5 قطره - انتخابات - انتخابات رياست جمهوري http://www.ghatreh.com/news/ fa Copyright 2006, Ghatreh.com info@ghatreh.com info@ghatreh.com 2015-02-01 13:12:28 GMT 2015-02-01 13:12:28 GMT Ghatreh News Software http://www.www.ghatreh.com/news انتخابات - انتخابات رياست جمهوري از خبرگزاری ها و سایت های خبري فارسي زبان شورای نگهبان: ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات ...فرهیختگانابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: - شورای نگهبان: ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات لحاظ می شود ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد ...http://www.ghatreh.com/news/nn24700030/شورای-نگهبان-ادعای-رحیمی-اثبات-شود-موعد-انتخابات2015-02-01 13:07:49شورای نگهبان: ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات ...فرهیختگانابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: - شورای نگهبان: ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات لحاظ می شود ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد ...http://www.ghatreh.com/news/nn24700028/شورای-نگهبان-ادعای-رحیمی-اثبات-شود-موعد-انتخابات2015-02-01 13:07:49واکنش شورای نگهبان به ادعای رحیمیساعت 24سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. - نجات الله ابراهیمیان در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم گفت: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، ...http://www.ghatreh.com/news/nn24699695/واکنش-شورای-نگهبان-ادعای-رحیمی2015-02-01 12:48:07ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات لحاظ می شودبانکداری الکترونیکسخنگوی شورای نگهبان با بیان این هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. - به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک"، نجات الله ابراهیمیان در گفت و گو با ایرنا در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد. وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و ...http://www.ghatreh.com/news/nn24699646/ادعای-رحیمی-اثبات-شود-موعد-انتخابات-لحاظ-شود2015-02-01 12:47:09واکنش شورای نگهبان به ادعاهای رحیمی درباره پرداخت پول برای تاثیرگذاری در انتخابات مجلسخبر آنلاینسخنگوی شورای نگهبان با بیان این که هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. - به گزارش ایرنا، نجات الله ابراهیمیان ظهر یکشنبه در یک گفت و گوی اختصاصی در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد. وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب ...http://www.ghatreh.com/news/nn24699597/واکنش-شورای-نگهبان-ادعاهای-رحیمی-درباره-پرداخت-پول-برای-تاثیرگذاری2015-02-01 12:45:22شورای نگهبان: ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات لحاظ می شودآفتابابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: - متاسفانه درباره ساز و کار حمایت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم. آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان با بیان این هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات ...http://www.ghatreh.com/news/nn24699553/شورای-نگهبان-ادعای-رحیمی-اثبات-شود-موعد-انتخابات-لحاظ-شود2015-02-01 12:40:32یک پست جدید برای خواهرزاده محمد خاتمیشهدای ایرانبر اساس این گزارش، علیرضا تابش خواهرزاده سید محمد خاتمی (از عوامل فتنه) با فشار تیم احمدمسجد جامعی و دفتر سیدمحمد خاتمی قرار است مدیر کل هنرهای نمایشی شود. - این گزارش اضافه می کند، ظاهرا با در پیش بودن انتخابات مجلس، اصلاح طلبان تلاش دارند با تصدی مدیریت های هنری با رویکردی ابزاری هنرمندان را به نفع خود هدایت کنند. شهدای ایران": علیرضا تابش خواهرزاده سید محمد خاتمی (از عوامل فتنه) با فشار تیم احمدمسجد ...http://www.ghatreh.com/news/nn24699466/پست-جدید-برای-خواهرزاده-محمد-خاتمی2015-02-01 12:37:42واکنش شورای نگهبان به ادعاهای رحیمیامید هسته اینجات الله ابراهیمیان در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد.وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی ...http://www.ghatreh.com/news/nn24699449/واکنش-شورای-نگهبان-ادعاهای-رحیمی2015-02-01 12:37:03واکنش شورای نگهبان به ادعاهای رحیمینشان آنلاینسخنگوی شورای نگهبان با بیان این که هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. - نشان آنلاین: نجات الله ابراهیمیان ظهر یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد. وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم ...http://www.ghatreh.com/news/nn24699294/واکنش-شورای-نگهبان-ادعاهای-رحیمی2015-02-01 12:28:17شورای نگهبان: ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات لحاظ می شود/قانون شفافی برای منابع و هزینه های انتخاباتی نداریمنامهسخنگوی شورای نگهبان با بیان این هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. - به گزارش نامه نیوز، نجات الله ابراهیمیان ظهر یکشنبه در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد.وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری ...http://www.ghatreh.com/news/nn24699032/شورای-نگهبان-ادعای-رحیمی-اثبات-شود-موعد-انتخابات-لحاظ-شود2015-02-01 12:17:40صف کشی آقازاده ها برای اتاق تهراناکونیوزلیست ثبت نام نشان می دهد، تعدادی از فرزندان مقامات سیاسی کشور به جمع کاندیداهای اتاق تهران پیوسته اند. - به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir")،پس از پسر محمد نهاوندیان، پسر محمد رضا بهزادیان، فرزند محمد رضا عارف نیز شب گذشته پس از پایان زمان ثبت نام به اتاق تهران برای ثبت نام در انتخابات رجوع کرده است. برهمین اساس ثبت نام او به امروز موکول شد درحالی که طبق قوانین شب گذشته زمان ثبت نام انتخابات پایان ...http://www.ghatreh.com/news/nn24698837/کشی-آقازاده-برای-اتاق-تهران2015-02-01 12:07:20ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات لحاظ می شود/قانون شفافی برای منابع و هزینه های انتخاباتی نداریمقدس آنلاینسخنگوی شورای نگهبان با بیان این هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. - نجات الله ابراهیمیان ظهر یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد. وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر ...http://www.ghatreh.com/news/nn24698833/ادعای-رحیمی-اثبات-شود-موعد-انتخابات-لحاظ-شود-قانون-شفافی2015-02-01 12:07:05شورای نگهبان: ادعای رحیمی اثبات شود در موعد انتخابات لحاظ می شودعصر ایرانابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: - متاسفانه درباره ساز و کار حمایت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم. سخنگوی شورای نگهبان با بیان این هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود ...http://www.ghatreh.com/news/nn24698715/شورای-نگهبان-ادعای-رحیمی-اثبات-شود-موعد-انتخابات-لحاظ-شود2015-02-01 12:00:35واکنش شورای نگهبان به ادعای رحیمینمایندهسخنگوی شورای نگهبان با بیان این هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. - به گزارش نماینده نجات الله ابراهیمیان ظهر یکشنبه در گفتگو با ایرنا، در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد.وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب ...http://www.ghatreh.com/news/nn24698702/واکنش-شورای-نگهبان-ادعای-رحیمی2015-02-01 12:00:05خواهرزاده خاتمی به ارشاد می رود/ تابش مدیرکل هنرهای نمایشیرویکردبه گزارش رویکرد و بنا به اطلاع منابع آگاه در معاونت امور هنری، با فشار اصلاح طلبان قرار است علی رضا تابش مدیر کل هنرهای نمایشی شود.بر اساس این گزارش، علیرضا تابش خواهرزاده سید محمد خاتمی (از عوامل فتنه) با فشار تیم احمدمسجد جامعی و دفتر سیدمحمد خاتمی قرار است مدیر کل هنرهای نمایشی شود.