مطالب مرتبط:
پنجشنبه، 25 خرداد 1391 ساعت 19:40

افزایش 15درصدی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد


براساس تصمیم هیئت امناء مقرر شد که امسال میزان حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد طبق مصوبه دولت تا 15 درصد افزایش یافته و عدد دقیق آن در بودجه سال 91 دیده شود.


آخرین مطالب:
صادق خرازی: نسخه دوم مشارکت نیستیم
حضور رییس جمهور و اعضای هیات دولت در حرم امام خمینی (ره)
روزنامه مردمسالاری: اصولگرایان از باز شدن فضای دانشگاه می ترسند
جزییات همکاری های احتمالی ایران و آژانس
آیا اعضای دولت در بزنگاه ها رییس جمهور را تنها می گذارند؟
تظاهرات موافقان و مخالفان پارلمان در لیبی
تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان
پرونده استیضاح بسته شد، نه بورسیه ها!
روحانی برای اجرای قانون اساسی چه می کند؟
دست نوشته هایی که مردم به روحانی نشان دادند

افزایش 15درصدی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد

افزایش 15درصدی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد