مطالب مرتبط:
دوشنبه، 27 شهریور 1391 ساعت 13:05

رییس سازمان هواشناسی کشور در گفت وگو با ...


رییس سازمان هواشناسی درباره طرح مه پاشی برای جلوگیری از آلودگی هوای تهران گفت: این طرح مستندات علمی ندارد و جوابگوی شهری به گستردگی تهران نیست، - بهرام صناعی در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس اظهار داشت: اعتقاد داریم منابع برای اجرای طرح مه پاشی منابع محدودی است، بنابراین باید با کار کارشناسی و حساب شده در این زمینه عمل کنیم.


وی گفت: اگر به دنبال کاهش آلودگی هوای شهر تهران هستیم باید براساس برنامه جامع عمل کنیم، زیرا برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران کارشناسی شده است و باید در این زمینه کارها انجام شود.


معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این طرح برنامهکارشناسی و نظرات کلیه دستگاه ها اخذ شده و کار کارشناسی دقیقی انجام شده است ادامه داد: بنابراین باید به دنبال کاهش تولید آلودگی از منابع آن باشیم.


رییس سازمان هواشناسی افزود: مه پاشی برای رفع آلودگی هوای تهران قطعا به نتیجه نخواهد رسید لذا باید به دنبال برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران بود و دستگاه های مختلف که وظایفی به آنها محول شده وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.


وی با بیان اینکه باید منابع آلوده کننده هوا را ازمنبع تولیدش کنترل و جلوگیری کرد، ادامه داد: مه پاشی حل کننده موضوع آلودگی هوا نخواهد بود زیرا شهر تهران با کمبود آب مواجه است و با این شرایطی

آخرین مطالب:
ضد "عفونی" نمودن "استخر"های پرورش "ماهیان" گرم آبی بوسیله "آهک"
استخدام تهران  حسابدار با تجربه
حمله گرگ ها به گله در ملکان 40 راس گوسفند را از پای درآورد
حمله گرگ ها به گله در ملکان 40 راس گوسفند را از پای درآورد
بیش از 1000 خانواده تحت پوشش کمیته امداد میرجاوه قرار دارند
بیش از 1000 خانواده تحت پوشش کمیته امداد میرجاوه قرار دارند
شکارچی آهو در دامغان به 91 روز حبس محکوم شد
حمله گرگ ها به گله در ملکان 40 راس گوسفند را از پای درآورد
شکارچی آهو در دامغان به 91 روز حبس محکوم شد
شکارچی آهو در دامغان به 91 روز حبس محکوم شد

رییس سازمان هواشناسی کشور در گفت وگو با ...

رییس سازمان هواشناسی کشور در گفت وگو با ...