این گزارش اضافه می کند، ظاهرا با در پیش بودن انتخابات مجلس، اصلاح طلبان تلاش دارند با تصدی مدیریت های هنری با رویکردی ...http://www.ghatreh.com/news/nn24697800/خواهرزاده-خاتمی-ارشاد-رود-تابش-مدیرکل-هنرهای-نمایشی2015-02-01 11:18:00تشکر چمران ازحمایت هیئت دولت در برگزاری انتخابات شورایاری ها/ پیشنهاد تمدید زمان ثبت نام را دارمنامهمهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران از هیئت دولت برای حمایت از برگزاری انتخابات محلی شورایاری های شهر تهران تشکر کرد. - تشکر چمران ازحمایت هیئت دولت در برگزاری انتخابات شورایاری ها/ پیشنهاد تمدید زمان ثبت نام را دارم " مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران از هیئت دولت برای حمایت از برگزاری انتخابات محلی شورایاری های شهر تهران تشکر کرد. به گزارش نامه نیوز، مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در ...http://www.ghatreh.com/news/nn24697784/تشکر-چمران-ازحمایت-هیئت-دولت-برگزاری-انتخابات-شورایاری-پیشنهاد-تمدید2015-02-01 11:17:40از پیشنهاد بازدید رایگان باغ موزه دفاع مقدس تا تشکر از دولت برای انتخابات شورایاریایسنارییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آغاز سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یادآوری آن ایام بازگشت امام خمینی ره به کشور را در سال 57، پرواز فراموش ناشدنی انقلاب خواند. - یه گزارش سرویس شهری خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مهدی چمران در سخنان پیش از دستور خود در جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای اسلامی شهر تهران که امروز یک شنبه 12 بهمن ماه سال 94 برگزار شدضمن تقدیر از هییت دولت گفت: من از رییس جمهور و هیئت دولت ...http://www.ghatreh.com/news/nn24697654/پیشنهاد-بازدید-رایگان-باغ-موزه-دفاع-مقدس-تشکر-دولت-برای2015-02-01 11:10:43مناظره کنعانی مقدم٬ کواکبیان و بادامچیان با موضوع" شکل گیری احزاب جدید"نمایندهمناظره این هفته رادیو گفتگو با موضوع شکل گیری احزاب جدید در جریان های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب با حضور برخی مسئولان احزاب سیاسی روانه آنتن شد. - به گزارش نماینده به نقل از ایلنا، در این مناظره سیاسی٬ حسین کنعانی مقدم، با بیان این که در شاخصه توسعه سیاسی کشور فقط به تعدد احزاب و فعالیت آنها توجه شده است، گفت: در موضوع احزاب به جای این که بیشتر به دنبال کیفیت باشیم به دنبال کمیت و تعدد احزاب رفته ایم.این فعال ...http://www.ghatreh.com/news/nn24697470/مناظره-کنعانی-مقدم٬-کواکبیان-بادامچیان-موضوع-شکل-گیری-احزاب-جدید2015-02-01 11:05:05بررسی تشکیل احزاب جدید در یک مناظرهایسناکنعانی مقدم، کواکبیان و بادامچیان در مناظره ای با موضوع شکل گیری احزاب جدید در جریان های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب حضور یافته و به بیان عقاید خود پرداختند. - به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در این مناظره که از برنامه رادیو گفت وگو پخش شد، حسین کنعانی مقدم، با بیان این که در شاخصه توسعه سیاسی کشور فقط به تعدد احزاب و فعالیت آنها توجه شده است، گفت: در موضوع احزاب به جای این که بیشتر به دنبال کیفیت باشیم به دنبال ...http://www.ghatreh.com/news/nn24697324/بررسی-تشکیل-احزاب-جدید-مناظره2015-02-01 10:55:44رمزگشایی از سفر الهه سبزها به ایرانفارسکلودیا رویت با چه هدف و انگیزه ای در این مقطع زمانی به ایران سفر کرده است و علت دیدار با شاخص ترین چهره های اصلاح طلب فعال در حوزه انتخابات مجلس چیست؟ - سایت گلستان ما نوشت: کلودیا روت رهبر حزب شناخته شده سبزهای آلمان این هفته تحت پوشش نایب رییس مجلس قانون گذاری آلمان مهمان ایران و با مقامات مختلفی دیدارهای جداگانه ای داشت.حزب سبزها پیش تر برای خواص در مدیریت غیرمستقیم کنفرانس برلین در فروردین ماه سال 1379 ...http://www.ghatreh.com/news/nn24697082/رمزگشایی-سفر-الهه-سبزها-ایران2015-02-01 10:40:46