مطالب مرتبط:
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان اعلام نتایج اولیه چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1396
نتایج آزمون استخدامی چهارم مهر منتشر می شود
زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی
نتایج آزمون استخدامی چهارم مهر منتشر می شود
زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 2 مهر 1396 ساعت 21:322017-09-24اجتماعي

اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96


اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش جهت مشورت در رابطه با آزمون استخدامی اموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، - خبر 2 مهر 96: اطلاعیه اعلام نتایج اولیه چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 96/06/03شرکت نموده اند می رساند که نتایج اولیه آزمون داوطلبان تا ساعت 20 روز سه شنبه مورخ 96/07/04 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش قرار خواهد گرفت.

لذا داوطلبان هریک از دستگاه های اجرایی می بایست باتوجه به اطلاعیه ای که به همراه نتیجه آزمون بر روی سایت قرار خواهد گرفت، اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور خبر 31 خرداد 96: نتایج بررسی صلاحیت های پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش (منبع: Gozinesh.

medu.

ir) بـا آرزوی قبـولی طاعـات و عبـادات، بدینوسیله اعلام می گردد نتایج بــررسی صلاحیت های عمومی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 1395 وزارت آموزش و پرورش که طی دو مرحله به دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش معرفی شده اند، در پورتال وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید" خبر 30 خرداد 96: اعلام نتایج نهایی گزینش آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95 به گزارش سایت قطره و به نقل ازمرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاهای اجرایی کشور آبان ماه1395 (موضوع مجوز شماره684370-3 مرداد ماه 1395 سازمان اداری واستخدامی کشور)، بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مزبور بعداز طی مراحل قانونی، اعلام می گردد.

خبر 30 خرداد 96 : ﻧﺤﻮه اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 96 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 200/93/9757 مورخ 93/7/19 و اصلاحیه آن شماره 1172660 مورخ 96/2/26 سازمان اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد: اﻟﻒ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﯽ: ﺷﺮط ﻻزم (و ﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ) اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪام، ﮐﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: – ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﻧﻤﺮات داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب آزﻣﻮن، ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (50 درﺻﺪ) ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ در آن آزﻣﻮن ﺑﺎ ارزش وزﻧﯽ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ (40 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ (ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻞ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ آﮔﻬﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

– ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪﻧﺼﺎب در ﻫﺮ آزﻣﻮن، داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺪﻧﺼﺎب، از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺣﺬف و ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ: ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم در آزﻣﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮداﻇﻬﺎری داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ب) اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک از ﺑﯿﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﯽ: اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺻﺮﻓﺎً از ﺑﯿﻦ دارﻧﺪﮔﺎن دارای ﺣﺪﻧﺼﺎب، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آﻧﺎن ﺑﺎ وزن ﭼﻬﻞ درﺻﺪ (40 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﺮات اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺗﺬﮐﺮ: ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﺮه اوﻟﯿﻪ آﻧﺎن را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﭘﺲ از اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺪ ﻧﺼﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻧﻄﺒﺎق و اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ج) اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺴﺖ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ از ﺑﯿﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﯽ: اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎً از ﺑﯿﻦ دارﻧﺪﮔﺎن دارای ﺣﺪﻧﺼﺎب ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آﻧﺎن ﺑﺎ وزن ﭼﻬﻞ درﺻﺪ (40 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﺮات اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

د) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ (اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ) ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ وزن ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ (70 درﺻﺪ) ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺳﯽ درﺻﺪ (30 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش (ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻔﺮات اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﮐﻞ اوﻟﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ وزن ﭼﻬﻞ درﺻﺪ (40 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60 درﺻﺪ) ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﺮات اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

