مطالب مرتبط:
سه شنبه، 20 شهریور 1386 ساعت 00:29

درمان با تولترودین ERو کیفیت فعالیت جنسی


تولترودین آهسته رهش در زنان با بیش فعالی مثانه و نقص عملکرد جنسی استفاده شده است و بر طبق گزارش خود بیماران باعث شده تا آنها از کیفیت فعالیت جنسی بهتری بهره مند شوند.


آخرین مطالب:
درمان های ناباروری تحت پوشش بیمه نیست
جوان مشهدی به شش بیمار جان دوباره بخشید
بهترین سن برای جراحی دندان عقل
هر شب بیش از 700 پزشک متخصص در بیمارستانها مقیم هستند
کاهش عمر با تزریق های زیبایی
بعد از غذا میوه بخوریم یا نه؟
ابولا چگونه سد دفاعی بدن را می شکند
ضرر دستگاه های سرمایشی برای پوست
هر شب بیش از 700 پزشک متخصص در بیمارستانها مقیم هستند
ارزش درمانی عسل از دیدگاه قرآن

درمان با تولترودین ERو کیفیت فعالیت جنسی

درمان با تولترودین ERو کیفیت فعالیت جنسی