مطالب مرتبط:
پنجشنبه، 8 تیر 1391 ساعت 10:16

آقایان! این قدر دنیا را به ما نخندانید


آقایان! این قدر دنیا را به ما نخندانید

آخرین مطالب:
17 مدرسه میاندرود در طرح هجرت سه بازسازی و مرمت شد
شهردار درباره آلوده کردن شبکه آب شرب تهران توضیح دهد
دولت برای هر دانش آموز عشایری بیش از 40 میلیون ریال هزینه می کند
سرانه آموزش دانش آموز استثنایی در کشور 4 برابر دانش آموز عادی است
ستاد ویژه مبارزه با زمین خواری در استان فارس تشکیل شد
بهره برداری از باغ هنرمندان در شیراز
سرانه آموزش دانش آموز استثنایی در کشور 4 برابر دانش آموز عادی است
اعمال تبعیض میان دانش آموزان خلاف قانون است
مدرسه باید دانش آموزانی متفکر، پرسشگر، نقاد و اخلاقی تربیت کند
وجود 5 هزار کلاس غیرمقاوم در برابر زلزله در تهران

آقایان! این قدر دنیا را به ما نخندانید

آقایان! این قدر دنیا را به ما نخندانید