جهت مشورت در رابطه با آزمون استخدامی اموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
کلید واژه ها: استخدام - آزمون استخدامی - آموزش و پرورش - استخدامی - آزمون - وزارت آموزش و پرورش - آموزش - اعلام نتایج - سازمان سنجش آموزش - اطلاع - ایران استخدام - سازمان سنجش - روابط عمومی - کشور - وزارت - خرداد - سایت سازمان سنجش - آموزش وپرورش، - صلاحیت - بررسی صلاحیت - رسانی - اداری - همراه - گزینش - روابط - ایران - موفقیت - مرکزی - گزارش - رابطه

آخرین اخبار سرویس:
140 هکتار پارکینگ در مرز خسروی احداث می شود

تندباد خراسان شمالی را درنوردید

خیابان میرداماد در سال 1248/عکس

ماجرای تنبیه بدنی دانش آموزی در شوش

تردد خودروهای تک سرنشین محدود شود

بررسی تقویم آموزشی 9 کشور/ دانش آموزان کشورهای مختلف چند روز به مدرسه می روند

معاون تنبیه کننده توبیخ شد

وزش شدید باد در شمال، اردبیل و تهران/ هوا از فردا آرام می شود

دلدادگی جوانان اهوازی در طریق الحسین(ع) + تصاویر

روزمان را خراب نکنیم

طرح آموزش قرآن کریم در مدارس

رهاسازی یک بهله دلیجه در طبیعت تالاب گندمان

خسارت جزیی بارش باران و باد به برخی از مناطق مازندران

اجرای طرح ضربتی زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد+فیلم

برگزاری جشنواره غذا در یکی ازآموزشگاه های ملایر+عکس

کمک 200 میلیون تومانی خیران به دانش آموزان عشایری

مسائل خانواده متولی خاصی ندارد/ بی توجهی به نهاد سازنده نیروی کارآمد کشور

اجرای محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس

زائرسرای امام رضا(ع) زاهدان؛ آماده استقبال از زوار اربعین

آبگرفتگی 20 واحد مسکونی در نوشهر

تردد 250 هزار زائر از مرز مهران در محرم

96 گیت فعال در مرز مهران برای تردد زوار

طوفان های شدید نواحی گرمسیری ناشی از گرمایش جهانی است

تردد زائران تهرانی اربعین از مرز مهران است

ثبت نام بیش از 30 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تاکنون

کتاب های درسی در نگاه روس ها؛ 70درصد کتب درسی عمومی را مهم می دانند

بحران ماسه های روان در شرق جاسک بسیار جدی است

شوشان: ضرورت تقویت بنیه هنری دانش آموزان و ترغیب آن ها به فعالیت های هنری

برنامه های کاهش تصادفات رانندگی در ناوگان عمومی جاده ای

وقوع پدیده گرد و غبار و کاهش دما 2 روز آینده در البرز

جزییات تنبیه یک دانش آموز شوشی از سوی معاون مدرسه

آموزش به خانواده مغفول مانده است

اردوهای راهیان نور فرصتی برای شناخت دانش آموزان با رشادت رزمندگان ما است

اطلاعیه آموزش و پرورش درباره پاره شدن پرده گوش یک دانش آموز

گلایه حبیب زاده از بی توجهی دستگاه ها به آلودگی هوا

جزییات آزمون استخدامی قوه قضاییه 96 اعلام شد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس اعلام کرد نگرانی از جذب بی ضابطه در آموزش و پرورش/ آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای برای معلمان حق التدریس برگزار شود

مسئولیت تربیت فقط با آموزش و پرورش نیست

280 دانش آموز سنندجی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

آسمان آفتابی گیلان بعد از شب بارانی

پارکبان ها پلیس نیستند

هوای برخی مناطق تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در فیروزکوه

صدور 14هزار ویزا ی زائران ارابعین حسینی در اصفهان

واحد آموزشی شبانه روزی عشایری خراسان شمالی آماده بهره برداری است

ورود امواج ناپایدار جوی به آذربایجان غربی

خانه های روستایی لرستان لرزان از مُسَکن قید و شرط

راه اندازی مرکز یادگیری محلی در زندان دزفول

ماجرای تنبیه بدنی دانش آموزی در شوش/عزل معاون مدرسه از محل خدمت

محدودیت تردد خوروهای تک سرنشین یایتخت تغییر رویکردرسانه ملی نسبت مدیریت شهری

استقرار سامانه بارشی در استان های شمالی + جدول

منتظر وزش شدید باد در شمال، اردبیل و تهران باشید

هوا سرد می شود+فیلم

بخش خبری 24-7-96

امدادرسانی نیروهای هلال احمر چالوس به مناطق آسیب دیده

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران اعلام کرد بی توجهی دستگاه های مختلف به مصوبه کاهش آلودگی هوا

ارائه خدمات به 271 دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد بابلسر

منتظر وزش شدید باد در شمال، اردبیل و تهران باشید

دانش آموزان کشورهای مختلف چند روز به مدرسه می روند؟+جدول

گرامی داشت یاد277 شهید پادگان امام رضا (ع) مراغه

آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان برگزار شد

اقامتگاه های بوم گردی موجب احیای صنایع دستی و کشاورزی شد

تردد خودروهای تک سرنشین در سطح شهر محدود شود

هوشمندسازی مدارس با استفاده از زیرساخت های ارتباطی

بارش بیش از 68 میلی متر باران در استان گلستان؛ سرعت باد به حدود 76 کیلومتر بر ثانیه رسید

افزایش وزش باد و گردوغبار در اصفهان

خدمات رایگان مراکز راهنمایی و مشاوره قزوین در هفته پیوند اولیا و مربیان

اوقات شرعی امروز ، زنجان

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

پنهان کاری علت مرگ پلنگ باشت پس از یک ماه +عکس

گلایه حبیب زاده از بی توجهی دستگاه ها به آلودگی هوا

اجرای 550 برنامه آموزشی فرهنگی در کتابخانه های گتوند

بنزین تهران؛ استاندارد یا غیر استاندار؟

این معلمان فداکار خوزستانی

تنبیه ناظم مدرسه ، به شنوایی دانش آموز آسیب رساند/توضیحات مدیر روابط عمومی آموزش وپرورش استان خوزستان

برگزاری دوره های آموزشی برای افسران پلیس انگلیس با کمک بازی های رایانه ای

توضیحات آموزش و پرورش درخصوص پارگی پرده گوش دانش آموز شوشی

توسعه فضای سبز پارک پردیسان در اولویت شهرداری قرارگیرد

مه گرفتگی و کاهش دید در 3 محور/آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

درختان گیلان همچنان هدف تعرض سودجویان است

کلیه استخدامی های آذربایجان شرقی و تبریز - 25 مهر 96

سوگواره منطقه ای «اربعین در آینه رسانه» در ایلام برگزار می شود/ اربعین حسینی فرصت تاریخی در راستای توسعه استان

آب گرفتگی 20 واحد مسکونی در بخش مرکزی نوشهر

استقرار موتورلانس ها در 150 نقطه تهران/ آماده باش برای امداد رسانی پس از وزش احتمالی باد شدید

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: مسئولیت تربیت فقط با آموزش و پرورش نیست/در کشور نهادی متولی آموزش خانواده نیست

مسیر سبز، اما پر دردسر

توفان و سیلاب مدارس نوشهر را نبسته است

تصاویر: این جواهر سنگ های بی نهایت زیبا...

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

برنامه ریزی مدیریت شهری با توجه به آغاز روزهای سرد و افزایش آلایندگی

جمع آوری نذورات شهروندان در «نذر اربعین»

آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان برگزار شد

دانش آموزان نهاوندی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند

مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری به فارس خبر داد برنامه های کاهش تصادفات رانندگی در ناوگان جاده ای/ تجهیز اتوبوس ها به سامانه سپهتن آغاز شد

