مطالب مرتبط:
دوشنبه، 24 مهر 1391 ساعت 10:20

پرش از ارتفاع 39 کیلومتری+فیلم


فیلیکس بامگارتنر اتریشی توانست با پرش از جو زمین دیوار صوتی را بشکند و رکورد جهان را پس از 52 سال جابجا کند.


او از محفظه ای که با بالن به ارتفاعبیش از 39 کیلومتری سطح زمین بر فراز شهر رازول در نیومکزیکو در آمریکا فرستاده شده بود به بیرون پرید و در کمتر از .


.


.


- فیلیکس بامگارتنر اتریشی توانست با پرش از جو زمین دیوار صوتی را بشکند و رکورد جهان را پس از 52 سال جابجا کند.


او از محفظه ای که با بالن به ارتفاع بیش از 39 کیلومتری سطح زمین بر فراز شهر رازول در نیومکزیکو در آمریکا فرستاده شده بود به بیرون پرید و در کمتر از ده دقیقه پایش به زمین رسید.


آخرین مطالب:
المیادین از وقوع انفجار در کربلا خبر داد
تیراندازی افراد ناشناس به سمت مرکز ایست بازرسی در منطقه عوامیه عربستان
پیمان امنیتی آمریکا-افغانستان امضا شد
اعتصاب خلبانان «لوفت هانزا» تمدید شد
روسیه و قزاقستان دو توافقنامه همکاری امضا کردند
پیام بین المللی شش کارگردان ایرانی به 1+5
آغاز هفتمین دور مذاکرات ترانس آتلانتیک
دیروز و امروز فرماندهان در قاب تصویر
تیراندازی در عربستان و زخمی شدن یک نیروی امنیتی
موافقتنامه امنیتی آمریکا و افغانستان امضا شد

پرش از ارتفاع 39 کیلومتری+فیلم

پرش از ارتفاع 39 کیلومتری+فیلم