولید

استاندار بوشهر: این استان از امنیت پایداری برخوردار است

سیداحمد خاتمی: قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

توانمندسازی نخبگان، از حرف تا عمل!

اقتصاد دولتی ورشکسته است/ مالیاتی که برای جذبش 50 درصد هزینه می شود مالیات نیست!

حمایت دولت از باغداران خسارت دیده برف مازندران در تاریخ انقلاب بی سابقه بود

رییسی: برای فعال کردن دیپلماسی زیارت برنامه داریم

درخواست «صدور دستور موقت توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران» رد شد

رفتار خصمانه امریکایی ها،نگرانی مشترک روسای پارلمان ها است

فعالیت 10 هزار طلبه خواهر در شبکه «کوثر بلاگ»

فعالیت 10 هزار طلبه خواهر در شبکه «کوثر بلاگ»

سه لاله گمنام در پارک دانشجو رویید

نماینده مردم شیراز در مجلس: اقتصاد دولتی ورشکسته است/ مالیاتی که برای جذبش 50 درصد هزینه می شود مالیات نیست!

جشنواره قرآنی مدهامتان با معرفی نفرات برگزیده استانی به کار خود پایان داد

ولایتی: توطئه های آمریکا خنثی و نقش بر آب می شود

بیش از صد هزار مربی پیش دبستانی و نهضت مشمول طرح استخدامی

عکس/ حضور سردار سلیمانی در جمع فرماندهان بسیج مردمی عراق

پخش ویژه برنامه «نگاه خورشید» از حرم مطهر امام رضا (ع)

معارفه شهردار جدید تربت حیدریه

نشانه های خرابی دینام چیست؟ (1)

هرگاه در طول تاریخ انقلاب به مذاکره روی آوردیم سیلی خوردیم

سردار غیب پرور: هرگاه در طول تاریخ انقلاب به مذاکره روی آوردیم سیلی خوردیم

شهید آوینی؛ لباس شهادت تک سایز است

گزارش المانیتور از افزایش محبوبیت سپاه

خوشه صنعتی سنگهای گرانبها به مرکزیت معدن فیروزه ایجاد می شود

در جبهه مقاومت باید به پیروزی معنوی متوسل شویم

ایراد مهم شکلی بند اول کیفرخواست 30 صفحه ای دادستان تهران

ترامپ ناتوان از فهم مفاهیم است

لباس شهادت تک سایز است

عکس/ دیدار علی عسکری با سیدحسن نصرالله

محبوبیت سپاه پاسداران بعد از سخنان ترامپ افزایش یافته است

تولیت آستان قدس رضوی: راه اندازی رادیو زیارت اقدامی اثربخش در مسیر اشاعه فرهنگ رضوی است

نباید اجازه دهیم بی بندباری فرهنگی فراگیر شود

تداوم راستی آزمایی هسته ای ایران

جهانگیری: از همه ظرفیت ها برای توسعه روابط استفاده کنیم/ییلدریم: برای حل مسائل منطقه همکاری کنیم

مسدود شدن بلوار کسایی شیراز

تکریم مقام شامخ شهدا

یازده میلیون حاشیه نشین شهری زیر پوشش بیمه هستند

روحانی مخالف نیست / سود نقدی سهام عدالت پرداخت می شود

به روستاییان مازندرانی تسهیلات کم بهره داده می شود

انسجام ملی حول هدایت های رهبر انقلاب امنیت کشور را حفظ می کند/ برای فعال کردن دیپلماسی زیارت برنامه داریم

بررسی معضلات جدی خرمشهر

واکنش رامبد جوان به درگذشت پدر نگار جواهریان + اینستاپست

پرواز وداع - پیلوت با مانور خطرناک مسافران را وحشت زده کرد+ ویدئو

وزیر کار: 7 میلیون ایرانی دفترچه بازنشستگی ندارند

اولین دیدار یک فعال سیاسی با کروبی در حصر پس از 7 سال

محمد قوچانی حکم گرفت

آمریکا عامل ناامنی در خلیج فارس است/ «دزدی دریایی» مهمترین چالش پیش روی کشورها

آتش به اختیار به معنای حرکت در مسیر رهبری

راه مقابله با هجمه های فرهنگی بازگشت به داشته هاست/ ملت ایران نیازی به تاریخ جعلی ندارند

دیدار دکتر علی عسکری با دبیرکل حزب الله لبنان + عکس

حجت الاسلام رییسی در دیدار با ظریف: انسجام ملی حول هدایت های رهبر انقلاب امنیت کشور را حفظ می کند/ برای فعال کردن دیپلماسی زیارت برنامه داریم

اهتمام و جدیت در تدریس مسائل مستحدثه برای هر زمان و هر مکان حائز اهمیت است

اتکا به رای مردم، عامل استحکام جمهوری اسلامی ایران

خانه ای که عطر معجزه دارد

حریق در بیمارستان خیریه سیدالشهدا + عکس

قدردانی سید حسن خمینی و سپاه از حمایت‎های عمومی

تصاویر/ گردهمایی رزمندگان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص)

دختر خاص دیدار نخبگان با رهبری کیست؟

المانیتور: محبوبیت سپاه پاسداران بعد از سخنان ترامپ افزایش یافته است

گزارش المانیتور از افزایش محبوبیت سپاه

برجام تصمیم کل نظام بود، دولت فقط مجری بود!/توتالِ بدسابقه، دبّه کرد!/ دولت، اسحاق جهانگیری را از متن خارج و به حاشیه برده!