ترافیک در آزادراه کرج-تهران سنگین است

تندباد شدید با سرعت 74کیلومتر بر ساعت در خراسان شمالی+فیلم

اجرای 550 برنامه آموزشی فرهنگی در کتابخانه های گتوند

گلایه حبیب زاده از بی توجهی دستگاه ها به آلودگی هوا

اعزام 530 دانش آموز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

آتنا، کودکی که چشم انتظار همت عاطفه هاست

استخدام کارشناس شیمی،مسلط به زبان انگلیسی در شرکت معتبر

توضیح آموزش و پرورش در خصوص پارگی پرده گوش دانش آموز شوشی

آبگرفتی بانک انصار پس از سیلاب مازندران +عکس

تندباد شدید با سرعت 74کیلومتر بر ساعت در خراسان شمالی

نامهربانی حوزه نشر با کتاب خوانهای بی کتاب

انسداد محور کندوان بین ساعات 21:30 تا 5 بامداد/اعمال محدودیت ترافیکی در جاده های منتهی به شمال

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور

پارکبان ها پلیس نیستند

پارکبان ها پلیس هستند؟

2 گردشگر خارجی با لباس محلی زنان بختیاری (عکس)

آبگرفتگی شهرهای رشت، انزلی و آستارا / مشکل قطعی برق رفع شده است

حدود 5 هزار و 600 مراقب سلامت در مدارس کمبود داریم

دریاچه ارومیه همچنان تشنه آب است

وزش شدید باد در شمال، اردبیل و تهران/ هوا از فردا آرام می شود

آیا پارکبان ها پلیس هستند؟

نامهربانی حوزه نشر با کتاب خوانهای بی کتاب

وزش شدید باد در شمال، اردبیل و تهران/ هوا از فردا آرام می شود

خسارت جزیی بارش باران و باد به برخی از مناطق مازندران

ضرورت استفاده از تجهیزات مدرن در پلیس

وزش شدید باد در شمال، اردبیل و تهران/ هوا از فردا آرام می شود

حرکت به سمت ورشکستگی منابع آبی، مرحله ای فراتر از بحران آب

دمای هوا در شهر های دارای ایستگاه هواشناسی

ادامه تجمعات آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی/ اعتراض مقابل استانداری آذربایجان غربی

رهاسازی یک بهله دلیجه در طبیعت تالاب گندمان

درخشش 9 دانش آموز و مربی البرزی در جشنواره اختراعات تهران

استخدام حسابداری و منشی گری / ارومیه

ژست جالب و خنده دار شهرزاد و اکرم!/عکس

نیازمندی های استخدامی قم 25 مهر 96

خوزستان دبیرخانه ویژه برنامه دل سازه های حسینی در کشور

بارش باران در مازندران و گلستان/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج

آمادگی زائرسراهای کربلا برای ایام اربعین حسینی

اعزام 200 دانش آموز پسر چاروسایی به مناطق جنگی

توضیح آموزش و پرورش درباره "حذف شرط معدل در رشته تجربی"/رای دیوان عدالت اداری ارتباطی به هدایت تحصیلی کشور ندارد

وزش شدید باد در شمال،اردبیل و تهران

آخرین وضعیت راه ها اعلام شد/محدودیت تردد در محور هراز و کندوان

کاهش 10 درجه ای دما در گلستان

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور

بارندگی در جاده های شمالی و غربی کشور

توزیع 400 بسته حمایتی بین دانش آموزان محروم بشاگرد

ترافیک سنگین در آزاد راه کرج-تهران

صدور 14هزار ویزا ی زائران ارابعین حسینی در اصفهان

افزایش جرایم قطع درختان در رشت

استخدام نیروی ماهر ام دی اف کار جهت کار در تولیدی / نجف آباد

ماجرای تنبیه بدنی دانش آموزی در شوش

کاروان پیاده مشهد- کربلا به اهواز رسید

پارکبان ها پلیس نیستند

توضیح آموزش و پرورش در خصوص پارگی پرده گوش دانش آموز شوشی

بارش باران در گیلان

از روادید تا مرز خروجی؛ همه تدابیر مسئولان خراسان شمالی برای زائران اربعین حسینی

وزش شدید باد در شمال، اردبیل و تهران/ هوا از فردا آرام می شود

حرکت شیء نورانی عجیب و غریب در آسمان استان فارس + فیلم

ترافیک سنگین در آزادراه کرج - تهران

فارس از وضعیت ترافیکی راه ها گزارش می دهد انسداد محور کندوان بین ساعات 21:30 تا 5 بامداد/اعمال محدودیت ترافیکی در جاده های منتهی به شمال

