جام جهانی
مطالب مرتبط:
شنبه، 1 مهر 1391 ساعت 20:51

ماجرای چوبی که شهید شریف قنوتی به بنی صدر ...


شیخ شریف دستش را با عصبانیت تکان داد و با چوبدستی محکم به قبایش زد و رو به آنها کرد و گفت: خدا لعنتتان کند و جلسه را ترک کرد.


بعد از این جلسه فقطشیخ شریف به سمت خرمشهر برگشت و آن آقایان و فرماندهان همه همراه بنی صدر به اهواز و تهران برگشتند.


آخرین مطالب:
پیامبران الهی در هسته مرکزی مبارزه با ظلم بوده­اند
"گروه تجسس 7 "روی میز دوبلورهای مطرح ایران
دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب شد
دبیر سی وسومین جشنواره تئاتر فجر منصوب شد
دبیر سی وسومین جشنواره تئاتر فجر منصوب شد
برخی به دلیل روحیه فردگرایی کارکرد مسجد را در عبادت منحصر می کنند
"آبجی" به جشنواره فجر می آید
دورویی وهابیون کافر و حمایت بی دریغ آنان از صهیونیست های کینه توز
- صالح پور دبیر سی و سومین جشنواره تئاتر فجر شد
بزرگترین حمایت از طنز نویسان چاپ آثار آن هاست

ماجرای چوبی که شهید شریف قنوتی به بنی صدر ...

ماجرای چوبی که شهید شریف قنوتی به بنی صدر ...