مطالب مرتبط:
دوشنبه، 27 شهریور 1391 ساعت 12:05

رییس سازمان هواشناسی کشور در گفت وگو با ...


رییس سازمان هواشناسی درباره طرح مه پاشی برای جلوگیری از آلودگی هوای تهران گفت: این طرح مستندات علمی ندارد و جوابگوی شهری به گستردگی تهران نیست، - بهرام صناعی در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس اظهار داشت: اعتقاد داریم منابع برای اجرای طرح مه پاشی منابع محدودی است، بنابراین باید با کار کارشناسی و حساب شده در این زمینه عمل کنیم.


وی گفت: اگر به دنبال کاهش آلودگی هوای شهر تهران هستیم باید براساس برنامه جامع عمل کنیم، زیرا برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران کارشناسی شده است و باید در این زمینه کارها انجام شود.


معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این طرح برنامهکارشناسی و نظرات کلیه دستگاه ها اخذ شده و کار کارشناسی دقیقی انجام شده است ادامه داد: بنابراین باید به دنبال کاهش تولید آلودگی از منابع آن باشیم.


رییس سازمان هواشناسی افزود: مه پاشی برای رفع آلودگی هوای تهران قطعا به نتیجه نخواهد رسید لذا باید به دنبال برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران بود و دستگاه های مختلف که وظایفی به آنها محول شده وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.


وی با بیان اینکه باید منابع آلوده کننده هوا را ازمنبع تولیدش کنترل و جلوگیری کرد، ادامه داد: مه پاشی حل کننده موضوع آلودگی هوا نخواهد بود زیرا شهر تهران با کمبود آب مواجه است و با این شرایطی

آخرین مطالب:
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان البرز خبر داد اجرای 72 ویژه برنامه به مناسبت هفته ناجا در شهرستان البرز
75 درصد کودکان کار و خیابان سرپرست دارند
استخدام فوق دیپلم  9 مهر 93
استخدام لیسانس  9 مهر 93
عکس /همسران والیبالیست ها در اینچئون
طرح شناسایی بازماندگان از تحصیل در استان گلستان اجرا می شود
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان: کشف جرائم در سیستان و بلوچستان 30 درصد افزایش داشته است
رییس اداره حقوقی اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی خبر داد صدور سند مالکیت 165 موقوفه خراسان شمالی
طرح شناسایی بازماندگان از تحصیل در استان گلستان اجرا می شود
طرح شناسایی بازماندگان از تحصیل در استان گلستان اجرا می شود

رییس سازمان هواشناسی کشور در گفت وگو با ...

رییس سازمان هواشناسی کشور در گفت وگو با ...