گزارش آموزش و پرورش درخصوص استقبال مخاطبان از فراخوان «زنگ رویش»

ترافیک در آزادراه کرج-تهران

تمامی مدارس نوشهر دایر است

حجاب ضامن امنیت اجتماعی و اخلاقی درجامعه

ارسال 14هزار ویزا ی زائران ارابعین حسینی در اصفهان

دانش آموزان کشورهای مختلف چند روز به مدرسه می روند؟+جدول

ماجرای تنبیه بدنی دانش آموزی توسط ناظم مدرسه

کاهش دما و باران نوار شمالی و شرقی کشور را در بر می گیرد

مرز مهران اصلی ترین مرز ورود به کربلای معلی

خشک شدن 90 درصدی تالاب گری بلمک لرستان

جلوگیری از ورود زائران اربعین بدون روادید عراق

رتبه چهارم کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای قم در سال 96

ماجرای تنبیه بدنی یک دانش آموز در خوزستان/ عزل معاون مدرسه

محورهای خراسان شمالی لغزنده است

ماجرای تنبیه بدنی یک دانش آموز در خوزستان/ عزل معاون مدرسه

کمبود 5600 مراقب سلامت در مدارس

جزییات تنبیه یک دانش آموز شوشی از سوی معاون مدرسه

ثبت بیشترین بارش مازندران در آمل

ترمیم سیل بندهای شعیبه و شاوور پیش از آغاز بارندگی ضروری است

بوشهری ها به شیراز بروند

وزش بادشدید از عصر امروز در خراسان جنوبی+فیلم

وزش باد شدید در غرب و مرکز مازندران

دایر بودن مدارس مازندران امروز

آسمان فارس صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

نواحی شمالی استان سمنان یخبندان می شود

جزییات تنبیه یک دانش آموز شوشی در مدرسه

بارندگی ها در مازندران خسارت نداشت

یک اتفاق تلخ در مدرسه و توضیحات آموزش و پرورش +عکس

اعزام دانش آموزان زنجانی به مناطق عملیاتی غرب

وزش بادشدید از فردا در خراسان جنوبی+فیلم

ماجرای تنبیه بدنی یک دانش آموز در خوزستان/ عزل معاون مدرسه

درخشش 9 دانش آموز و مربی البرزی در جشنواره اختراعات تهران

انتقاد تند روزنامه جوان از عضو شورای شهر

نیازمندی های استخدامی کرمان 25 مهر 96

استخدام راننده با خودرو / ارومیه

تصاویر: گریم های عجیب یک زن! /23 سال رانندگی یک زن بدون گواهینامه و جریمه! +تصویر( برگزیده )

نیازمندی های استخدامی خراسان جنوبی 25 مهر 96

معلم هایی که با پول خودشان مدرسه ساختند

ارائه خدمات به 700 هزار زائر اربعین در موکب اوقاف و امور خیریه استان زنجان

بارندگی ها در مازندران خسارت نداشت

باد و باران در استان های شمالی

وزش تند باد در غرب و مرکز مازندران

نیازمندی های استخدامی خراسان شمالی 25 مهر 96

نیازمندی های استخدامی البرز 25 مهر 96

نیازمندی های استخدامی اصفهان 25 مهر 96

جزییات تنبیه یک دانش آموز شوشی از سوی معاون مدرسه

پل بسیار خطرناک جهان که گذر از آن برای هر کسی دلهره آور است +تصاویر

اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96

اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96