درخواست تولیت آستان قدس رضوی از وزیر خارجه برای کاهش مبلغ روادید زائران پاکستانی

فعالیت 10 هزار طلبه خواهر در شبکه "کوثر بلاگ"

سپاه پاسدران آذرخش انقلاب اسلامی است

داریوش قربانی شهردار تازه کند پارس آباد شد

دمنوش هایی که به بدنتان گرما می بخشند

جلسه هم اندیشی بزرگداشت روز مازندران

از انداختن عکس خبرنداشتم/ ماجرای عکس پر سر و صدای پدر و دختر فضای مجازی+تصاویر

کاتالونیا تهدید به اعلام استقلال کرد / اسپانیا روند تعلیق خودمختاری کاتالونیا را آغاز می کند

عزاداری دهه سوم محرم در بیت حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی - قم

خیمه «آستان ارادت» در سمنان برپا شد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی: جنگل های ارسباران نعمتی خدادادی برای مردم است/ خواهان توسعه روابط با یونسکو هستیم

نشست مطبوعاتی مشترک معاون اول رییس جمهور با نخست وزیر ترکیه

پاسخ تند مدیرکل آژانس به اظهارات ترامپ

دست نوشته منتشر نشده شهید چمران خطاب به امام خمینی(ره)

خبرهای خوش برای فرزندان مشمول خدمت سربازی ایثارگران و جانبازان

پوتین: مشکلات بین روسیه و امریکا را می توان حل کرد

رییسی: همراهی اروپایی ها برای فشار بر ایران قابل قبول نیست

اظهارات توهین آمیز ترامپ سند روشن پیمان شکنی های مکرر آمریکایی هاست

طلاب از پیچیده گویی در بیان مسائل دینی پرهیز کنند /بهره گیری حداکثری از وقت

مراکز نیکوکاری در پایگاه های بسیج استان تهران راه اندازی می شود

رییسی: زیارت به شدت مورد هجمه دشمنان دین است

آژانس «بدون مشکل» به بازرسی ایران ادامه می دهد

مدافع حرمی که با «شهادت» زبانش باز شد+تصاویر

دختر خاص دیدار نخبگان با رهبری کیست؟ +عکس

چرا شورای امنیت ملی تصمیم به حصر گرفت؟ / آیا محدودیت جدید برای خاتمی اعمال شده؟

درخواست ابراهیم رییسی از ظریف

المانیتور: محبوبیت سپاه پاسداران بعد از سخنان ترامپ افزایش یافته است

محبوبیت سپاه پاسداران بعد از سخنان ترامپ افزایش یافته است

نخستین نمایشگاه مادر، سیسمونی، کودک

دانلود آهنگ جدید سیامک عباسی بنام عشق

آیت الله مقتدایی: حوزویان به امور تبلیغی روستاها توجه کنند

چرا اسپند دود می کنیم؟

المانیتور: محبوبیت سپاه پاسداران بعد از سخنان ترامپ افزایش یافته است

دیدار وزیر امور خارجه با تولیت آستان قدس رضوی

پست اینستاگرامی علی دایی پس از پنالتی جنجالی/عکس

خانواده تهرانی که در یک شب، 9 شهید داد

ارتقای کیفی ساخت و ساز در اصفهان در دستور کار است

11 میلیون ریال سرانه پرداختی اصفهانی ها به شهرداری

مراسم دعای پر فیض ندبه در بابل برگزار می شود

سیزدهمین نمایشگاه صحیفه سبز در بابل برگزار می شود

سه گزینه نهایی استانداری اردبیل

جلسه هم اندیشی بزرگداشت روز مازندران برگزار شد+ تصاویر

برد پیت انجلینا جولی 21 ساله را پیدا کرد+عکس

دختر خاص دیدار نخبگان با رهبری کیست؟+عکس

داروی پنهان شده درجوراب مسی چه بود؟+عکس

محدودیت های رییس دولت اصلاحات همان هاست که سال 89 تصویب شد/ این آقا در سال 88 یکی از محورهای فتنه بود/ اگر این افراد توبه کنند نظام آنها را سوار بر «کشتی نجات» خواهد کرد

محسن رضایی: سیلی محکمی به ترامپ می زنیم

نقش آفرینی بانوان ترکمن از دیروز تا امروز

ولایتی: توطئه های آمریکا خنثی و نقش بر آب می شود/ آمریکا آرزو را به گور خواهد برد

دانلود آهنگ جدید سعید عرب بنام واست میمیرم

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بنام عجب پاییزی

محسن رضایی:سیلی محکمی به ترامپ می زنیم

همسر رامبد جوان عزادار شد + عکس

ایران به همه تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است

پوتین از مسوولیت های رییس جمهور بعدی سخن گفت

همراهی اروپایی ها با آمریکا برای فشار بر ایران قابل قبول نیست/ انسجام ملی حول هدایت های رهبری امنیت کشور را حفظ می کند

تشییع عاشقانه 3 شهید گمنام در دامغان + تصاویر

همراهی اروپایی ها برای فشار بر ایران قابل قبول نیست

مسابقات قرآن کارکنان بنیاد شهید قزوین برگزار شد

حوزه باید انقلابی، دلسوز و پشتیبان نظام اسلامی باشد

حضور چهره های جوانِ مأنوس با کلام الهی از سراسر پهناورترین استان کشور در جشنواره مدهامتان

درخواست رییسی از ظریف برای کاهش مبلغ روادید زائران پاکستانی/ برنامه آستان قدس برای فعال کردن دیپلماسی زیارت

شهروند و جای گاه آن در نظام های مردم سالار

شهروند و جای گاه آن در نظام های مردم سالار